جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله مسی آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله مسی  0.63  3/4  مهر اصل    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 28,457,250 1402/3/21
لوله مسی 0.63  "1/2   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 19,350,930 1402/3/21
لوله مسی 0.63  "1/4   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/4 15 متری کلاف 9,163,240 1402/3/21
لوله مسی 0.63  "3/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 14,513,200 1402/3/21
لوله مسی 0.63  "5/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "5/8 15 متری کلاف 24,757,810 1402/3/21
لوله مسی 0.75  "1/2   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 22,538,150 1402/3/21
لوله مسی 0.75  "1/4   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/4 15 متری کلاف 10,529,190 1402/3/21
لوله مسی 0.75  "3/4   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "3/4 15 متری کلاف 34,148,700 1402/3/21
لوله مسی 0.75  "3/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 16,562,120 1402/3/21
لوله مسی 0.75  "5/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "5/8 15 متری کلاف 27,945,020 1402/3/21
لوله مسی 0.81  "1/2   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 24,017,920 1402/3/21
لوله مسی 0.81  "1/4   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/4 15 متری کلاف 11,382,900 1402/3/21
لوله مسی  0.81  3/4  مهر اصل    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 36,709,850 1402/3/21
لوله مسی 0.81  "3/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 17,757,330 1402/3/21
لوله مسی 0.81  "5/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "5/8 15 متری کلاف 30,449,260 1402/3/21
لوله مسی  0.63  1.2  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/2 15 متری کلاف 18,256,890 1402/3/21
لوله مسی  0.63  1/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/4 15 متری کلاف 8,532,120 1402/3/21
لوله مسی  0.63  3/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 28,256,890 1402/3/21
لوله مسی  0.63  3.8  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/8 15 متری کلاف 13,532,120 1402/3/21
لوله مسی  0.63  5/8  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "5/8 15 متری کلاف 23,577,990 1402/3/21
لوله مسی  0.75  1/2  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/2 15 متری کلاف 21,880,740 1402/3/21
لوله مسی  0.75  1/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/4 15 متری کلاف 10,688,080 1402/3/21
لوله مسی  0.75  3/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 33,027,530 1402/3/21
لوله مسی  0.75  3/8 اینچ  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/8 15 متری کلاف 16,284,410 1402/3/21
لوله مسی  0.75  5/8  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "5/8 15 متری کلاف 27,385,330 1402/3/21
لوله مسی  0.81  1/2  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/2 15 متری کلاف 23,577,990 1402/3/21
لوله مسی  0.81  1/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/4 15 متری کلاف 11,238,540 1402/3/21
لوله مسی  0.81  3/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 35,412,850 1402/3/21
لوله مسی  0.81  3/8 اینچ  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/8 15 متری کلاف 17,431,200 1402/3/21
لوله مسی  0.81  5/8  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "5/8 15 متری کلاف 29,174,320 1402/3/21
لوله مسی 0.63  "1/2   بابک    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 18,256,890 1402/3/21
لوله مسی 0.63  "1/4   بابک    15 متری بنگاه تهران "1/4 15 متری کلاف 8,532,120 1402/3/21
لوله مسی  0.63  3/4  بابک    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 28,256,890 1402/3/21
لوله مسی 0.63  "3/8   بابک    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 13,532,120 1402/3/21
لوله مسی 0.63  "5/8   بابک    15 متری بنگاه تهران "5/8 15 متری کلاف 23,577,990 1402/3/21
لوله مسی 0.75  "1/2   بابک    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 21,880,740 1402/3/21
لوله مسی 0.75  "1/4   بابک    15 متری بنگاه تهران "1/4 15 متری کلاف 10,688,080 1402/3/21
لوله مسی 0.75  "3/4   بابک    15 متری بنگاه تهران "3/4 15 متری کلاف 33,027,530 1402/3/21
لوله مسی 0.75  "3/8   بابک    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 16,284,410 1402/3/21
لوله مسی 0.75  "5/8   بابک    15 متری بنگاه تهران "5/8 15 متری کلاف 27,385,330 1402/3/21
لوله مسی 0.81  "1/2   بابک    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 23,577,990 1402/3/21
لوله مسی  0.81  1/4  بابک    15 متری  بنگاه تهران  "1/4 15 متری کلاف 11,284,410 1402/3/21
لوله مسی 0.81  "3/4   بابک    15 متری بنگاه تهران "3/4 15 متری کلاف 35,412,850 1402/3/21
لوله مسی  0.81  3/4  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "3/4 6 متری شاخه 19,251,520 1402/3/21
لوله مسی 0.81  "3/8   بابک    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 17,431,200 1402/3/21
لوله مسی  0.81  5/8  بابک    15 متری  بنگاه تهران  "5/8 15 متری کلاف 29,174,320 1402/3/21
لوله مسی  0.81  7/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "7/8 6 متری شاخه 23,328,310 1402/3/21
لوله مسی  0.9  3/8 اینچ  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "3/8 6 متری شاخه 10,191,980 1402/3/21
لوله مسی 0.9  "3/8   بابک    6متری بنگاه تهران "3/8 6 متری شاخه 12,738,900 1402/3/21
لوله مسی  1  1 1/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "1/8 1 6 متری شاخه 35,483,190 1402/3/21
لوله مسی  1  5/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "5/8 6 متری شاخه 21,138,920 1402/3/21
لوله مسی  1  7/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "7/8 6 متری شاخه 27,933,570 1402/3/21
لوله مسی  1.5  1 5/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "5/8 1 6 متری شاخه 79,270,940 1402/3/21
لوله مسی  1.24  1 3/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "3/8 1 6 متری شاخه 56,622,100 1402/3/21
لوله مسی  2.02  2 5/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "5/8 2 6 متری شاخه 167,349,760 1402/3/21
لوله مسی  0.63  3/4  مهر اصل    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 28,457,250 1402/3/23
لوله مسی 0.63  "1/2   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 19,350,930 1402/3/23
لوله مسی 0.63  "1/4   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/4 15 متری کلاف 9,163,240 1402/3/23
لوله مسی 0.63  "3/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 14,513,200 1402/3/23
لوله مسی 0.63  "5/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "5/8 15 متری کلاف 24,757,810 1402/3/23
لوله مسی 0.75  "1/2   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 22,538,150 1402/3/23
لوله مسی 0.75  "1/4   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/4 15 متری کلاف 10,529,190 1402/3/23
لوله مسی 0.75  "3/4   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "3/4 15 متری کلاف 34,148,700 1402/3/23
لوله مسی 0.75  "3/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 16,562,120 1402/3/23
لوله مسی 0.75  "5/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "5/8 15 متری کلاف 27,945,020 1402/3/23
لوله مسی 0.81  "1/2   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 24,017,920 1402/3/23
لوله مسی 0.81  "1/4   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/4 15 متری کلاف 11,382,900 1402/3/23
لوله مسی  0.81  3/4  مهر اصل    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 36,709,850 1402/3/23
لوله مسی 0.81  "3/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 17,757,330 1402/3/23
لوله مسی 0.81  "5/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "5/8 15 متری کلاف 30,449,260 1402/3/23
لوله مسی  0.63  1.2  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/2 15 متری کلاف 18,256,890 1402/3/23
لوله مسی  0.63  1/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/4 15 متری کلاف 8,532,120 1402/3/23
لوله مسی  0.63  3/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 28,256,890 1402/3/23
لوله مسی  0.63  3.8  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/8 15 متری کلاف 13,532,120 1402/3/23
لوله مسی  0.63  5/8  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "5/8 15 متری کلاف 23,577,990 1402/3/23
لوله مسی  0.75  1/2  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/2 15 متری کلاف 21,880,740 1402/3/23
لوله مسی  0.75  1/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/4 15 متری کلاف 10,688,080 1402/3/23
لوله مسی  0.75  3/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 33,027,530 1402/3/23
لوله مسی  0.75  3/8 اینچ  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/8 15 متری کلاف 16,284,410 1402/3/23
لوله مسی  0.75  5/8  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "5/8 15 متری کلاف 27,385,330 1402/3/23
لوله مسی  0.81  1/2  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/2 15 متری کلاف 23,577,990 1402/3/23
لوله مسی  0.81  1/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "1/4 15 متری کلاف 11,238,540 1402/3/23
لوله مسی  0.81  3/4  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 35,412,850 1402/3/23
لوله مسی  0.81  3/8 اینچ  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "3/8 15 متری کلاف 17,431,200 1402/3/23
لوله مسی  0.81  5/8  باهنر    15 متری  بنگاه تهران  "5/8 15 متری کلاف 29,174,320 1402/3/23
لوله مسی 0.63  "1/2   بابک    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 18,256,890 1402/3/23
لوله مسی 0.63  "1/4   بابک    15 متری بنگاه تهران "1/4 15 متری کلاف 8,532,120 1402/3/23
لوله مسی  0.63  3/4  بابک    15 متری  بنگاه تهران  "3/4 15 متری کلاف 28,256,890 1402/3/23
لوله مسی 0.63  "3/8   بابک    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 13,532,120 1402/3/23
لوله مسی 0.63  "5/8   بابک    15 متری بنگاه تهران "5/8 15 متری کلاف 23,577,990 1402/3/23
لوله مسی 0.75  "1/2   بابک    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 21,880,740 1402/3/23
لوله مسی 0.75  "1/4   بابک    15 متری بنگاه تهران "1/4 15 متری کلاف 10,688,080 1402/3/23
لوله مسی 0.75  "3/4   بابک    15 متری بنگاه تهران "3/4 15 متری کلاف 33,027,530 1402/3/23
لوله مسی 0.75  "3/8   بابک    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 16,284,410 1402/3/23
لوله مسی 0.75  "5/8   بابک    15 متری بنگاه تهران "5/8 15 متری کلاف 27,385,330 1402/3/23
لوله مسی 0.81  "1/2   بابک    15 متری بنگاه تهران "1/2 15 متری کلاف 23,577,990 1402/3/23
لوله مسی  0.81  1/4  بابک    15 متری  بنگاه تهران  "1/4 15 متری کلاف 11,284,410 1402/3/23
لوله مسی  0.81  3/4  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "3/4 6 متری شاخه 19,251,520 1402/3/23
لوله مسی 0.81  "3/4   بابک    15 متری بنگاه تهران "3/4 15 متری کلاف 35,412,850 1402/3/23
لوله مسی 0.81  "3/8   بابک    15 متری بنگاه تهران "3/8 15 متری کلاف 17,431,200 1402/3/23
لوله مسی  0.81  5/8  بابک    15 متری  بنگاه تهران  "5/8 15 متری کلاف 29,174,320 1402/3/23
لوله مسی  0.81  7/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "7/8 6 متری شاخه 23,328,310 1402/3/23
لوله مسی  0.9  3/8 اینچ  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "3/8 6 متری شاخه 10,191,980 1402/3/23
لوله مسی 0.9  "3/8   بابک    6متری بنگاه تهران "3/8 6 متری شاخه 12,738,900 1402/3/23
لوله مسی  1  1 1/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "1/8 1 6 متری شاخه 35,483,190 1402/3/23
لوله مسی  1  5/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "5/8 6 متری شاخه 21,138,920 1402/3/23
لوله مسی  1  7/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "7/8 6 متری شاخه 27,933,570 1402/3/23
لوله مسی  1.5  1 5/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "5/8 1 6 متری شاخه 79,270,940 1402/3/23
لوله مسی  1.24  1 3/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "3/8 1 6 متری شاخه 56,622,100 1402/3/23
لوله مسی  2.02  2 5/8  بابک    6 متری  بنگاه تهران  "5/8 2 6 متری شاخه 167,349,760 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568