تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

پروفیل گالوانیزه آخرین بروزرسانی : 1401/11/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
پروفیل گالوانیزه ۲*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 کیلوگرم 6 متری 340,370 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 337,620 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲*۳۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*30 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 337,620 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*40 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 337,620 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲*۷۰*۷۰ شاخه ۶ متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 337,620 1401/05/02
پروفیل گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 337,620 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲  ۹۰*۹۰   تهران    ۶ متری کارخانه 90*90 کیلوگرم 6 متری 388,080 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 318,350 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 کیلوگرم 6 متری 318,350 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 318,350 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۳۰   شاخه ۶ متری 50*30 کیلوگرم 6 متری 318,350 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 219,270 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۶۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*40 کیلوگرم 6 متری 374,320 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه 2.5  60*60   تهران    6 متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 374,320 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه 2.5  70*70   تهران    6 متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 374,320 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 322,020 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 318,350 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه 2.5  90*90   تهران    6 متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 374,320 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۲٫۵  ۱۰۰*۱۰۰   تهران    ۶ متری کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 322,020 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 366,980 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 311,010 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳*۶۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 366,980 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه 3  60*120   تهران    6 متری 60*120 کیلوگرم 6 متری 311,010 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه 70*70 کیلوگرم 6 متری 366,980 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 366,980 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 366,980 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه 3  90*90   تهران    6 متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 314,680 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۳*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 314,680 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 355,970 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴  ۵۰*۵۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 300,460 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 355,970 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۲۰*۶۰ شاخه ۶ متری 60*120 کیلوگرم 6 متری 355,970 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴  ۷۰*۷۰   تهران    ۶ متری کارخانه 70*70 کیلوگرم 6 متری 300,460 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴*۸۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 355,970 1401/11/13
پروفیل گالوانیزه ۴  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 300,460 1401/05/02
پروفیل گالوانیزه 4  90*90   تهران    6 متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 304,130 1401/05/02
پروفیل گالوانیزه ۴*۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 304,130 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771