تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

تیرآهن آخرین بروزرسانی : 1401/11/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 12 کیلوگرم 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 12 شاخه 12 متری 165,140 1401/11/14
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 165,140 1401/06/27
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 14 کیلوگرم 12 متری 25,045,880 1401/11/14
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 14 .. 12 متری 25,275,230 1401/11/14
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 16 کیلوگرم 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 16 .. 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 18 .. 12 متری 150,460 1401/11/14
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 18 کیلوگرم 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 20 کیلوگرم 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 20 .. 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 22 کیلوگرم 12 متری 161,470 1401/11/14
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 22 .. 12 متری 153,220 1401/11/14
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 24 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 24 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 24 کیلوگرم 12 متری 175,230 1401/11/14
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 27 کیلوگرم 12 متری 158,720 1401/11/14
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 27 شاخه 12 متری 71,834,870 1401/11/14
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 27 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 30 کیلوگرم 12 متری 210,100 1401/11/14
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 30 شاخه 12 متری 109,633,030 1401/11/14
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 30 شاخه 12 متری 106,422,020 1401/11/14
تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران 14 شاخه 12 متری 23,348,630 1401/11/14
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران 16 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن   20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 20 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 14 اهواز  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 33,486,240 1401/11/14
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 27,981,660 1401/11/14
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 33,486,240 1401/11/14
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 38,256,890 1401/11/14
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 48,348,630 1401/11/14
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران 10 .. 12 متری 30,275,230 1401/11/14
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 8 شاخه 12 متری 14,678,900 1401/11/14
تیرآهن 10 ترک  12 متری   IPE تهران 10 شاخه 12 متری 34,403,670 1401/11/14
تیرآهن  IPE  33 ترک 12 متری بنگاه تهران 33 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/11/14
تیرآهن  IPE  36 ترک 12 متری بنگاه تهران 36 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/11/14
تیرآهن  IPE  40 ترک 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن  IPE  45 ترک 12 متری بنگاه تهران 45 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/11/14
تیرآهن  IPE  50 ترک 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/11/14
تیرآهن  IPE  55 ترک 12 متری بنگاه تهران 55 کیلوگرم 12 متری 366,980 1401/11/14
تیرآهن  IPE  60 ترک 12 متری بنگاه تهران 60 کیلوگرم 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن35 روسیه  12 متری   IPE تهران 35 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/11/14
تیرآهن40 روسیه  12 متری   IPE تهران 40 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/11/14
تیرآهن45 روسیه  12 متری   IPE تهران 45 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/11/14
تیرآهن50 روسیه  12 متری   IPE تهران 50 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/11/14
تیرآهن 55 روسیه  12 متری   IPE تهران 55 کیلوگرم 12 متری 348,720 1401/11/14
تیرآهن60 روسیه  12 متری   IPE تهران 60 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/11/14
تیرآهن  IPE  33 کره 12 متری بنگاه تهران 33 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/11/14
تیرآهن  IPE  36 کره 12 متری بنگاه تهران 36 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/11/14
تیرآهن  IPE  40کره 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/11/14
تیرآهن  IPE  45 کره 12 متری بنگاه تهران 45 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/11/14
تیرآهن  IPE  60 کره 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/11/14
تیرآهن  IPE  50 کره 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/11/14
تیرآهن  IPE  55 کره 12 متری بنگاه تهران 55 کیلوگرم 12 متری 348,630 1401/05/02
تیرآهن 14 بناب  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 273,400 1401/11/14
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران 16 .. 12 متری 28,348,630 1401/11/14
تیرآهن    14 ماهان 12 متری بنگاه تهران  14 شاخه 12 متری 21,834,870 1401/11/14
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران 18 شاخه 12 متری 33,394,500 1401/11/14
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771