جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

الکترود آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
آما  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۵ الکترود 5 بسته E6013 کیلوگرم 706,430 1402/3/23
آما  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۴ الکترود 4 بسته E6013 کیلوگرم 700,000 1402/3/23
آما  بسته  بنگاه تهران  E6013  3.25   الکترود 3.25 بسته E6013 کیلوگرم 697,250 1402/3/23
آما  بسته  بنگاه تهران  E7018 ۲ الکترود 2 بسته E7018 کیلوگرم 1,161,010 1402/3/23
آما  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود 2 بسته E6013 کیلوگرم 798,170 1402/3/23
آما  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲٫۵ الکترود 2.5 بسته E6013 کیلوگرم 789,000 1402/3/23
آما  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۳ الکترود 3 بسته E6013 کیلوگرم 698,170 1402/3/23
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود 2 بسته E6013 کیلوگرم 820,190 1402/3/23
میکا  بسته  بنگاه تهران  E7018 ۲ الکترود 2 بسته E7018 کیلوگرم 725,000 1402/3/23
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۳ الکترود 3 بسته E6013 کیلوگرم 672,480 1402/3/23
سیم جوش  نرمال  0.8  آما  بسته  بنگاه تهران  0.8 بسته کیلوگرم 1,128,450 1402/3/23
سیم جوش   ۲٫۴  آما  رول  بنگاه تهران 2.4 رول کیلوگرم 1,119,300 1402/3/23
سیم جوش   ۱٫۶  آما  رول  بنگاه تهران 1.6 رول کیلوگرم 835,000 1402/3/23
سیم جوش   ۱٫۲  آما  بسته  بنگاه تهران 1.2 بسته کیلوگرم 835,000 1402/3/23
سیم جوش   ۲٫۴  میکا  رول  بنگاه تهران 2.4 رول کیلوگرم 931,080 1402/3/23
سیم جوش   ۱٫۶  میکا  رول  بنگاه تهران 1.6 رول کیلوگرم 678,900 1402/3/23
سیم جوش   ۱٫۲  میکا  رول  بنگاه تهران 1.2 رول کیلوگرم 678,900 1402/3/23
سیم جوش  نرمال  1  فیلارک  حلقه  بنگاه تهران  1 حلقه کیلوگرم 991,000 1402/3/23
سیم جوش   ۱٫۶  فیلارک  رول  بنگاه تهران 1.6 رول کیلوگرم 669,730 1402/3/23
سیم جوش   ۲٫۴  فیلارک  رول  بنگاه تهران 2.4 رول کیلوگرم 690,440 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568