تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله مانیسمان آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   1 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران 1 اینچ شاخه 7,466,590 1402/01/30
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۲ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 1/2 اینچ شاخه 4,016,840 1402/01/30
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۳/۴ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 4,631,180 1402/01/30
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۲ ۲ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 17,201,510 1402/01/30
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   2 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 11,719,710 1402/01/30
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   1/2 1 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ شاخه 8,884,300 1402/01/30
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۳ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 20,320,460 1402/01/30
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۱/۴ ۱ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ شاخه 8,411,730 1402/01/30
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   4 اینچ   وارداتی    6متری بنگاه تهران 4 اینچ شاخه 34,024,960 1401/05/05
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۵ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 47,256,890 1401/05/05
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۶ اینچ   وارداتی    ۶متری کارخانه 6 اینچ شاخه 58,409,510 1401/05/05
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک   ۸ اینچ   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران 8 اینچ شاخه 99,050,430 1401/05/05
لوله مانسمان   " 1   اهواز    6متری بنگاه تهران 1 اینچ شاخه 7,673,400 1402/01/30
لوله مانسمان   " 1/2 2   اهواز    6متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 23,394,500 1401/05/02
لوله مانسمان   " 2   اهواز    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 15,532,120 1401/05/02
لوله مانسمان   "1/2 1   اهواز    6متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ شاخه 11,697,250 1401/05/02
لوله مانسمان   " 3   اهواز    6متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 31,348,630 1401/05/02
لوله مانسمان   "1/4 1   اهواز    6متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ شاخه 9,357,800 1401/05/02
لوله مانسمان   " 4   اهواز    6متری بنگاه تهران 4 اینچ شاخه 41,174,320 1401/05/02
لوله مانسمان   " 5   اهواز    6متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 61,761,470 1401/05/02
لوله مانسمان   " 6   اهواز    6متری بنگاه تهران 6 اینچ شاخه 82,348,630 1401/05/02
لوله مانسمان وارداتی " ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری 1/2 اینچ شاخه 4,585,330 1401/05/02
لوله مانسمان وارداتی " ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری 3/4 اینچ شاخه 5,146,790 1401/05/02
لوله مانسمان وارداتی "۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری 1 اینچ شاخه 7,860,560 1401/05/02
لوله مانسمان وارداتی "۱/۴ ۱قطر بیرونی۴۲٫۲ رده ۴۰ ضخامت۳٫۵۶ شاخه ۶ متری 1/4 1 اینچ شاخه 9,638,540 1401/05/02
لوله مانسمان وارداتی " ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۶۸ شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ شاخه 12,445,880 1401/05/02
لوله مانسمان وارداتی "2 قطر بیرونی 60.3 رده 40 ضخامت 3.91 شاخه 6 متری 2 اینچ شاخه 15,814,680 1401/05/02
لوله مانسمان وارداتی " ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۱۶ شاخه ۶ متری 1/2 2 اینچ شاخه 23,300,920 1401/05/02
لوله مانسمان وارداتی "۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۴۹ شاخه ۶ متری 3 اینچ شاخه 31,722,940 1401/05/02
لوله مانسمان وارداتی "۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۰۲ شاخه ۶ متری 4 اینچ شاخه 41,033,950 1401/05/02
لوله مانسمان وارداتی ۵ اینچ رده ۴۰ شاخه ۶ متری 5 اینچ شاخه 60,638,540 1401/05/02
لوله مانسمان وارداتی سایز "۶قطر بیرونی۱۶۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت۷٫۱۱ 6 اینچ شاخه 78,605,510 1401/05/02
لوله مانسمان ۲٫۸۷  ۳/۴ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 6,831,200 1401/05/02
لوله مانسمان ۳٫۳۸  ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 1 اینچ شاخه 9,264,230 1401/05/02
لوله مانسمان ۳٫۷۳  ۱/۲ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 1/2 اینچ شاخه 5,521,110 1401/05/02
لوله مانسمان ۴٫۸۵  ۱/۴ ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ شاخه 13,475,230 1401/05/02
لوله مانسمان ۵٫۰۸  ۱/۲ ۱ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ شاخه 15,814,680 1401/05/02
لوله مانسمان 5.54  2 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 21,897,250 1401/05/02
لوله مانسمان ۷٫۰۱  ۱/۲ ۲ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 31,722,940 1401/05/02
لوله مانسمان 7.62  3 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 40,144,960 1401/05/02
لوله مانسمان 8.56  4 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران 4 اینچ شاخه 59,889,910 1401/05/02
لوله مانسمان ۹٫۵۳  ۵ اینچ   چین    ۶متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 95,262,390 1401/05/02
لوله مانسمان 10.97  6 اینچ   چین    6متری بنگاه تهران 6 اینچ شاخه 127,078,900 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771