جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

گریتینگ و تسمه آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
گریتینگ گالوانیزه تسمه * چهارپهلو گریتینگ گالوانیزه تسمه*چهارپهلو 677,970 1402/3/23
گریتینگ گالوانیزه تسمه * میلگرد گریتینگ گالوانیزه تسمه*میلگرد 677,970 1402/3/23
گریتینگ گالوانیزه تسمه * نیم تسمه گریتینگ گالوانیزه تسمه*نیم تسمه 677,970 1402/3/23
گریتینگ گالوانیزه تسمه * تسمه گریتینگ گالوانیزه تسمه*تسمه 677,970 1402/3/23
گریتینگ فلزی تسمه * تسمه گریتینگ فلزی تسمه*تسمه 600,140 1402/3/23
گریتینگ فلزی تسمه * میلگرد گریتینگ فلزی تسمه*میلگرد 600,140 1402/3/23
گریتینگ فلزی تسمه * نیم تسمه گریتینگ فلزی تسمه*نیم تسمه 600,140 1402/3/23
گریتینگ فلزی تسمه * چهارپهلو گریتینگ فلزی تسمه*چهارپهلو 600,140 1402/3/23
گریتینگ پله تسمه * تسمه گریتینگ پله تسمه*تسمه 678,900 1402/3/23
گریتینگ پله تسمه * نیم تسمه گریتینگ پله تسمه*نیم تسمه 678,900 1402/3/23
گریتینگ استنلس استیل تسمه * چهارپهلو گریتینگ استنلس استیل تسمه*چهارپهلو 2,044,630 1402/3/23
تسمه ۶  عرض ۱۰۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۳    ماشینکاری بنگاه تهران ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 20 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 25 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 30 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 35 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 45 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 55 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 20 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 25 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 30 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 35 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 45 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 55 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 20 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۱۰۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 25 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 30 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 35 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 45 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 55 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 20 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 25 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 30 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 35 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 45 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 55 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۶  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۸  عرض ۱۰۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۸  عرض ۱۲۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 120 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۸  عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 30 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۸  عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۸  عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۸  عرض ۶۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۸  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۱۰  عرض ۱۰۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۱۰  عرض ۱۲۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 120 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۱۰  عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۱۰  عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۱۰  عرض ۶۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۱۰  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری 339,450 1402/3/23
تسمه ۳  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه عرض 30 میلی متر فابريك 327,070 1402/3/23
تسمه ۳  عرض ۴۰ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 40 میلیمتر فابريك 279,090 1402/3/23
تسمه ۳  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 50 میلیمتر فابريك 277,160 1402/3/23
تسمه ۴  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه عرض 30 میلی متر فابريك 319,730 1402/3/23
تسمه ۴  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 50 میلیمتر فابريك 277,070 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۲۰ میلی متر  فابریک کارخانه عرض 20 میلی متر فابريك 323,400 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۲۵ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 25 میلیمتر فابريك 323,400 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه عرض 30 میلی متر فابريك 323,400 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 40 میلیمتر فابريك 278,900 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 50 میلیمتر فابريك 276,980 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۲۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران عرض 20 میلی متر نوردی 279,820 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۲۵ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران عرض 25 میلیمتر نوردی 279,820 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران عرض 30 میلی متر نوردی 279,820 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر نوردی 279,820 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر نوردی 279,820 1402/3/23
تسمه ۵  عرض ۶۰  نوردی بنگاه تهران عرض 60 میلی متر نوردی 279,820 1402/3/23
تسمه ۴۰    نوردی بنگاه تهران نوردی 279,820 1402/3/23
چهارپهلو   10*10       نرمال بنگاه تهران 10*10 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   12*12       نرمال بنگاه تهران 12*12 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   14*14       نرمال بنگاه تهران 14*14 نرمال 284,410 1402/3/23
چهارپهلو   15*15       نرمال بنگاه تهران 15*15 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   16*16       نرمال بنگاه تهران 16*16 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   18*18       نرمال بنگاه تهران 18*18 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   20*20       نرمال بنگاه تهران 20*20 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   22*22       نرمال بنگاه تهران 22*22 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   28*28       نرمال بنگاه تهران 28*28 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   30*30       نرمال بنگاه تهران 30*30 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   30*50       نرمال بنگاه تهران 30*50 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   40*40       نرمال بنگاه تهران 40*40 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   50*50       نرمال بنگاه تهران 50*50 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   60*60       نرمال بنگاه تهران 60*60 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   70*70       نرمال بنگاه تهران 70*70 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   80*80       نرمال بنگاه تهران 80*80 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   80*50       نرمال بنگاه تهران 80*50 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   90*90       نرمال بنگاه تهران 90*90 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   100*100       نرمال بنگاه تهران 100*100 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   120*50       نرمال بنگاه تهران 120*50 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   120*80       نرمال بنگاه تهران 120*80 نرمال 313,310 1402/3/23
چهارپهلو   120*120       نرمال بنگاه تهران 120*120 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   4*4       ترانس بنگاه تهران 4*4 ترانس 459,640 1402/3/23
چهارپهلو   4*4       ترانس بنگاه تهران 4*4 ترانس 460,100 1402/3/23
چهارپهلو   5*5       ترانس بنگاه تهران 5*5 ترانس 460,100 1402/3/23
چهارپهلو   6*6       ترانس بنگاه تهران 6*6 ترانس 460,100 1402/3/23
چهارپهلو   8*8       ترانس بنگاه تهران 8*8 ترانس 395,880 1402/3/23
چهارپهلو   10*10       ترانس بنگاه تهران 10*10 ترانس 350,000 1402/3/23
چهارپهلو   12*12       ترانس بنگاه تهران 12*12 ترانس 350,000 1402/3/23
چهارپهلو   14*14       ترانس بنگاه تهران 14*14 ترانس 350,000 1402/3/23
چهارپهلو   16*16       ترانس بنگاه تهران 16*16 ترانس 350,000 1402/3/23
چهارپهلو   18*18       ترانس بنگاه تهران 18*18 ترانس 350,000 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۳۰*۵۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 30*50 نرمال CK 45 279,820 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۲۵*۲۵     st52  نرمال بنگاه تهران 25*25 نرمال st52 276,150 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۰*۱۰     st52  نرمال بنگاه تهران 10*10 نرمال st52 291,750 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۰*۱۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 10*10 نرمال CK 45 293,580 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۲*۱۲     CK 45  نرمال بنگاه تهران 12*12 نرمال CK 45 298,220 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۴*۱۴     CK 45  نرمال بنگاه تهران 14*14 نرمال CK 45 298,220 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۵*۱۵     CK 45  نرمال بنگاه تهران 15*15 نرمال CK 45 298,220 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۶*۱۶     CK 45  نرمال بنگاه تهران 16*16 نرمال CK 45 298,220 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۸*۱۸     CK 45  نرمال بنگاه تهران 18*18 نرمال CK 45 298,220 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۲۰*۲۰     st52  نرمال بنگاه تهران 20*20 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۲۰*۲۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 20*20 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۲۵*۲۵     CK 45  نرمال بنگاه تهران 25*25 نرمال CK 45 279,820 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۳۰*۳۰     st52  نرمال بنگاه تهران 30*30 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۳۰*۳۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 30*30 نرمال CK 45 279,820 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۳۵*۳۵     st52  نرمال بنگاه تهران 35*35 نرمال st52 277,990 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۴۰*۴۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 40*40 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۴۰*۴۰     st52  نرمال بنگاه تهران 40*40 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۵۰*۵۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 50*50 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
ریل چهارپهلو آلیاژی   ۵۰*۵۰     st52  نرمال کارخانه 50*50 نرمال st52 314,730 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۵۰*۵۰     st52  نرمال بنگاه تهران 50*50 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۶۰*۶۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 60*60 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۶۰*۶۰     st52  نرمال بنگاه تهران 60*60 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۷۰*۷۰     st52  نرمال بنگاه تهران 70*70 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۷۰*۷۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 70*70 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۸۰*۸۰     CK 45  نرمال بنگاه تهران 80*80 نرمال CK 45 279,870 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۸۰*۸۰     st52  نرمال بنگاه تهران 80*80 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۸۰*۵۰     st52  نرمال بنگاه تهران 80*50 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۹۰*۹۰     st52  نرمال بنگاه تهران 90*90 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۰۰*۱۰۰     st52  نرمال بنگاه تهران 100*100 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۲۰*۵۰     st52  نرمال بنگاه تهران 120*50 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۲۰*۸۰     st52  نرمال بنگاه تهران 120*80 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۲۰*۱۲۰     st52  نرمال بنگاه تهران 120*120 نرمال st52 277,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۴*۴     st52  ترانس بنگاه تهران 4*4 ترانس st52 393,170 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۵*۵     st52  ترانس بنگاه تهران 5*5 ترانس st52 393,120 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۶*۶     st52  ترانس بنگاه تهران 6*6 ترانس st52 393,580 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۸*۸     st52  ترانس بنگاه تهران 8*8 ترانس st52 420,920 1402/3/23
چهارپهلو آلیاژی   ۱۰*۱۰     st52  ترانس بنگاه تهران 10*10 ترانس st52 351,430 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568