جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

میلگرد آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶ میلیمتر 6 6 متری 304L کیلوگرم 2,338,080 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸ میلیمتر 8 6 متری 304L کیلوگرم 2,338,080 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۰ میلیمتر 10 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۲ میلیمتر 12 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۴ میلیمتر 14 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۰ میلیمتر 20 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۵ میلیمتر 25 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۳۰ میلیمتر 30 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۴۰ میلیمتر 40 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۰ میلیمتر 50 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۵ میلیمتر 55 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۰ میلیمتر 60 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۵ میلیمتر 65 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸۰ میلیمتر 80 6 متری 304L کیلوگرم 2,290,830 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵ میلیمتر 5 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۰ میلیمتر 10 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۴ میلیمتر 14 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۵ میلیمتر 15 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۶ میلیمتر 16 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۰ میلیمتر 20 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۵ میلیمتر 25 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۸ میلیمتر 28 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۳۰ میلیمتر 30 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۰ میلیمتر 40 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۵ میلیمتر 45 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۰ میلیمتر 50 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۵ میلیمتر 55 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۰ میلیمتر 60 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۵ میلیمتر 65 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۷۰ میلیمتر 70 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۸۰ میلیمتر 80 6 متری 316L کیلوگرم 3,272,250 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۸۵ میلیمتر 85 6 متری 316L کیلوگرم 3,396,890 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۲۰ میلیمتر 120 6 متری 316L کیلوگرم 3,464,000 1402/3/23
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۳۰ میلیمتر 130 6 متری 316L کیلوگرم 3,464,000 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568