جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق روغنی آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 454,130 1402/3/21
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 454,130 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 471,560 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 474,320 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 1250   رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 455,970 1402/3/21
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 489,000 1402/3/21
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 467,890 1402/3/21
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 467,890 1402/3/21
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 467,890 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 474,320 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 474,320 1402/3/21
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 474,320 1402/3/21
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 474,320 1402/3/21
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 516,520 1402/3/21
ورق روغنی 0.4 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 516,520 1402/3/21
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 443,120 1402/3/21
ورق روغنی 0.5 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 443,120 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 458,720 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 465,140 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 1 هفت الماس 1000 رول st12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.25 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 438,540 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 438,540 1402/3/21
ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 427,530 1402/3/21
ورق روغنی 2 هفت الماس 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 427,530 1402/3/21
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 516,520 1402/3/21
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 443,120 1402/3/21
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 443,120 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 458,720 1402/3/21
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 465,140 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 422,020 1402/3/21
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 429,360 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 438,540 1402/3/21
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 438,540 1402/3/21
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 427,530 1402/3/21
ورق روغنی 2 فولاد غرب 1250  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 427,530 1402/3/21
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568