جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله سایز بالا (اسپیرال) آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله اسپیرال  5  16 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه  16 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  16 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه  16 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  5  18 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه  18 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  18 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه  18 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  5  20 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه  20 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  20 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه  20 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  5  24 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه  24 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  24 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه  24 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  8  32 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه  32 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  8  42 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه  42 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  8  48 اینچ  نورد لوله و پوشش نیزار  st37  12 متری  کارخانه  48 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال 5  16 اینچ   کالوپ    6متری 16 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  16 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  16 اینچ 12 متری کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله اسپیرال 5  18 اینچ   کالوپ    6متری 18 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  18 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  18 اینچ 12 متری کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله اسپیرال 5  20 اینچ   کالوپ    6متری 20 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  20 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  20 اینچ 12 متری کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله اسپیرال 5  24 اینچ   کالوپ    6متری 24 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  24 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  24 اینچ 12 متری کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله اسپیرال 8  32 اینچ   کالوپ    6متری 32 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,980 1402/3/21
لوله اسپیرال  5  16 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  16 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  16 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  16 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  5  18 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  18 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  18 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  18 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  5  20 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  20 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  20 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  20 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  5  24 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  24 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  6  24 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  24 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
لوله اسپیرال  8  32 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  32 اینچ 12 متری کیلوگرم 422,020 1402/3/21
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568