تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

تجهیزات آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ضد حریق  1.5   * 2  البرز الکتریک نور  294,970 1401/05/02
ضد حریق  1.5   * 3  البرز الکتریک نور  430,980 1401/05/02
ضد حریق  2.5   * 3  البرز الکتریک نور  627,860 1401/05/02
ضد حریق  2.5   * 2  البرز الکتریک نور  412,930 1401/05/02
آما  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۴ الکترود 4 کیلوگرم بسته 426,610 1401/11/14
آما  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۵ الکترود 5 کیلوگرم بسته 520,190 1401/11/14
آما  بسته  بنگاه تهران  E7018 ۲ الکترود 2 کیلوگرم بسته 807,340 1401/11/14
آما  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود 2 کیلوگرم بسته 520,190 1401/11/14
آما  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲٫۵ الکترود 2.5 کیلوگرم بسته 470,650 1401/11/14
آما  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۳ الکترود 3 کیلوگرم بسته 426,610 1401/11/14
میکا  بسته  بنگاه تهران  E7018 ۲ الکترود 2 کیلوگرم بسته 597,250 1401/11/14
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود 2 کیلوگرم بسته 477,070 1401/11/14
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۳ الکترود 3 کیلوگرم بسته 417,440 1401/11/14
سیم جوش   ۱٫۶  آما  رول  بنگاه تهران 1.6 کیلوگرم رول 809,290 1401/11/14
سیم جوش   ۲٫۴  آما  رول  بنگاه تهران 2.4 کیلوگرم رول 454,770 1401/11/14
سیم جوش   ۱٫۲  آما  بسته  بنگاه تهران 1.2 کیلوگرم بسته 454,770 1401/11/14
سیم جوش   ۲٫۴  میکا  رول  بنگاه تهران 2.4 کیلوگرم رول 809,290 1401/11/14
سیم جوش   ۱٫۶  میکا  رول  بنگاه تهران 1.6 کیلوگرم رول 436,890 1401/05/02
سیم جوش   ۱٫۲  میکا  رول  بنگاه تهران 1.2 کیلوگرم رول 809,290 1401/11/14
سیم جوش   ۲٫۴  فیلارک  رول  بنگاه تهران 2.4 کیلوگرم رول 809,290 1401/11/14
سیم جوش   ۱٫۶  فیلارک  رول  بنگاه تهران 1.6 کیلوگرم رول 436,890 1401/11/14
صفحه سنگ    3*180  توحید  آهن بر  بزرگ  بنگاه تهران  3*180 بزرگ 184,870 1401/05/02
صفحه سنگ    6*180  توحید  ساب  بزرگ  بنگاه تهران  6*180 بزرگ 375,690 1401/05/02
صفحه سنگ    1*115  توحید  استیل بر  مینی  بنگاه تهران  1*115 مینی 108,540 1401/05/02
صفحه سنگ    6*115  توحید  ساب  مینی  بنگاه تهران  6*115 مینی 187,250 1401/05/02
صفحه سنگ    3*115  توحید  آهن بر  مینی  بنگاه تهران  3*115 مینی 104,960 1401/05/02
صفحه سنگ    1.6*180  توحید  استیل بر  بزرگ  بنگاه تهران  1.6*180 بزرگ 224,230 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 1 اینچ آکاردئونی 13,027,530 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 1 اینچ آکاردئونی 6,651,380 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 1 اینچ آکاردئونی 11,082,570 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 1/2 1 اینچ لاستیکی 10,853,220 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 2 اینچ آکاردئونی 18,174,320 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 2 اینچ آکاردئونی 16,238,540 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 2 اینچ آکاردئونی 8,330,280 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 1/2 2 اینچ لاستیکی 13,899,090 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۴ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 1/4 1 اینچ آکاردئونی 12,541,290 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۴ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 1/4 1 اینچ آکاردئونی 10,513,770 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۴ ۱   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 1/4 1 اینچ لاستیکی 9,926,610 1401/05/02
لرزه گیر   " ۳/۴   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 3/4 اینچ آکاردئونی 5,908,260 1401/05/02
لرزه گیر   " ۳/۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 3/4 اینچ آکاردئونی 9,587,160 1401/05/02
لرزه گیر   " ۳/۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 3/4 اینچ آکاردئونی 11,669,730 1401/05/02
لرزه گیر   "۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 1 اینچ آکاردئونی 9,935,780 1401/05/02
لرزه گیر   "۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 1 اینچ آکاردئونی 12,137,620 1401/05/02
لرزه گیر   "۱   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 1 اینچ آکاردئونی 6,036,700 1401/05/02
لرزه گیر   "۱/۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 اینچ آکاردئونی 9,119,270 1401/05/02
لرزه گیر   "۱/۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 اینچ آکاردئونی 11,321,110 1401/05/02
لرزه گیر   "۱/۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 اینچ آکاردئونی 5,798,170 1401/05/02
لرزه گیر   "۱۰   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 10 اینچ آکاردئونی 48,697,250 1401/05/02
لرزه گیر   "۱۰   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 10 اینچ آکاردئونی 77,661,820 1401/05/02
لرزه گیر   "۱۰   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 10 اینچ لاستیکی 44,403,670 1401/05/02
لرزه گیر   "۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 2 اینچ آکاردئونی 13,660,560 1401/05/02
لرزه گیر   "۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 2 اینچ آکاردئونی 15,596,340 1401/05/02
لرزه گیر   "۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 2 اینچ آکاردئونی 6,889,910 1401/05/02
لرزه گیر   "۲   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 2 اینچ لاستیکی 12,844,040 1401/05/02
لرزه گیر   "۳   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 3 اینچ آکاردئونی 8,697,250 1401/05/02
لرزه گیر   "۳   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 3 اینچ آکاردئونی 17,495,420 1401/05/02
لرزه گیر   "۳   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 3 اینچ آکاردئونی 19,504,590 1401/05/02
لرزه گیر   "۳   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 3 اینچ لاستیکی 15,110,100 1401/05/02
لرزه گیر   "۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 4 اینچ آکاردئونی 23,183,490 1401/05/02
لرزه گیر   "۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 4 اینچ آکاردئونی 19,119,270 1401/05/02
لرزه گیر   "۴   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 4 اینچ آکاردئونی 10,128,450 1401/05/02
لرزه گیر   "۴   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 4 اینچ لاستیکی 17,183,490 1401/05/02
لرزه گیر   "۵   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 5 اینچ آکاردئونی 25,944,960 1401/05/02
لرزه گیر   "۵   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 5 اینچ آکاردئونی 18,458,720 1401/05/02
لرزه گیر   "۵   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 5 اینچ لاستیکی 21,990,830 1401/05/02
لرزه گیر   "۶   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 6 اینچ آکاردئونی 20,889,910 1401/05/02
لرزه گیر   "۶   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 6 اینچ آکاردئونی 37,770,650 1401/05/02
لرزه گیر   "۶   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 6 اینچ آکاردئونی 31,642,210 1401/05/02
لرزه گیر   "۶   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 6 اینچ لاستیکی 26,789,000 1401/05/02
لرزه گیر   "۸   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 8 اینچ آکاردئونی 75,119,270 1401/05/02
لرزه گیر   "۸   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 8 اینچ آکاردئونی 32,899,090 1401/05/02
لرزه گیر   "۸   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 8 اینچ آکاردئونی 69,192,670 1401/05/02
لرزه گیر   "۸   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 8 اینچ لاستیکی 32,348,630 1401/05/02
کپ " ۱/۲ ۱  فولادی  ۴۰   بنکن 1/2 1 اینچ فولادی 256,890 1401/05/02
کپ " ۱/۲ ۲  فولادی  ۴۰   بنکن 1/2 2 اینچ فولادی 422,020 1401/05/02
کپ   " ۱/۴ ۱   بنکن    فولادی بنگاه تهران 1/4 1 اینچ فولادی 229,360 1401/05/02
کپ   " ۳/۴   بنکن    فولادی بنگاه تهران 3/4 اینچ فولادی 165,140 1401/05/02
کپ   "۱   بنکن    فولادی بنگاه تهران 1 اینچ فولادی 211,010 1401/05/02
کپ   "۱/۲   بنکن    فولادی بنگاه تهران 1/2 اینچ فولادی 137,620 1401/05/02
کپ   "۱۰   بنکن    فولادی بنگاه تهران 10 اینچ فولادی 8,669,730 1401/05/02
کپ   "2   بنکن    فولادی بنگاه تهران 2 اینچ فولادی 302,760 1401/05/02
کپ   "۳   بنکن    فولادی بنگاه تهران 3 اینچ فولادی 770,650 1401/05/02
کپ   "۴   بنکن    فولادی بنگاه تهران 4 اینچ فولادی 1,009,180 1401/05/02
کپ   "۵   بنکن    فولادی بنگاه تهران 5 اینچ فولادی 1,651,380 1401/05/02
کپ   "۶   بنکن    فولادی بنگاه تهران 6 اینچ فولادی 1,422,020 1401/05/02
کپ   "۸   بنکن    فولادی بنگاه تهران 8 اینچ فولادی 4,678,900 1401/05/02
تخته  2.5  18  روسی    4 متری    18 عدد 4 متری 2,304,230 1401/05/02
تخته  5  30  روسی    4 متری    30 عدد 4 متری 7,719,140 1401/05/02
تخته  5  25  روسی    4 متری    25 عدد 4 متری 6,451,820 1401/05/02
تخته  5  28  روسی    4 متری    28 عدد 4 متری 7,258,300 1401/05/02
تخته  2.5  20  روسی    4 متری    20 عدد 4 متری 2,592,250 1401/05/02
تخته  2.5  15  روسی    4 متری    15 عدد 4 متری 1,958,590 1401/05/02
تخته  5  22  روسی    4 متری    22 عدد 4 متری 5,760,560 1401/05/02
تخته  5  20  روسی    4 متری    20 عدد 4 متری 5,184,500 1401/05/02
تخته  5  18  روسی    4 متری    18 عدد 4 متری 4,608,450 1401/05/02
تخته  5  30  روسی    6 متری    30 عدد 6 متری 11,521,110 1401/05/02
تخته  2.5  20  روسی    6 متری    20 عدد 6 متری 3,917,180 1401/05/02
تخته  2.5  15  روسی    6 متری    15 عدد 6 متری 2,880,280 1401/05/02
تخته  2.5  18  روسی    6 متری    18 عدد 6 متری 3,456,340 1401/05/02
تخته  5  20  روسی    6 متری    20 عدد 6 متری 7,719,140 1401/05/02
تخته  5  18  روسی    6 متری    18 عدد 6 متری 6,912,670 1401/05/02
تخته  5  22  روسی    6 متری    22 عدد 6 متری 8,525,620 1401/05/02
تخته  5  28  روسی    6 متری    28 عدد 6 متری 10,829,840 1401/05/02
تخته  5  25  روسی    6 متری    25 عدد 6 متری 9,677,730 1401/05/02
سیم افشان 1 خراسان (افشار نژاد) 31,490 1401/05/02
سیم افشان 1.5 خراسان (افشار نژاد) 45,130 1401/05/02
سیم افشان 2.5 خراسان (افشار نژاد) 73,790 1401/05/02
سیم افشان 4 خراسان (افشار نژاد) 115,630 1401/05/02
سیم افشان 6 خراسان (افشار نژاد) 169,200 1401/05/02
سیم افشان 10 خراسان (افشار نژاد) 298,930 1401/05/02
سیم افشان 16 خراسان (افشار نژاد) 463,430 1401/05/02
سیم افشان 25 خراسان (افشار نژاد) 709,700 1401/05/02
سیم افشان 35 خراسان (افشار نژاد) 996,400 1401/05/02
سیم افشان 185 خراسان (افشار نژاد) 5,254,600 1401/05/02
سیم افشان 240 خراسان (افشار نژاد) 6,956,000 1401/05/02
سیم افشان 300 خراسان (افشار نژاد) 8,695,000 1401/05/02
سیم افشان 1 البرز الکتریک نور 34,580 1401/05/02
سیم افشان 1.5 البرز الکتریک نور 46,690 1401/05/02
سیم افشان 2.5 البرز الکتریک نور 70,030 1401/05/02
سیم افشان 4 البرز الکتریک نور 116,720 1401/05/02
سیم افشان 6 البرز الکتریک نور 179,960 1401/05/02
سیم افشان 10 البرز الکتریک نور 306,550 1401/05/02
سیم افشان 16 البرز الکتریک نور 489,350 1401/05/02
سیم افشان 25 البرز الکتریک نور 754,450 1401/05/02
سیم افشان 35 البرز الکتریک نور 1,024,100 1401/05/02
سیم افشان 50 البرز الکتریک نور 1,518,550 1401/05/02
سیم افشان 70 البرز الکتریک نور 2,136,190 1401/05/02
سیم افشان 95 البرز الکتریک نور 2,845,800 1401/05/02
سیم افشان 120 البرز الکتریک نور 3,534,390 1401/05/02
کابل افشان 0.75 *2  خراسان (افشار نژاد) 75,200 1401/05/02
کابل افشان 0.75 *3  خراسان (افشار نژاد) 98,700 1401/05/02
کابل افشان 1 *2  خراسان (افشار نژاد) 91,180 1401/05/02
کابل افشان 1 *3  خراسان (افشار نژاد) 121,260 1401/05/02
کابل افشان 1.5 *2  خراسان (افشار نژاد) 125,030 1401/05/02
کابل افشان 1.5 *3  خراسان (افشار نژاد) 175,780 1401/05/02
کابل افشان 2.5 *2  خراسان (افشار نژاد) 195,970 1401/05/02
کابل افشان 2.5 *3  خراسان (افشار نژاد) 275,080 1401/05/02
کابل افشان 4 *2  خراسان (افشار نژاد) 306,450 1401/05/02
کابل افشان 4 *3  خراسان (افشار نژاد) 423,000 1401/05/02
کابل افشان 4 *4  خراسان (افشار نژاد) 542,380 1401/05/02
کابل افشان 6 *2  خراسان (افشار نژاد) 428,650 1401/05/02
کابل افشان 6 *3  خراسان (افشار نژاد) 606,300 1401/05/02
کابل افشان ۱٫۵ *۳  البرز الکتریک نور 176,060 1401/05/02
کابل افشان ۱٫۵ *۴  البرز الکتریک نور 227,080 1401/05/02
کابل افشان ۱٫۵ *۵  البرز الکتریک نور 285,610 1401/05/02
کابل افشان ۲٫۵ *۳  البرز الکتریک نور 276,180 1401/05/02
کابل افشان ۲٫۵ *۴  البرز الکتریک نور 358,360 1401/05/02
کابل افشان ۲٫۵ *۵  البرز الکتریک نور 448,820 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۳  البرز الکتریک نور 425,770 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۴  البرز الکتریک نور 562,010 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۵  البرز الکتریک نور 689,730 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۳  البرز الکتریک نور 620,200 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۴  البرز الکتریک نور 818,180 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۵  البرز الکتریک نور 996,850 1401/05/02
کابل زمینی ۱٫۵ *۳  افشار نژاد 75,200 1401/05/02
کابل زمینی 1.5 *5  خراسان (افشار نژاد) 98,700 1401/05/02
کابل زمینی 2.5 *3  خراسان (افشار نژاد) 91,180 1401/05/02
کابل زمینی 2.5 *5  خراسان (افشار نژاد) 121,260 1401/05/02
کابل زمینی 4 *3  خراسان (افشار نژاد) 125,030 1401/05/02
کابل زمینی 4 *5  خراسان (افشار نژاد) 175,780 1401/05/02
کابل زمینی 6 *3  خراسان (افشار نژاد) 200,230 1401/05/02
کابل زمینی 6 *5  خراسان (افشار نژاد) 281,060 1401/05/02
کابل زمینی 120 *1  خراسان (افشار نژاد) 306,450 1401/05/02
کابل زمینی 240 *1  خراسان (افشار نژاد) 423,000 1401/05/02
کابل زمینی 300 *1  خراسان (افشار نژاد) 542,380 1401/05/02
کابل زمینی 16+35 *3  خراسان (افشار نژاد) 428,650 1401/05/02
کابل زمینی 35+70 *3  خراسان (افشار نژاد) 606,300 1401/05/02
کابل زمینی 4 *2  البرز الکتریک نور 176,060 1401/05/02
کابل زمینی 4 *4  البرز الکتریک نور 227,080 1401/05/02
کابل زمینی 6 *3  البرز الکتریک نور 285,610 1401/05/02
کابل زمینی 6 *5  البرز الکتریک نور 276,180 1401/05/02
کابل زمینی 10 *2  البرز الکتریک نور 358,360 1401/05/02
کابل زمینی 10 *4  البرز الکتریک نور 448,820 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۳  البرز الکتریک نور 425,770 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۴  البرز الکتریک نور 562,010 1401/05/02
کابل افشان ۴ *۵  البرز الکتریک نور 689,730 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۳  البرز الکتریک نور 620,200 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۴  البرز الکتریک نور 818,180 1401/05/02
کابل افشان ۶ *۵  البرز الکتریک نور 996,850 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 2  خراسان (افشار نژاد)  61,100 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 4  خراسان (افشار نژاد)  108,100 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 6  خراسان (افشار نژاد)  150,400 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 10  خراسان (افشار نژاد)  235,000 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 2  البرز الکتریک نور  58,750 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 4  البرز الکتریک نور  104,740 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 6  البرز الکتریک نور  149,870 1401/05/02
کابل تلفن  0.6   * 10  البرز الکتریک نور  247,790 1401/05/02
کابل شیلد دار 1*2 خراسان (افشار نژاد) 135,360 1401/05/02
کابل شیلد دار 1*3 خراسان (افشار نژاد) 172,030 1401/05/02
کابل شیلد دار 1.5*2 خراسان (افشار نژاد) 168,260 1401/05/02
کابل شیلد دار 1.5*3 خراسان (افشار نژاد) 223,730 1401/05/02
کابل شیلد دار 2.5*2 خراسان (افشار نژاد) 249,100 1401/05/02
کابل شیلد دار 2.5*3 خراسان (افشار نژاد) 338,400 1401/05/02
کابل شیلد دار 1*2 البرز الکتریک نور 139,080 1401/05/02
کابل شیلد دار 2.5*3 البرز الکتریک نور 334,710 1401/05/02
کابل شیلد دار 1.5*2 البرز الکتریک نور 165,650 1401/05/02
کابل شیلد دار 1.5*3 البرز الکتریک نور 223,660 1401/05/02
کابل شیلد دار 1.5*4 البرز الکتریک نور 279,300 1401/05/02
کابل شیلد دار 2.5*2 البرز الکتریک نور 238,430 1401/05/02
کابل کواکسیال خراسان (افشار نژاد) 87,430 1401/05/02
کابل کواکسیال البرز الکتریک نور 93,670 1401/05/02
کابل کولری 1 * 4 البرز الکتریک نور 145,400 1401/05/02
کابل کولری 1 * 5 البرز الکتریک نور 184,960 1401/05/02
کابل کولری 1.5 * 4 البرز الکتریک نور 212,380 1401/05/02
کابل کولری 1.5 * 5 البرز الکتریک نور 264,490 1401/05/02
کابل کولری 1.5 * 5 خراسان (افشار نژاد) 286,700 1401/05/02
کابل کولری 1.5 * 4 خراسان (افشار نژاد) 233,130 1401/05/02
کابل دوربین RG59 ترکیبی البرز الکتریک نور 107,290 1401/05/02
کابل دوربین RG59 ساده البرز الکتریک نور 76,640 1401/05/02
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی - سایز 2 2 .. .. 1,340,000 1401/05/02
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی - سایز 2.5 2.5 .. .. 1,590,000 1401/05/02
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی - سایز 4 4 .. .. 2,380,000 1401/05/02
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی - سایز 5 5 .. .. 3,080,000 1401/05/02
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی - سایز 6 6 .. .. 4,180,000 1401/05/02
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی - سایز 8 8 .. .. 6,590,000 1401/05/02
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی - سایز 10 10 .. .. 10,920,000 1401/05/02
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی - سایز 12 12 .. .. 15,350,000 1401/05/02
شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی - سایز 14 14 .. .. 25,040,000 1401/05/02
شیر سوپاپی چدنی - سایز 1.5 1.5 .. .. 5,020,000 1401/05/02
شیر سوپاپی چدنی - سایز 2 2 .. .. 5,500,000 1401/05/02
شیر سوپاپی چدنی - سایز 2.5 2.5 .. .. 6,820,000 1401/05/02
شیر سوپاپی چدنی - سایز 3 3 .. .. 7,340,000 1401/05/02
شیر سوپاپی چدنی - سایز 4 4 .. .. 9,600,000 1401/05/02
شیر سوپاپی چدنی - سایز 5 5 .. .. 13,090,000 1401/05/02
شیر سوپاپی چدنی - سایز 8 8 .. .. 25,270,000 1401/05/02
شیر پروانه ای چدنی ویفری گیربکسدار - سایز 2 2 .. .. 1,670,000 1401/05/02
شیر پروانه ای چدنی ویفری گیربکسدار - سایز 2.5 2.5 .. .. 1,800,000 1401/05/02
شیر پروانه ای چدنی ویفری گیربکسدار - سایز 3 3 .. .. 1,940,000 1401/05/02
شیر پروانه ای چدنی ویفری گیربکسدار - سایز 4 4 .. .. 2,030,000 1401/05/02
شیر پروانه ای چدنی ویفری گیربکسدار - سایز 5 5 .. .. 2,370,000 1401/05/02
شیر پروانه ای چدنی ویفری گیربکسدار - سایز 6 6 .. .. 2,940,000 1401/05/02
شیر پروانه ای چدنی ویفری گیربکسدار - سایز 8 8 .. .. 3,890,000 1401/05/02
شیر پروانه ای چدنی ویفری گیربکسدار - سایز 10 10 .. .. 9,340,000 1401/05/02
شیر پروانه ای چدنی ویفری گیربکسدار - سایز 12 12 .. .. 9,890,000 1401/05/02
شیر پروانه ای چدنی ویفری گیربکسدار - سایز 14 14 .. .. 15,160,000 1401/05/02
شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6 - سایز 2 2 .. .. 1,690,000 1401/05/02
شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6 - سایز 2.5 2.5 .. .. 1,870,000 1401/05/02
شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6 - سایز 3 3 .. .. 2,070,000 1401/05/02
شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6 - سایز 4 4 .. .. 2,390,000 1401/05/02
شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6 - سایز 5 5 .. .. 3,490,000 1401/05/02
شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6 - سایز 6 6 .. .. 4,680,000 1401/05/02
شیر یک طرفه زبانه لاستیکی F6 - سایز 8 8 .. .. 7,390,000 1401/05/02
شیر صافی چدنی - سایز 2 2 .. .. 3,580,000 1401/05/02
شیر صافی چدنی - سایز 2.5 2.5 .. .. 4,060,000 1401/05/02
شیر صافی چدنی - سایز 3 3 .. .. 4,600,000 1401/05/02
شیر صافی چدنی - سایز 4 4 .. .. 5,120,000 1401/05/02
شیر صافی چدنی - سایز 5 5 .. .. 7,450,000 1401/05/02
شیر صافی چدنی - سایز 6 6 .. .. 11,050,000 1401/05/02
شیر صافی چدنی - سایز 8 8 .. .. 16,120,000 1401/05/02
تبدیل   ۲*۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 2*8 اینچ مانیسمان 10,899,090 1402/01/30
تبدیل ۳*۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3*8 اینچ مانیسمان 7,467,890 1402/01/30
تبدیل "۱*"۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1*1/2 1 اینچ مانیسمان 343,120 1401/05/02
تبدیل   "۱*"۱/۲ ۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1*1/2 2 اینچ مانیسمان 1,281,660 1401/05/02
تبدیل "۱*"۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1*1/4 1 اینچ مانیسمان 257,340 1401/05/02
تبدیل   "۱*"۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1*2 اینچ مانیسمان 575,230 1401/05/02
تبدیل "۱*"۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1*3 اینچ مانیسمان 1,614,680 1401/05/02
تبدیل "۱/۲ ۱*"۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2 1*1/2 2 اینچ مانیسمان 857,800 1401/05/02
تبدیل   "۱/۲ ۱*"۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1/2 1*2 اینچ مانیسمان 454,130 1401/05/02
تبدیل "۱/۲ ۱*"۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2 1*3 اینچ مانیسمان 1,211,010 1401/05/02
تبدیل   "۱/۲ ۱*"۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1/2 1*4 اینچ مانیسمان 1,967,890 1401/05/02
تبدیل "۱/۲ ۲*"۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2 2*3 اینچ مانیسمان 948,630 1401/05/02
تبدیل   "۱/۲ ۲*"۶   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1/2 2*6 اینچ مانیسمان 4,238,540 1401/05/02
تبدیل "۱/۲*"۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2*1 اینچ مانیسمان 267,440 1401/05/02
تبدیل "۱/۲*"۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2*1/4 1 اینچ مانیسمان 433,950 1401/05/02
تبدیل "۱/۲*"۳/۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2*3/4 اینچ مانیسمان 171,560 1401/05/02
تبدیل "۱/۴ ۱*"۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1*1/2 1 اینچ مانیسمان 327,990 1401/05/02
تبدیل "۱/۴ ۱*"۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1*1/2 2 اینچ مانیسمان 1,009,180 1401/05/02
تبدیل "۱/۴ ۱*"۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1*2 اینچ مانیسمان 474,320 1401/05/02
تبدیل "۱/۴ ۱*"۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1*3 اینچ مانیسمان 1,362,390 1401/05/02
تبدیل "۱/۴ ۱*"۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1*4 اینچ مانیسمان 2,220,190 1401/05/02
تبدیل "۲*"۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن 2*1/2 2 اینچ مانیسمان 787,160 1401/05/02
تبدیل   "۲*"۳   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 2*3 اینچ مانیسمان 1,009,180 1401/05/02
تبدیل   "۲*"۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 2*4 اینچ مانیسمان 1,715,600 1401/05/02
تبدیل   "۳*"۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 3*4 اینچ مانیسمان 1,433,030 1401/05/02
تبدیل "۳*"۵  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3*5 اینچ مانیسمان 2,522,940 1401/05/02
تبدیل "۳*"۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3*6 اینچ مانیسمان 3,834,870 1401/05/02
تبدیل "۳/۴*"۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3/4*1 اینچ مانیسمان 247,250 1401/05/02
تبدیل "۳/۴*"۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3/4*1/2 1 اینچ مانیسمان 444,040 1401/05/02
تبدیل "۳/۴*"۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3/4*1/4 1 اینچ مانیسمان 302,760 1401/05/02
تبدیل   "۳/۴*"۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 3/4*2 اینچ مانیسمان 706,430 1401/05/02
تبدیل   "۴*"۵   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 4*5 اینچ مانیسمان 2,321,110 1401/05/02
تبدیل   "۴*"۶   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 4*6 اینچ مانیسمان 3,633,030 1401/05/02
تبدیل "۴*"۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن 4*8 اینچ مانیسمان 6,912,850 1402/01/30
تبدیل "۵*"۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن 5*6 اینچ مانیسمان 3,330,280 1402/01/30
تبدیل "۵*"۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن 5*8 اینچ مانیسمان 6,357,800 1402/01/30
تبدیل "۶*"۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن 6*8 اینچ مانیسمان 5,752,300 1402/01/30
سردنده " ۱/۲ ۱  مانیسمان     ایران اتصال 1/2 1 اینچ مانیسمان 92,670 1402/01/30
سردنده " ۱/۲ ۱  درزدار     ایران اتصال 1/2 1 اینچ درزدار 79,820 1402/01/30
سردنده " ۱/۲ ۲  درزدار     ایران اتصال 1/2 2 اینچ درزدار 180,740 1402/01/30
سردنده " ۱/۲ ۲  مانیسمان     ایران اتصال 1/2 2 اینچ مانیسمان 227,530 1402/01/30
سردنده " ۱/۴ ۱  مانیسمان     ایران اتصال 1/4 1 اینچ مانیسمان 82,570 1402/01/30
سردنده " ۱/۴ ۱  درزدار     ایران اتصال 1/4 1 اینچ درزدار 71,560 1402/01/30
سردنده " ۳/۴  درزدار     ایران اتصال 3/4 اینچ درزدار 33,950 1401/11/14
سردنده " ۳/۴  مانیسمان     ایران اتصال 3/4 اینچ مانیسمان 53,220 1402/01/30
سردنده   "۱   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 1 اینچ درزدار 47,710 1401/11/14
سردنده "۱  مانیسمان     ایران اتصال 1 اینچ مانیسمان 63,310 1401/11/14
سردنده   "۱/۲   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 1/2 اینچ درزدار 29,360 1401/11/14
سردنده "۱/۲  مانیسمان     ایران اتصال 1/2 اینچ مانیسمان 44,960 1401/11/14
سردنده "۲  درزدار     ایران اتصال 2 اینچ درزدار 110,100 1401/11/14
سردنده "۲  مانیسمان     ایران اتصال 2 اینچ مانیسمان 122,940 1402/01/30
سردنده   "۳   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 3 اینچ درزدار 233,950 1402/01/30
سردنده "۳  مانیسمان     ایران اتصال 3 اینچ مانیسمان 299,090 1401/11/14
سردنده   "۴   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 4 اینچ درزدار 357,800 1402/01/30
سردنده   "۴   ایران اتصال    مانیسمان بنگاه تهران 4 اینچ مانیسمان 587,160 1402/01/30
سه راه " ۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2 1 اینچ مانیسمان 2,600,000 1402/01/30
سه راه   " ۱/۲ ۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1/2 2 اینچ مانیسمان 2,321,110 1401/11/14
سه راه " ۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1 اینچ مانیسمان 2,600,000 1402/01/30
سه راه   " ۳/۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 3/4 اینچ مانیسمان 363,310 1401/11/14
سه راه   "۱   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1 اینچ مانیسمان 504,590 1402/01/30
سه راه   "۱/۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1/2 اینچ مانیسمان 333,030 1401/11/14
سه راه   "۱۰   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 10 اینچ مانیسمان 35,321,110 1401/11/14
سه راه   "۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 2 اینچ مانیسمان 1,261,470 1401/11/14
سه راه "۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3 اینچ مانیسمان 2,977,070 1401/05/02
سه راه "۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن 4 اینچ مانیسمان 4,642,210 1401/05/02
سه راه "۵  مانیسمان  ۴۰   بنکن 5 اینچ مانیسمان 7,366,980 1401/11/14
سه راه "۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن 6 اینچ مانیسمان 2,600,000 1401/11/14
سه راه   "۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 8 اینچ مانیسمان 19,678,900 1401/11/14
سه راه " ۱/۲ ۱  درزدار     ایران اتصال 1/2 1 اینچ درزدار 220,190 1401/11/14
سه راه   " ۱/۲ ۲   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 1/2 2 اینچ درزدار 522,940 1401/11/14
سه راه " ۱/۴ ۱  درزدار     ایران اتصال 1/4 1 اینچ درزدار 169,730 1401/05/02
سه راه " ۳/۴  درزدار     ایران اتصال 3/4 اینچ درزدار 76,610 1401/11/14
سه راه "۱  درزدار     ایران اتصال 1 اینچ درزدار 111,930 1401/11/14
سه راه "۱/۲  درزدار     ایران اتصال 1/2 اینچ