تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

گریتینگ و تسمه آخرین بروزرسانی : 1402/03/09

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
گریتینگ گالوانیزه تسمه * تسمه تسمه*تسمه 527,510 1402/01/30
گریتینگ فلزی تسمه * تسمه تسمه*تسمه 449,690 1402/01/30
گریتینگ پله تسمه * تسمه تسمه*تسمه 416,520 1402/01/30
گریتینگ گالوانیزه تسمه * میلگرد تسمه*میلگرد 527,510 1402/01/30
گریتینگ فلزی تسمه * میلگرد تسمه*میلگرد 449,690 1402/01/30
گریتینگ گالوانیزه تسمه * نیم تسمه تسمه*نیم تسمه 415,580 1402/01/30
گریتینگ گالوانیزه تسمه * چهارپهلو تسمه*چهارپهلو 415,580 1402/01/30
گریتینگ گالوانیزه تسمه * تسمه تسمه*تسمه 415,580 1402/01/30
گریتینگ گالوانیزه تسمه * میلگرد تسمه*میلگرد 415,580 1402/01/30
گریتینگ فلزی تسمه * چهارپهلو تسمه*چهارپهلو 449,690 1402/01/30
گریتینگ فلزی تسمه * تسمه تسمه*تسمه 449,690 1402/01/30
گریتینگ فلزی تسمه * میلگرد تسمه*میلگرد 449,690 1402/01/30
گریتینگ فلزی تسمه * نیم تسمه تسمه*نیم تسمه 335,010 1402/01/30
گریتینگ پله تسمه * نیم تسمه تسمه*نیم تسمه 528,450 1402/01/30
گریتینگ پله تسمه * تسمه تسمه*تسمه 528,450 1402/01/30
گریتینگ استنلس استیل تسمه * چهارپهلو تسمه*چهارپهلو 1,756,560 1402/01/30
گریتینگ گالوانیزه تسمه * نیم تسمه تسمه*نیم تسمه 415,580 1402/01/30
گریتینگ فلزی تسمه * نیم تسمه تسمه*نیم تسمه 449,690 1402/01/30
گریتینگ پله تسمه * نیم تسمه تسمه*نیم تسمه 528,450 1402/01/30
تسمه ۶  عرض ۱۰۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۳    ماشینکاری بنگاه تهران ماشینکاری 256,890 1402/01/30
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 20 میلی متر ماشینکاری 261,470 1402/01/30
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 25 میلیمتر ماشینکاری 261,470 1402/01/30
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 30 میلی متر ماشینکاری 261,470 1402/01/30
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 35 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 45 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 55 میلیمتر ماشینکاری 220,190 1402/01/30
تسمه ۳ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 20 میلی متر ماشینکاری 262,390 1402/01/30
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 25 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 30 میلی متر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 35 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 45 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 55 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۴ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 238,540 1402/01/30
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 20 میلی متر ماشینکاری 261,470 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۱۰۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری 256,890 1402/01/30
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 25 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 30 میلی متر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 35 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 45 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 55 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1402/01/30
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 247,710 1401/05/02
تسمه ۵  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری 256,890 1401/05/02
تسمه ۵ فولاد مبارکه عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1401/05/02
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۲۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 20 میلی متر ماشینکاری 252,760 1401/05/02
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۲۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 25 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 30 میلی متر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۳۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 35 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۴۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 45 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۵۵ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 55 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 247,710 1401/05/02
تسمه ۶ فولاد مبارکه عرض ۶۰  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۶  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری 256,890 1401/05/02
تسمه ۸  عرض ۱۰۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۸  عرض ۱۲۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 120 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۸  عرض ۳۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 30 میلی متر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۸  عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۸  عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۸  عرض ۶۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۸  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۱۰  عرض ۱۰۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۱۰  عرض ۱۲۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 120 میلیمتر ماشینکاری 247,710 1401/05/02
تسمه ۱۰  عرض ۴۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۱۰  عرض ۵۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۱۰  عرض ۶۰ میلی متر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۱۰  عرض ۸۰ میلیمتر  ماشینکاری بنگاه تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری 238,540 1401/05/02
تسمه ۳  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه عرض 30 میلی متر فابريك 212,120 1401/05/02
تسمه ۳  عرض ۴۰ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 40 میلیمتر فابريك 184,960 1401/05/02
تسمه ۳  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 50 میلیمتر فابريك 183,080 1401/05/02
تسمه ۴  عرض ۲۰ میلی متر  فابریک کارخانه عرض 20 میلی متر فابريك 209,180 1402/01/30
تسمه ۴  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه عرض 30 میلی متر فابريك 208,450 1402/01/30
تسمه ۴  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 50 میلیمتر فابريك 182,990 1402/01/30
تسمه ۴  عرض ۶۰  فابریک کارخانه عرض 60 میلی متر فابريك 183,900 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۲۰ میلی متر  فابریک کارخانه عرض 20 میلی متر فابريك 209,360 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۲۵ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 25 میلیمتر فابريك 209,360 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  فابریک کارخانه عرض 30 میلی متر فابريك 207,530 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 40 میلیمتر فابريك 184,780 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  فابریک کارخانه عرض 50 میلیمتر فابريك 180,460 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۲۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران عرض 20 میلی متر نوردی 183,490 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۲۵ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران عرض 25 میلیمتر نوردی 183,490 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۳۰ میلی متر  نوردی بنگاه تهران عرض 30 میلی متر نوردی 183,490 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۴۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران عرض 40 میلیمتر نوردی 183,490 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۵۰ میلیمتر  نوردی بنگاه تهران عرض 50 میلیمتر نوردی 183,490 1402/01/30
تسمه ۵  عرض ۶۰  نوردی بنگاه تهران عرض 60 میلی متر نوردی 183,490 1402/01/30
تسمه ۴۰    نوردی بنگاه تهران .. نوردی 183,490 1402/01/30
چهارپهلو   10*10       نرمال بنگاه تهران 10*10 نرمال 175,690 1402/01/30
چهارپهلو   12*12       نرمال بنگاه تهران 12*12 نرمال 175,690 1402/01/30
چهارپهلو   14*14       نرمال بنگاه تهران 14*14 نرمال 175,690 1402/01/30
چهارپهلو   15*15       نرمال بنگاه تهران 15*15 نرمال 175,690 1402/01/30
چهارپهلو   16*16       نرمال بنگاه تهران 16*16 نرمال 175,690 1402/01/30
چهارپهلو   18*18       نرمال بنگاه تهران 18*18 نرمال 198,630 1402/01/30
چهارپهلو   20*20       نرمال بنگاه تهران 20*20 نرمال 199,090 1402/01/30
چهارپهلو   22*22       نرمال بنگاه تهران 22*22 نرمال 199,090 1402/01/30
چهارپهلو   28*28       نرمال بنگاه تهران 28*28 نرمال 199,090 1402/01/30
چهارپهلو   30*30       نرمال بنگاه تهران 30*30 نرمال 199,090 1402/01/30
چهارپهلو   30*50       نرمال بنگاه تهران 30*50 نرمال 198,630 1402/01/30
چهارپهلو   40*40       نرمال بنگاه تهران 40*40 نرمال 199,090 1402/01/30
چهارپهلو   50*50       نرمال بنگاه تهران 50*50 نرمال 199,090 1402/01/30
چهارپهلو   60*60       نرمال بنگاه تهران 60*60 نرمال 199,090 1402/01/30
چهارپهلو   70*70       نرمال بنگاه تهران 70*70 نرمال 199,090 1402/01/30
چهارپهلو   80*80       نرمال بنگاه تهران 80*80 نرمال 199,090 1402/01/30
چهارپهلو   80*50       نرمال بنگاه تهران 80*50 نرمال 199,090 1402/01/30
چهارپهلو   90*90       نرمال بنگاه تهران 90*90 نرمال 217,440 1402/01/30
چهارپهلو   100*100       نرمال بنگاه تهران 100*100 نرمال 217,440 1402/01/30
چهارپهلو   120*50       نرمال بنگاه تهران 120*50 نرمال 217,440 1402/01/30
چهارپهلو   120*80       نرمال بنگاه تهران 120*80 نرمال 217,440 1402/01/30
چهارپهلو   120*120       نرمال بنگاه تهران 120*120 نرمال 217,440 1402/01/30
چهارپهلو   4*4       ترانس بنگاه تهران 4*4 ترانس 336,240 1402/01/30
چهارپهلو   4*4       ترانس بنگاه تهران 4*4 ترانس 336,700 1402/01/30
چهارپهلو   5*5       ترانس بنگاه تهران 5*5 ترانس 336,700 1402/01/30
چهارپهلو   6*6       ترانس بنگاه تهران 6*6 ترانس 336,700 1402/01/30
چهارپهلو   8*8       ترانس بنگاه تهران 8*8 ترانس 272,480 1402/01/30
چهارپهلو   10*10       ترانس بنگاه تهران 10*10 ترانس 226,610 1402/01/30
چهارپهلو   12*12       ترانس بنگاه تهران 12*12 ترانس 226,610 1402/01/30
چهارپهلو   14*14       ترانس بنگاه تهران 14*14 ترانس 226,610 1402/01/30
چهارپهلو   16*16       ترانس بنگاه تهران 16*16 ترانس 226,610 1402/01/30
چهارپهلو   18*18       ترانس بنگاه تهران 18*18 ترانس 226,610 1402/01/30
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771