تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

استیل، مس، آلومینیوم آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 180,740 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۵ اینچ  رده ۱۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,984,550 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۴۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,984,550 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۴۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۸۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۸۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,205,050 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۸۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۴۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۱۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۰ اینچ  رده ۱۰ 10 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,252,990 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۲ اینچ  رده ۱۰ 12 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,396,790 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۸ اینچ  رده ۱۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,252,990 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۸۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۴۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۴۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۴۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۸۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۱۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۸۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,984,550 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۸۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۶ اینچ  رده ۱۰ 16 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,451,380 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۸۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳ اینچ  رده ۸۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ اینچ  رده ۴۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۱۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,211,700 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۲ اینچ  رده ۱۰ 12 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,307,570 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۰ اینچ  رده ۱۰ 10 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,259,640 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۶ اینچ  رده ۱۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,163,770 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۴۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۶ اینچ  رده ۴۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,163,770 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۴۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,211,700 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۵ اینچ  رده ۱۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۴۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,917,440 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,917,440 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۴۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۸۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۸۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,205,050 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۸۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۴۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۱۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۰ اینچ  رده ۱۰ 10 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,252,990 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۲ اینچ  رده ۱۰ 12 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,396,790 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۸ اینچ  رده ۱۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,252,990 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۸۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۴۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۴۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۴۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۸۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۱۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۸۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۸۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۶ اینچ  رده ۱۰ 16 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,451,380 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۸۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳ اینچ  رده ۸۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ اینچ  رده ۴۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۱۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,211,700 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۲ اینچ  رده ۱۰ 12 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,307,570 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۰ اینچ  رده ۱۰ 10 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,259,640 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۶ اینچ  رده ۱۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,163,770 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۴۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۶ اینچ  رده ۴۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,163,770 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۴۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,211,700 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر 16 کیلوگرم 6 متری 1,605,510 1401/11/14
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۲۵ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 25 کیلوگرم 6 متری 1,605,510 1401/11/14
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۱ میلیمتر 38 کیلوگرم 6 متری 1,605,510 1401/11/14
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱ میلیمتر 51 کیلوگرم 6 متری 1,605,510 1401/11/14
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 51 کیلوگرم شیت 1,605,510 1401/11/14
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱ میلیمتر 63 کیلوگرم 6 متری 1,605,510 1401/11/14
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۱۰۲ ضخامت ۱ میلیمتر 102 کیلوگرم 6 متری 1,605,510 1401/11/14
لوله مسی ۰٫۸۱  "۳/۸   بابک    ۱۵ متری بنگاه تهران "3/8 کلاف 15 متری 10,031,840 1402/01/31
لوله مسی ۰٫۷۵  "۱/۲   بابک    ۱۵ متری بنگاه تهران "1/2 کلاف 15 متری 12,732,760 1402/01/31
لوله مسی ۰٫۷۵  "۳/۸   بابک    ۱۵ متری بنگاه تهران "3/8 کلاف 15 متری 9,356,610 1402/01/31
لوله مسی ۰٫۸۱  "۱/۲   بابک    ۱۵ متری بنگاه تهران "1/2 کلاف 15 متری 13,568,720 1402/01/31
لوله مسی ۰٫۸۱  "۷/۸   بابک    ۱۵ متری بنگاه تهران "7/8 کلاف 15 متری 24,436,520 1402/01/31
لوله مسی   ضخامت ۰٫۸۱ عرض "۵/۸ میلیمتر "5/8 کلاف 15 متری 17,202,020 1402/01/31
لوله مسی ۰٫۷۵  "۱/۴   بابک    ۱۵ متری بنگاه تهران "1/4 کلاف 15 متری 5,948,350 1402/01/31
لوله مسی ۰٫۷۵  "۳/۴   بابک    ۱۵ متری بنگاه تهران "3/4 کلاف 15 متری 19,291,930 1402/01/31
لوله مسی ۰٫۷۵  "۵/۸   بابک    ۱۵ متری بنگاه تهران "5/8 کلاف 15 متری 15,787,250 1401/05/02
لوله مسی 0.75  "1/2   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/2 کلاف 15 متری 12,557,440 1402/01/31
لوله مسی 0.75  "1/4   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "1/4 کلاف 15 متری 6,066,700 1402/01/31
لوله مسی 0.75  "3/4   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "3/4 کلاف 15 متری 19,048,080 1401/05/02
لوله مسی 0.75  "3/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "3/8 کلاف 15 متری 9,328,350 1402/01/31
لوله مسی 0.75  "5/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "5/8 کلاف 15 متری 15,786,430 1402/01/31
لوله مسی ۰٫۸۱  "۱/۲   مهراصل    ۱۵ متری بنگاه تهران "1/2 کلاف 15 متری 13,535,880 1402/01/31
لوله مسی 0.81  "3/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "3/8 کلاف 15 متری 10,013,310 1402/01/31
لوله مسی 0.81  "5/8   مهراصل    15 متری بنگاه تهران "5/8 کلاف 15 متری 16,797,530 1402/01/31
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,652,760 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,652,760 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,652,760 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,652,760 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۵ اینچ  رده ۱۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,652,760 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,881,930 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۴۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,852,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۸۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,852,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۱۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,881,930 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۸۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,930,330 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۸۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,852,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۴۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,881,930 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۲ اینچ  رده ۱۰ 12 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,075,510 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۰ اینچ  رده ۱۰ 10 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,978,720 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۸ اینچ  رده ۱۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,978,720 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۸۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,852,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۴۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۴۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۴۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,881,930 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۸۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,852,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,852,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۱۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۴۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۸۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,852,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,785,140 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۸۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,852,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۶ اینچ  رده ۱۰ 16 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,327,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,991,520 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۸۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,991,520 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ اینچ  رده ۴۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳ اینچ  رده ۸۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,991,520 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۱۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,087,390 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۲ اینچ  رده ۱۰ 12 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,183,260 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۰ اینچ  رده ۱۰ 10 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,135,330 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۶ اینچ  رده ۱۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,039,450 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۴۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,087,390 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۴۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,943,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۶ اینچ  رده ۴۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,039,450 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۸ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 8 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 10 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 10 کیلوگرم 6 متری 1,559,640 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 12 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۶ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 16 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۹ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 19 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۲۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 20 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۲۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 22 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۲۵ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 25 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 30 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 32 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 38 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 38 کیلوگرم 6 متری 1,559,640 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۴۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 42 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 51 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 51 کیلوگرم 6 متری 1,559,640 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 63 کیلوگرم 6 متری 1,559,640 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 63 کیلوگرم 6 متری 1,559,640 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۲ میلیمتر 63 کیلوگرم 6 متری 1,559,640 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۷۶ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 76 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله استنلس استیل دکوراتیو  ۳۰۴ سایز ۱۰۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 102 کیلوگرم 6 متری 2,477,070 1401/05/02
لوله آلومینیوم قطر خارجی ۱8 ضخامت 2 میل 2 .. شاخه 91,745 1401/05/02
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میل 2 .. شاخه 91,745 1401/05/02
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 2 میل 2 .. شاخه 91,745 1401/05/02
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میل 2 .. شاخه 91,745 1401/05/02
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 4 میل 4 .. شاخه 91,745 1401/05/02
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 4 میل 4 .. شاخه 91,745 1401/05/02
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 3 میل 3 .. شاخه 91,745 1401/05/02
لوله آلومینیوم قطر خارجی 32 ضخامت 3 میل 3 .. شاخه 91,745 1401/05/02
لوله آلومینیوم قطر خارجی 3اینج ضخامت 4 میل 4 .. شاخه 91,745 1401/05/02
لوله آلومینیوم قطر خارجی 4 ضخامت 4 میل 4 .. شاخه 91,745 1401/05/02
لوله آلومینیوم قطر خارجی 1/2-5 ضخامت 5 میل 5 .. شاخه 91,745 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771