جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

چهارپهلو آلیاژی آخرین بروزرسانی : 1403/03/23

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
چهارپهلو آلیاژی   ۳۰*۵۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 30*50 نرمال CK 45 279,820 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۲۵*۲۵     st52  نرمال بنگاه تهران 25*25 نرمال st52 276,150 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۰*۱۰     st52  نرمال بنگاه تهران 10*10 نرمال st52 291,750 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۰*۱۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 10*10 نرمال CK 45 293,580 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۲*۱۲     CK 45  نرمال بنگاه تهران 12*12 نرمال CK 45 298,220 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۴*۱۴     CK 45  نرمال بنگاه تهران 14*14 نرمال CK 45 298,220 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۵*۱۵     CK 45  نرمال بنگاه تهران 15*15 نرمال CK 45 298,220 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۶*۱۶     CK 45  نرمال بنگاه تهران 16*16 نرمال CK 45 298,220 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۸*۱۸     CK 45  نرمال بنگاه تهران 18*18 نرمال CK 45 298,220 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۲۰*۲۰     st52  نرمال بنگاه تهران 20*20 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۲۰*۲۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 20*20 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۲۵*۲۵     CK 45  نرمال بنگاه تهران 25*25 نرمال CK 45 279,820 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۳۰*۳۰     st52  نرمال بنگاه تهران 30*30 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۳۰*۳۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 30*30 نرمال CK 45 279,820 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۳۵*۳۵     st52  نرمال بنگاه تهران 35*35 نرمال st52 277,990 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۴۰*۴۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 40*40 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۴۰*۴۰     st52  نرمال بنگاه تهران 40*40 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۵۰*۵۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 50*50 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
ریل چهارپهلو آلیاژی   ۵۰*۵۰     st52  نرمال کارخانه 50*50 نرمال st52 314,730 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۵۰*۵۰     st52  نرمال بنگاه تهران 50*50 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۶۰*۶۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 60*60 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۶۰*۶۰     st52  نرمال بنگاه تهران 60*60 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۷۰*۷۰     st52  نرمال بنگاه تهران 70*70 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۷۰*۷۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 70*70 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۸۰*۸۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 80*80 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۸۰*۸۰     st52  نرمال بنگاه تهران 80*80 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۸۰*۵۰     st52  نرمال بنگاه تهران 80*50 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۹۰*۹۰     st52  نرمال بنگاه تهران 90*90 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۰۰*۱۰۰     st52  نرمال بنگاه تهران 100*100 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۲۰*۵۰     st52  نرمال بنگاه تهران 120*50 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۲۰*۸۰     st52  نرمال بنگاه تهران 120*80 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۲۰*۱۲۰     st52  نرمال بنگاه تهران 120*120 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۴*۴     st52  ترانس بنگاه تهران 4*4 ترانس st52 393,170 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۵*۵     st52  ترانس بنگاه تهران 5*5 ترانس st52 393,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۶*۶     st52  ترانس بنگاه تهران 6*6 ترانس st52 393,580 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۸*۸     st52  ترانس بنگاه تهران 8*8 ترانس st52 420,920 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۰*۱۰     st52  ترانس بنگاه تهران 10*10 ترانس st52 351,430 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568