تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

فلنج کور آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 24 وارداتی 24 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 20 وارداتی 20 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 18 وارداتی 18 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 16 وارداتی 16 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 14 وارداتی 14 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 12 وارداتی 12 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 10 وارداتی 10 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 8 وارداتی 8 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 6 وارداتی 6 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 5 وارداتی 5 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 4 وارداتی 4 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 3 وارداتی 3 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 2.1/2 وارداتی 2.1/2 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 2 وارداتی 2 1,611,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 1.1/2 وارداتی 1.1/2 1,358,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 1.1/4 وارداتی 1.1/4 1,323,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 1 وارداتی 1 1,172,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 1.2 وارداتی 1.2 1401/05/02
فلنج کور استیل 316 کلاس 150 سایز 3.4 وارداتی 3.4 1,349,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 24 وارداتی 24 14,899,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 20 وارداتی 20 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 18 وارداتی 18 70,149,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 16 وارداتی 16 52,899,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 14 وارداتی 14 38,499,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 12 وارداتی 12 24,149,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 10 وارداتی 10 19,299,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 8 وارداتی 8 10,629,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 6 وارداتی 6 6,209,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 5 وارداتی 5 5,176,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 4 وارداتی 4 4,716,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 3 وارداتی 3 3,106,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 2.1/2 وارداتی 2.1/2 2,646,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 2 وارداتی 2 278,000 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 1.1/2 وارداتی 1.1/2 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 1.1/4 وارداتی 1.1/4 1401/05/02
فلنج کور استیل 304 کلاس 150 سایز 1 وارداتی 1 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771