تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق روغنی آخرین بروزرسانی : 1401/11/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 285,530 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 283,560 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 270,600 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 269,670 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 273,330 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 273,330 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 267,820 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 267,830 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 257,710 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1250   رول ST12 بنگاه تهران .. رول 257,710 1401/05/02
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,740 1401/05/02
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,720 1401/05/02
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,760 1401/05/02
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,750 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 269,660 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 269,660 1401/05/02
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 276,150 1401/05/02
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 276,150 1401/05/02
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 301,170 1401/05/02
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 301,170 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 280,710 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 278,890 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,940 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,940 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 270,540 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,950 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 263,200 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 263,200 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,590 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,590 1401/05/02
ورق روغنی 1 هفت الماس 1000 رول st12 بنگاه تهران .. رول 265,630 1401/05/02
ورق روغنی 1 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,780 1401/05/02
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,040 1401/05/02
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,040 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,090 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,090 1401/05/02
ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 272,440 1401/05/02
ورق روغنی 2 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 272,440 1401/05/02
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 301,240 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 282,560 1401/05/02
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 280,660 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,900 1401/05/02
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,890 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,720 1401/05/02
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 268,720 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,060 1401/05/02
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,060 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 257,710 1401/05/02
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,130 1401/05/02
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,050 1401/05/02
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,050 1401/05/02
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,060 1401/05/02
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 265,060 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 263,220 1401/05/02
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 264,130 1401/05/02
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 273,350 1401/05/02
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 271,520 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771