تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

اتصالات آخرین بروزرسانی : 1402/03/12

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
تبدیل   ۲*۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 2*8 اینچ مانیسمان 10,899,090 1402/01/30
تبدیل ۳*۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3*8 اینچ مانیسمان 7,467,890 1402/01/30
تبدیل "۱*"۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1*1/2 1 اینچ مانیسمان 343,120 1401/05/02
تبدیل   "۱*"۱/۲ ۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1*1/2 2 اینچ مانیسمان 1,281,660 1401/05/02
تبدیل "۱*"۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1*1/4 1 اینچ مانیسمان 257,340 1401/05/02
تبدیل   "۱*"۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1*2 اینچ مانیسمان 575,230 1401/05/02
تبدیل "۱*"۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1*3 اینچ مانیسمان 1,614,680 1401/05/02
تبدیل "۱/۲ ۱*"۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2 1*1/2 2 اینچ مانیسمان 857,800 1401/05/02
تبدیل   "۱/۲ ۱*"۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1/2 1*2 اینچ مانیسمان 454,130 1401/05/02
تبدیل "۱/۲ ۱*"۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2 1*3 اینچ مانیسمان 1,211,010 1401/05/02
تبدیل   "۱/۲ ۱*"۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1/2 1*4 اینچ مانیسمان 1,967,890 1401/05/02
تبدیل "۱/۲ ۲*"۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2 2*3 اینچ مانیسمان 948,630 1401/05/02
تبدیل   "۱/۲ ۲*"۶   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1/2 2*6 اینچ مانیسمان 4,238,540 1401/05/02
تبدیل "۱/۲*"۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2*1 اینچ مانیسمان 267,440 1401/05/02
تبدیل "۱/۲*"۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2*1/4 1 اینچ مانیسمان 433,950 1401/05/02
تبدیل "۱/۲*"۳/۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2*3/4 اینچ مانیسمان 171,560 1401/05/02
تبدیل "۱/۴ ۱*"۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1*1/2 1 اینچ مانیسمان 327,990 1401/05/02
تبدیل "۱/۴ ۱*"۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1*1/2 2 اینچ مانیسمان 1,009,180 1401/05/02
تبدیل "۱/۴ ۱*"۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1*2 اینچ مانیسمان 474,320 1401/05/02
تبدیل "۱/۴ ۱*"۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1*3 اینچ مانیسمان 1,362,390 1401/05/02
تبدیل "۱/۴ ۱*"۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1*4 اینچ مانیسمان 2,220,190 1401/05/02
تبدیل "۲*"۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن 2*1/2 2 اینچ مانیسمان 787,160 1401/05/02
تبدیل   "۲*"۳   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 2*3 اینچ مانیسمان 1,009,180 1401/05/02
تبدیل   "۲*"۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 2*4 اینچ مانیسمان 1,715,600 1401/05/02
تبدیل   "۳*"۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 3*4 اینچ مانیسمان 1,433,030 1401/05/02
تبدیل "۳*"۵  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3*5 اینچ مانیسمان 2,522,940 1401/05/02
تبدیل "۳*"۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3*6 اینچ مانیسمان 3,834,870 1401/05/02
تبدیل "۳/۴*"۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3/4*1 اینچ مانیسمان 247,250 1401/05/02
تبدیل "۳/۴*"۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3/4*1/2 1 اینچ مانیسمان 444,040 1401/05/02
تبدیل "۳/۴*"۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3/4*1/4 1 اینچ مانیسمان 302,760 1401/05/02
تبدیل   "۳/۴*"۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 3/4*2 اینچ مانیسمان 706,430 1401/05/02
تبدیل   "۴*"۵   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 4*5 اینچ مانیسمان 2,321,110 1401/05/02
تبدیل   "۴*"۶   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 4*6 اینچ مانیسمان 3,633,030 1401/05/02
تبدیل "۴*"۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن 4*8 اینچ مانیسمان 6,912,850 1402/01/30
تبدیل "۵*"۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن 5*6 اینچ مانیسمان 3,330,280 1402/01/30
تبدیل "۵*"۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن 5*8 اینچ مانیسمان 6,357,800 1402/01/30
تبدیل "۶*"۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن 6*8 اینچ مانیسمان 5,752,300 1402/01/30
سردنده " ۱/۲ ۱  مانیسمان     ایران اتصال 1/2 1 اینچ مانیسمان 92,670 1402/01/30
سردنده " ۱/۲ ۱  درزدار     ایران اتصال 1/2 1 اینچ درزدار 79,820 1402/01/30
سردنده " ۱/۲ ۲  درزدار     ایران اتصال 1/2 2 اینچ درزدار 180,740 1402/01/30
سردنده " ۱/۲ ۲  مانیسمان     ایران اتصال 1/2 2 اینچ مانیسمان 227,530 1402/01/30
سردنده " ۱/۴ ۱  مانیسمان     ایران اتصال 1/4 1 اینچ مانیسمان 82,570 1402/01/30
سردنده " ۱/۴ ۱  درزدار     ایران اتصال 1/4 1 اینچ درزدار 71,560 1402/01/30
سردنده " ۳/۴  درزدار     ایران اتصال 3/4 اینچ درزدار 33,950 1401/11/14
سردنده " ۳/۴  مانیسمان     ایران اتصال 3/4 اینچ مانیسمان 53,220 1402/01/30
سردنده   "۱   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 1 اینچ درزدار 47,710 1401/11/14
سردنده "۱  مانیسمان     ایران اتصال 1 اینچ مانیسمان 63,310 1401/11/14
سردنده   "۱/۲   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 1/2 اینچ درزدار 29,360 1401/11/14
سردنده "۱/۲  مانیسمان     ایران اتصال 1/2 اینچ مانیسمان 44,960 1401/11/14
سردنده "۲  درزدار     ایران اتصال 2 اینچ درزدار 110,100 1401/11/14
سردنده "۲  مانیسمان     ایران اتصال 2 اینچ مانیسمان 122,940 1402/01/30
سردنده   "۳   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 3 اینچ درزدار 233,950 1402/01/30
سردنده "۳  مانیسمان     ایران اتصال 3 اینچ مانیسمان 299,090 1401/11/14
سردنده   "۴   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 4 اینچ درزدار 357,800 1402/01/30
سردنده   "۴   ایران اتصال    مانیسمان بنگاه تهران 4 اینچ مانیسمان 587,160 1402/01/30
سه راه " ۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/2 1 اینچ مانیسمان 2,600,000 1402/01/30
سه راه   " ۱/۲ ۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1/2 2 اینچ مانیسمان 2,321,110 1401/11/14
سه راه " ۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن 1/4 1 اینچ مانیسمان 2,600,000 1402/01/30
سه راه   " ۳/۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 3/4 اینچ مانیسمان 363,310 1401/11/14
سه راه   "۱   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1 اینچ مانیسمان 504,590 1402/01/30
سه راه   "۱/۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 1/2 اینچ مانیسمان 333,030 1401/11/14
سه راه   "۱۰   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 10 اینچ مانیسمان 35,321,110 1401/11/14
سه راه   "۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 2 اینچ مانیسمان 1,261,470 1401/11/14
سه راه "۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن 3 اینچ مانیسمان 2,977,070 1401/05/02
سه راه "۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن 4 اینچ مانیسمان 4,642,210 1401/05/02
سه راه "۵  مانیسمان  ۴۰   بنکن 5 اینچ مانیسمان 7,366,980 1401/11/14
سه راه "۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن 6 اینچ مانیسمان 2,600,000 1401/11/14
سه راه   "۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران 8 اینچ مانیسمان 19,678,900 1401/11/14
سه راه " ۱/۲ ۱  درزدار     ایران اتصال 1/2 1 اینچ درزدار 220,190 1401/11/14
سه راه   " ۱/۲ ۲   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 1/2 2 اینچ درزدار 522,940 1401/11/14
سه راه " ۱/۴ ۱  درزدار     ایران اتصال 1/4 1 اینچ درزدار 169,730 1401/05/02
سه راه " ۳/۴  درزدار     ایران اتصال 3/4 اینچ درزدار 76,610 1401/11/14
سه راه "۱  درزدار     ایران اتصال 1 اینچ درزدار 111,930 1401/11/14
سه راه "۱/۲  درزدار     ایران اتصال 1/2 اینچ درزدار 58,720 1401/11/14
سه راه "۲  درزدار     ایران اتصال 2 اینچ درزدار 321,110 1402/01/30
سه راه   "۳   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 3 اینچ درزدار 651,380 1402/01/30
سه راه   "۴   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران 4 اینچ درزدار 1,211,010 1401/11/14
سه راه "۵  درزدار     ایران اتصال 5 اینچ درزدار 1,926,610 1402/01/30
سه راه "۶  درزدار     ایران اتصال 6 اینچ درزدار 3,119,270 1402/01/30
سه راه "۸  درزدار     ایران اتصال 8 اینچ درزدار 5,963,310 1401/11/14
زانو جوشی   " ۱/۲ ۱   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 1/2 1 اینچ مانسمان 45 درجه 262,390 1402/01/30
زانو جوشی " ۱/۲ ۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 1/2 1 اینچ مانسمان 90 درجه 393,580 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۲ ۲  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن 1/2 2 اینچ مانسمان 45 درجه 847,710 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۲ ۲  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 1/2 2 اینچ مانسمان 90 درجه 1,261,470 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۴ ۱  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن 1/4 1 اینچ مانسمان 45 درجه 191,750 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۴ ۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 1/4 1 اینچ مانسمان 90 درجه 292,670 1401/05/02
زانو جوشی " ۳/۴  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 3/4 اینچ مانسمان 90 درجه 171,560 1401/05/02
زانو جوشی   " ۳/۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 3/4 اینچ مانسمان 45 درجه 111,010 1401/05/02
زانو جوشی "۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 1 اینچ مانسمان 90 درجه 191,750 1401/05/02
زانو جوشی "۱  مانسمان ۴۵ درجه   ۸۰   بنکن 1 اینچ مانسمان 45 درجه 131,200 1401/05/02
زانو جوشی   "۱/۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 1/2 اینچ مانسمان 45 درجه 90,830 1401/05/02
زانو جوشی   "۱/۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 1/2 اینچ مانسمان 90 درجه 141,290 1401/05/02
زانو جوشی "۱۰  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن 10 اینچ مانسمان 45 درجه 17,660,560 1401/05/02
زانو جوشی   "۱۰   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 10 اینچ مانسمان 90 درجه 29,266,060 1401/05/02
زانو جوشی   "۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 2 اینچ مانسمان 45 درجه 464,230 1401/05/02
زانو جوشی   "۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 2 اینچ مانسمان 90 درجه 605,510 1401/05/02
زانو جوشی   "۳   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 3 اینچ مانسمان 45 درجه 1,231,200 1401/05/02
زانو جوشی "۳  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 3 اینچ مانسمان 90 درجه 1,816,520 1401/05/02
زانو جوشی   "۴   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 4 اینچ مانسمان 90 درجه 3,330,280 1401/05/02
زانو جوشی   "۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 4 اینچ مانسمان 45 درجه 2,169,730 1401/05/02
زانو جوشی   "۵   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 5 اینچ مانسمان 45 درجه 3,633,030 1401/05/02
زانو جوشی "۵  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 5 اینچ مانسمان 90 درجه 5,550,460 1401/05/02
زانو جوشی   "۶   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 6 اینچ مانسمان 90 درجه 8,577,990 1401/05/02
زانو جوشی   "۶   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 6 اینچ مانسمان 45 درجه 5,449,550 1401/05/02
زانو جوشی   "۸   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 8 اینچ مانسمان 45 درجه 10,091,750 1401/05/02
زانو جوشی   "۸   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 8 اینچ مانسمان 90 درجه 17,155,970 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۲ ۱  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 1/2 1 اینچ درز دار 90 درجه 154,130 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۲ ۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 1/2 2 اینچ درز دار 90 درجه 371,560 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۴ ۱  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 1/4 1 اینچ درز دار 90 درجه 119,270 1401/05/02
زانو جوشی " ۳/۴  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 3/4 اینچ درز دار 90 درجه 57,800 1401/05/02
زانو جوشی   "۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران 1 اینچ درز دار 90 درجه 66,980 1401/05/02
زانو جوشی "۱/۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 1/2 اینچ درز دار 90 درجه 36,700 1401/05/02
زانو جوشی "۱۰  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 10 اینچ درز دار 90 درجه 8,990,830 1401/05/02
زانو جوشی "۱۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 12 اینچ درز دار 90 درجه 14,678,900 1401/05/02
زانو جوشی   "۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران 2 اینچ درز دار 90 درجه 229,360 1401/05/02
زانو جوشی "۳  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 3 اینچ درز دار 90 درجه 477,070 1401/05/02
زانو جوشی "۴  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 4 اینچ درز دار 90 درجه 807,340 1401/05/02
زانو جوشی   "۵   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران 5 اینچ درز دار 90 درجه 1,807,340 1401/05/02
زانو جوشی "۶  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 6 اینچ درز دار 90 درجه 2,568,810 1401/05/02
زانو جوشی "۸  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 8 اینچ درز دار 90 درجه 4,770,650 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771