تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

میلگرد آخرین بروزرسانی : 1402/03/12

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۲ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۴ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1401/05/02
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۳۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۴۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 1,965,370 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۴ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۶ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۸ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۳۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,159,640 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۷۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۸۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۸۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,096,660 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۹۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,125,420 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۲۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,211,700 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۳۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 3,259,640 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۴۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 4,785,330 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۶ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 5,260,100 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 4,785,330 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱۲ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 4,785,330 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 4,785,330 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱۸ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 4,785,330 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۲۵ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 4,785,330 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۴۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 4,785,330 1402/01/30
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۶۰ میلیمتر کیلوگرم 6 متری 4,785,330 1402/01/30
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771