تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت

لوله مانیسمان (بدون درز)

لوله مانیسمان ( بدون درز ) ۶ اینچ

24,000

لوله ۱۲ اینچ ۱۰میل مانیسمان

50,000

لوله ۱۴ اینچ مانیسمان ۱۵ میل

50,000

لوله ۱۴ اینچ ۶ میل ۶ متری

45,000

لوله ۱۴ اینچ۱۰میل

45,000

لوله ۱۶ اینچ ضخامت ۲۰ میل

لوله ۱۶ اینچ مانیسمان (بدون درز)

لوله ۱۴ اینچ ضخامت ۱۶ میل

لوله 14 اینچ ضخامت ۱۰ میل

لوله ۱۴ اینچ ۱۱ میل مانیسمان (بدون درز ) ۶ متری

50,000
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771