جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

تخته روسی آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
تخته روسی  5  22  روسی    4 متری  مبادی  22 4 متری متر مکعب 151,376,150 1402/3/23
تخته روسی  5  22  روسی    6 متری  مبادی  22 6 متری متر مکعب 151,376,150 1402/3/23
تخته روسی  5  25  روسی    6 متری  مبادی  25 6 متری متر مکعب 151,376,150 1402/3/23
تخته روسی  5  25  روسی    4 متری  مبادی  25 4 متری متر مکعب 151,376,150 1402/3/23
تخته روسی  5  30  روسی    4 متری  مبادی  30 4 متری متر مکعب 151,376,150 1402/3/23
تخته روسی  5  30  روسی    6 متری  مبادی  30 6 متری متر مکعب 151,376,150 1402/3/23
تخته روسی   18       18 6 متری عدد 13,457,830 1402/3/23
تخته روسی   18       18 4 متری عدد 8,971,890 1402/3/23
تخته روسی   20       20 6 متری عدد 14,953,140 1402/3/23
تخته روسی   20       20 4 متری عدد 9,968,760 1402/3/23
تخته روسی   22       22 6 متری عدد 16,448,450 1402/3/23
تخته روسی   22       22 4 متری عدد 10,965,640 1402/3/23
تخته روسی   25       25 6 متری عدد 18,691,420 1402/3/23
تخته روسی   25       25 4 متری عدد 12,460,950 1402/3/23
تخته روسی   28       28 4 متری عدد 13,956,260 1402/3/23
تخته روسی   28       28 6 متری عدد 20,934,390 1402/3/23
تخته روسی   30       30 4 متری عدد 14,953,140 1402/3/23
تخته روسی   30       30 6 متری عدد 22,429,710 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568