جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

پروفیل گالوانیزه آخرین بروزرسانی : 1403/02/31

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 6 متری کیلوگرم 466,980 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 6 متری کیلوگرم 466,060 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*30 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*50 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*40 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*60 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری 70*70 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲  ۹۰*۹۰   تهران    ۶ متری کارخانه 90*90 6 متری کیلوگرم 465,140 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۳۰   شاخه ۶ متری 50*30 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*40 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 2.5  60*60   تهران    6 متری 60*60 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 2.5  70*70   تهران    6 متری 70*70 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 2.5  90*90   تهران    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   تهران    ۶ متری کارخانه 100*100 6 متری کیلوگرم 450,460 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*60 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 3  60*120   تهران    6 متری 60*120 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه 70*70 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 3  90*90   تهران    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۳*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری 100*100 6 متری کیلوگرم 438,540 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۲۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*120 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه 70*70 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه 4  90*90   تهران    6 متری 90*90 6 متری کیلوگرم 433,950 1402/3/23
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری 100*100 6 متری کیلوگرم 418,350 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568