تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق روغنی آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 502,760 1402/02/10
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 502,760 1402/02/10
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 496,340 1402/02/10
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 498,170 1402/02/10
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 479,820 1402/02/10
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 479,820 1402/02/10
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 479,820 1402/02/10
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 479,820 1402/02/10
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 479,820 1402/02/10
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1250   رول ST12 بنگاه تهران .. رول 479,820 1402/02/10
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 491,750 1402/02/10
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 491,750 1402/02/10
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 491,750 1402/02/10
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 491,750 1402/02/10
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 498,170 1402/02/10
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 498,170 1402/02/10
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 498,170 1402/02/10
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 498,170 1402/02/10
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 543,120 1402/02/10
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 543,120 1402/02/10
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 497,250 1402/02/10
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 497,250 1402/02/10
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 491,750 1402/02/10
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 491,750 1402/02/10
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 465,140 1402/02/10
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 465,140 1402/02/10
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 465,140 1402/02/10
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 465,140 1402/02/10
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 465,140 1402/02/10
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 465,140 1402/02/10
ورق روغنی 1 هفت الماس 1000 رول st12 بنگاه تهران .. رول 483,490 1402/02/10
ورق روغنی 1 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 476,150 1402/02/10
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 483,490 1402/02/10
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 483,490 1402/02/10
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 492,670 1402/02/10
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 492,670 1402/02/10
ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران .. رول 483,490 1402/02/10
ورق روغنی 2 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 483,490 1402/02/10
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 543,120 1402/02/10
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 497,250 1402/02/10
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 497,250 1402/02/10
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 497,250 1402/02/10
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 491,750 1402/02/10
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 472,480 1402/02/10
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 472,480 1402/02/10
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 472,480 1402/02/10
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 472,480 1402/02/10
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 472,480 1402/02/10
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 472,480 1402/02/10
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 483,490 1402/02/10
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 483,490 1402/02/10
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 483,490 1402/02/10
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 483,490 1402/02/10
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 486,240 1402/02/10
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 486,240 1402/02/10
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 490,830 1402/02/10
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران .. رول 490,830 1402/02/10
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771