تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

تیرآهن آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 12 کیلوگرم 12 متری 292,940 1402/01/30
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 12 شاخه 12 متری 33,073,400 1402/01/30
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 43,940,370 1402/01/30
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 14 کیلوگرم 12 متری 292,940 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 14 .. 12 متری 43,845,880 1402/01/30
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 16 کیلوگرم 12 متری 278,770 1402/01/30
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 52,444,960 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 16 .. 12 متری 52,350,460 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 18 .. 12 متری 62,744,960 1402/01/30
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 62,839,450 1402/01/30
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 18 کیلوگرم 12 متری 278,770 1402/01/30
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 73,706,430 1402/01/30
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 20 کیلوگرم 12 متری 264,590 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 20 .. 12 متری 73,611,930 1402/01/30
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 22 کیلوگرم 12 متری 269,320 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 22 .. 12 متری 84,006,430 1402/01/30
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 84,100,920 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 24 شاخه 12 متری 93,455,970 1402/01/30
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 24 شاخه 12 متری 93,550,460 1402/01/30
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 24 کیلوگرم 12 متری 259,870 1402/01/30
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 27 کیلوگرم 12 متری 255,140 1402/01/30
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 27 شاخه 12 متری 107,630,280 1402/01/30
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 27 شاخه 12 متری 107,724,780 1402/01/30
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 30 کیلوگرم 12 متری 255,140 1402/01/30
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 30 شاخه 12 متری 126,623,860 1402/01/30
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 30 شاخه 12 متری 126,529,360 1402/01/30
تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران 14 شاخه 12 متری 35,435,780 1402/01/30
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران 16 شاخه 12 متری 42,050,460 1402/01/30
تیرآهن   20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 20 شاخه 12 متری 273,400 1402/01/30
تیرآهن 14 اهواز  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 34,490,830 1402/01/30
تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 41,577,990 1402/01/30
تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 57,642,210 1402/01/30
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 35,908,260 1402/01/30
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران 16 شاخه 12 متری 41,577,990 1402/01/30
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران 18 شاخه 12 متری 50,082,570 1402/01/30
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران 20 شاخه 12 متری 59,532,120 1402/01/30
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهران 22 شاخه 12 متری 76,541,290 1402/01/30
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران 10 .. 12 متری 40,366,980 1402/01/30
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 8 شاخه 12 متری 31,192,670 1402/01/30
تیرآهن 10 ترک  12 متری   IPE تهران 10 شاخه 12 متری 58,715,600 1402/01/30
تیرآهن  IPE  33 ترک 12 متری بنگاه تهران 33 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  36 ترک 12 متری بنگاه تهران 36 کیلوگرم 12 متری 669,710 1402/01/30
تیرآهن  IPE  40 ترک 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  45 ترک 12 متری بنگاه تهران 45 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  50 ترک 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  55 ترک 12 متری بنگاه تهران 55 کیلوگرم 12 متری 798,170 1402/01/30
تیرآهن  IPE  60 ترک 12 متری بنگاه تهران 60 کیلوگرم 12 متری 763,310 1402/01/30
تیرآهن35 روسیه  12 متری   IPE تهران 35 کیلوگرم 12 متری 538,720 1402/01/30
تیرآهن40 روسیه  12 متری   IPE تهران 40 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن45 روسیه  12 متری   IPE تهران 45 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن50 روسیه  12 متری   IPE تهران 50 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن 55 روسیه  12 متری   IPE تهران 55 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن60 روسیه  12 متری   IPE تهران 60 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  33 کره 12 متری بنگاه تهران 33 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  36 کره 12 متری بنگاه تهران 36 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  40کره 12 متری بنگاه تهران 40 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  45 کره 12 متری بنگاه تهران 45 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  60 کره 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  50 کره 12 متری بنگاه تهران 50 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن  IPE  55 کره 12 متری بنگاه تهران 55 کیلوگرم 12 متری 651,380 1402/01/30
تیرآهن 14 بناب  12 متری   IPE تهران 14 شاخه 12 متری 34,018,350 1402/01/30
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران 16 .. 12 متری 42,522,940 1402/01/30
تیرآهن    14 ماهان 12 متری بنگاه تهران  14 شاخه 12 متری 32,600,920 1402/01/30
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران 18 شاخه 12 متری 49,137,620 1402/01/30
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771