تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله درز مستقیم ساختمانی آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله درز مستقیم  2  3 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 1/2 اینچ شاخه 6 متری 8,023,420
لوله درز مستقیم 2  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 6 متری 5,116,980
لوله درز مستقیم  2  1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری 2,491,750
لوله درز مستقیم  2  1 1/4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 1/4 اینچ شاخه 6 متری 3,169,500
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 189,910
لوله درزدار تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 255,050
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران    6متری بنگاه تهران 1/2 اینچ شاخه 6 متری 1,694,390 1402/01/30
لوله درز مستقیم 2  3/4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 255,050 1402/01/30
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,060 1402/02/10
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران    6متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 6 متری 1,824,320 1402/01/30
لوله درز مستقیم 2  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم 2  1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 253,220
لوله درز مستقیم 2  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم 2  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 4,534,980
لوله درز مستقیم 2  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080 1402/01/30
لوله درز مستقیم ۲  " ۳   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6متری 188,080
لوله درز مستقیم 2  " 3   تهران    6متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 6 متری 6,777,550
لوله درز مستقیم 2  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 1,787,390
لوله درز مستقیم  2.5  4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری 10,415,490
لوله درز مستقیم  2.5  1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری 2,990,100
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,980 1402/02/12
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3/4 اینچ شاخه شاخه 6 متری 2,245,690
لوله درز مستقیم  2.5  1/2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 1,833,220
لوله درز مستقیم  2.5  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3/4 اینچ شاخه شاخه 6 متری 2,429,010
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران    6متری بنگاه تهران 1 اینچ شاخه 6 متری 2,669,730
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 249,550
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درزدار تست آب   " 1/2  ضخامت 2.5 میل   6متری 1/2 اینچ شاخه 6 متری 2,142,900
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 249,550
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 188,080
لوله درز مستقیم 2.5  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,980 1402/02/12
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران    6متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 6 متری 2,491,750
لوله درزدارتست آب 1اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710
لوله درز مستقیم 2.5  1/4 1 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710
لوله درز مستقیم 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,060 1402/02/12
لوله درزدار 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری 1/4 1 اینچ شاخه 6 متری 3,986,790
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 5,581,510
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 2   تهران    6متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 6 متری 6,976,890
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 3   تهران    6متری بنگاه تهران 1/2 3 اینچ شاخه 6 متری 9,104,660
لوله درز مستقیم 2.5  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 2.5  " 3   تهران    6متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 6 متری 7,475,230
لوله درز مستقیم 2.5  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 2.5  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 2.5  " 5   تهران    6متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 6 متری 12,957,070
لوله درز مستقیم 2.5  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 2.5  " 6   تهران    6متری بنگاه تهران 6 اینچ شاخه 6 متری 14,683,490
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 383,410 1402/02/12
لوله درز مستقیم  2.8  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه شاخه 6 متری 11,274,250
لوله درز مستقیم  2.8  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3/4 اینچ شاخه شاخه 6 متری 4,455,980 1402/02/12
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 3,851,210 1402/02/13
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران 1/2 اینچ شاخه 6 متری 2,135,780
لوله درز مستقیم 2.8  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,980 1402/02/12
لوله درز مستقیم 2.8  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,980 1402/02/12
لوله درز مستقیم  2.8  1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه شاخه 6 متری 3,345,620
لوله درز مستقیم  2.8  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه شاخه 6 متری 4,262,220
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ شاخه شاخه 6 متری 4,858,010
لوله درز مستقیم  2.8  2 اینچ  سپنتا  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 6,278,750
لوله درز مستقیم  2.8  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه شاخه 6 متری 8,707,760
لوله درز مستقیم  2.8  1/2  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 شاخه شاخه 6 متری 2,218,190
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 5,004,400 1402/02/13
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/13
لوله درز مستقیم  2.9  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3/4 اینچ شاخه شاخه 6 متری 5,004,400 1402/02/13
لوله درز مستقیم  3  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه شاخه 6 متری 12,099,200
لوله درز مستقیم  3  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه شاخه 6 متری 4,537,200
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,980 1402/02/12
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری 3,588,120
لوله درز مستقیم  3  2 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  2 1/2 اینچ شاخه 6 متری 8,372,260
لوله درز مستقیم  3  3 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری 366,060 1402/02/12
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/13
لوله درز مستقیم  3  4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری 12,458,720
لوله درز مستقیم  3  1/4 1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری 4,784,150
لوله درز مستقیم  3  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  5 اینچ شاخه شاخه 6 متری 29,474,560 1402/02/12
لوله درز مستقیم  3  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه شاخه 6 متری 35,225,700 1402/02/12
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه شاخه 6 متری 3,528,940
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه شاخه 6 متری 3,895,580
لوله درز مستقیم  3  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ شاخه شاخه 6 متری 5,133,000
لوله درز مستقیم  3  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه شاخه 6 متری 9,349,380
لوله درز مستقیم 3  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری بنگاه تهران 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,980 1402/02/12
لوله درز مستقیم 3  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 3  1/2 1 اینچ   صابری  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله درزدار تهران 1/2 1 ضخامت 3 میل شاخه 6 متری 1/2 1 اینچ شاخه 6 متری 5,681,180
لوله درز مستقیم 3  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله درز مستقیم 3  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,980 1402/02/12
لوله درز مستقیم " 2   تهران  ضخامت 3 میل   6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 6,628,040
لوله درز مستقیم 3  " 2   تهران    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 6,628,040
لوله درزدار   " 1/2 2 ضخامت 3 میل شاخه   6متری 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله درز مستقیم 3  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 3  1/2 2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,980 1402/02/12
لوله درزدار  " 3 ضخامت3 میل شاخه   6متری 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله سیاه تهران3 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری 3 اینچ شاخه 6 متری 10,166,320
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله درز مستقیم 3  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 4 اینچ ضخامت میل شاخه 6 متری 4 اینچ شاخه 6 متری 12,757,730
لوله درز مستقیم 3  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 3  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله درز مستقیم 3  " 5   تهران    6متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 6 متری 15,448,810
لوله درز مستقیم 3  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 186,240
لوله درز مستقیم 3  " 6   تهران    6متری بنگاه تهران 6 اینچ شاخه 6 متری 17,353,220
لوله درز مستقیم 3.3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 9,257,720
لوله درز مستقیم  3.5  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه شاخه 6 متری 14,207,390
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه شاخه 6 متری 10,999,270
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری 12,359,050
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 7,607,830
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 18,986,960 1402/02/13
لوله درز مستقیم 3.5  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,980 1402/02/12
لوله درز مستقیم 3.5  2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 366,980 1402/02/12
لوله درز مستقیم  3.5  2 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  2 1/2 اینچ شاخه 6 متری 10,365,660
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 15,019,710 1402/02/13
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه شاخه 6 متری 20,737,390 1402/02/13
لوله درز مستقیم 3.6  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230 1402/02/13
لوله درز مستقیم 3.7  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 12,253,920 1402/02/13
لوله درز مستقیم  3.7  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ شاخه 6 متری 7,057,870
لوله درز مستقیم  3.7  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری 10,402,980 1402/02/13
لوله درز مستقیم  3.9  2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 20,737,390 1402/02/13
لوله درز مستقیم  3.9  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه 6 متری 12,236,690
لوله درز مستقیم  4  3 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه شاخه 6 متری 12,190,860
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه شاخه 6 متری 15,765,620
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه شاخه 6 متری 31,363,160 1402/02/13
لوله درز مستقیم  4  6 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری 26,910,830
لوله درز مستقیم  4  3 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری 14,153,110
لوله درز مستقیم  4  2 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  2 1/2 اینچ شاخه 6 متری 12,159,710
لوله درز مستقیم  4  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه شاخه 6 متری 10,357,650
لوله درز مستقیم  4  3 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 1/2 اینچ شاخه 6 متری 17,442,210
لوله درز مستقیم 4  2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 8,365,140
لوله درز مستقیم  4  3  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  3 شاخه 6 متری 23,136,760 1402/02/13
لوله درز مستقیم  4  6 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه شاخه 6 متری 46,727,960 1402/02/12
لوله درز مستقیم  4  4  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 شاخه شاخه 6 متری 29,992,100 1402/02/13
لوله درز مستقیم  4  5 اینچ  سپاهان  تست گاز خانگی  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  5 اینچ شاخه شاخه 6 متری 21,081,930
لوله درز مستقیم 4  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 211,010
لوله درز مستقیم 4  2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 211,010
لوله درز مستقیم 4  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله درز مستقیم 4  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 211,010
لوله درز مستقیم 4  3 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله درز مستقیم 4  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 211,010
لوله درز مستقیم 4  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 211,010
لوله درز مستقیم 4  4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله درز مستقیم 4  " 4   تهران    6متری بنگاه تهران 4 اینچ شاخه 6 متری 18,438,900
لوله درز مستقیم 4  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 250,460
لوله درز مستقیم 4  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 211,010
لوله درز مستقیم 4  " 5   تهران    6متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 6 متری 20,467,890
لوله درز مستقیم 4  " 6   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 256,890
لوله درز مستقیم 4  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 211,010
لوله درز مستقیم  5  6 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری 35,881,110
لوله درز مستقیم  5  4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری 24,419,090
لوله درز مستقیم 5  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360
لوله درز مستقیم 5  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360
لوله درز مستقیم 5  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360
لوله درز مستقیم 5  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360
لوله درز مستقیم  5  3 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری 19,435,600
لوله درز مستقیم  صنعتی ضخامت 5 عرض 3 اینچ میلیمتر 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360
لوله درز مستقیم 5  " 5   تهران    6متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 6 متری 28,477,070
لوله درز مستقیم  6  5 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  5 اینچ شاخه 6 متری 36,877,800
لوله درز مستقیم 6  5 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360
لوله درز مستقیم 6  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360
لوله درز مستقیم 6  3 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360
لوله درز مستقیم 6  6 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360
لوله درز مستقیم 6  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 385,330 1402/02/11
لوله درز مستقیم 6  4 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران 4 اینچ شاخه 6 متری 31,591,750
لوله درز مستقیم  6  6 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  6 اینچ شاخه 6 متری 40,366,240
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771