جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله مانیسمان آخرین بروزرسانی : 1403/03/23

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   1 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران 1 اینچ شاخه 7,706,430 1402/3/21
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۲ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 1/2 اینچ شاخه 4,311,930 1402/3/21
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۳/۴ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 5,137,620 1402/3/21
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۲ ۲ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 23,761,470 1402/3/21
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   2 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 17,798,170 1402/3/21
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   1/2 1 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ شاخه 15,504,590 1402/3/21
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۳ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 32,018,350 1402/3/21
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۴ ۱ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ شاخه 14,128,450 1402/3/21
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   4 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران 4 اینچ شاخه 38,440,370 1402/3/21
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۵ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 61,284,410 1402/3/21
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۶ اینچ   وارداتی    ۶متری کارخانه 6 اینچ شاخه 65,871,560 1402/3/21
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۸ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 8 اینچ شاخه 120,825,690 1402/3/21
لوله مانسمان   " 1   اهواز    6متری بنگاه تهران 1 اینچ شاخه 13,903,670 1402/3/21
لوله مانسمان   " 1/2 2   اهواز    6متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 39,385,330 1402/3/21
لوله مانسمان   " 2   اهواز    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 28,266,060 1402/3/21
لوله مانسمان   "1/2 1   اهواز    6متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ شاخه 22,706,430 1402/3/21
لوله مانسمان   " 3   اهواز    6متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 49,577,990 1402/3/21
لوله مانسمان   "1/4 1   اهواز    6متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ شاخه 20,853,220 1402/3/21
لوله مانسمان   " 4   اهواز    6متری بنگاه تهران 4 اینچ شاخه 67,183,490 1402/3/21
لوله مانسمان   " 5   اهواز    6متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 94,055,050 1402/3/21
لوله مانسمان   " 6   اهواز    6متری بنگاه تهران 6 اینچ شاخه 118,348,630 1402/3/21
لوله مانسمان وارداتی " ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری 1/2 اینچ شاخه 4,495,420 1402/3/21
لوله مانسمان وارداتی " 3/4 قطر بیرونی 26.7 رده 40 ضخامت 2.87 شاخه 6 متری "3/4 شاخه 5,412,850 1402/3/21
لوله مانسمان وارداتی "۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری 1 اینچ شاخه 9,266,060 1402/3/21
لوله مانسمان وارداتی "1/4 1قطر بیرونی42.2 رده 40 ضخامت3.56 شاخه 6 متری 1/4 1 اینچ شاخه 15,045,880 1402/3/21
لوله مانسمان وارداتی " ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۶۸ شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ شاخه 16,422,020 1402/3/21
لوله مانسمان وارداتی "2 قطر بیرونی 60.3 رده 40 ضخامت 3.91 شاخه 6 متری 2 اینچ شاخه 20,000,000 1402/3/21
لوله مانسمان وارداتی " 1/2 2 قطر بیرونی 73 رده 40 ضخامت 5.16 شاخه 6 متری 1/2 2 اینچ شاخه 30,137,620 1402/3/21
لوله مانسمان وارداتی "3 قطر بیرونی 88.9 رده 40 ضخامت 5.49 شاخه 6 متری 3 اینچ شاخه 37,477,070 1402/3/21
لوله مانسمان وارداتی "4 قطر بیرونی 114.3 رده 40 ضخامت 6.02 شاخه 6 متری 4 اینچ شاخه 54,908,260 1402/3/21
لوله مانسمان وارداتی 5 اینچ رده 40 شاخه 6 متری 5 اینچ شاخه 73,256,890 1402/3/21
لوله مانسمان وارداتی سایز "6قطر بیرونی168.3 رده 40 ضخامت7.11 6 اینچ شاخه 99,862,390 1402/3/21
لوله مانسمان ۲٫۸۷  ۳/۴ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 6,513,770 1402/3/21
لوله مانسمان ۳٫۳۸  ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 1 اینچ شاخه 13,669,730 1402/3/21
لوله مانسمان ۳٫۷۳  ۱/۲ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 1/2 اینچ شاخه 5,596,340 1402/3/21
لوله مانسمان ۴٫۸۵  ۱/۴ ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ شاخه 20,091,750 1402/3/21
لوله مانسمان ۵٫۰۸  ۱/۲ ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ شاخه 23,761,470 1402/3/21
لوله مانسمان 5.54  2 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 30,137,620 1402/3/21
لوله مانسمان ۷٫۰۱  ۱/۲ ۲ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 45,733,950 1402/3/21
لوله مانسمان 7.62  3 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 64,036,700 1402/3/21
لوله مانسمان 8.56  4 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران 4 اینچ شاخه 91,467,890 1402/3/21
لوله مانسمان ۹٫۵۳  ۵ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 106,972,480 1402/3/21
لوله مانسمان 10.97  6 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران 6 اینچ شاخه 148,165,140 1402/3/21
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568