تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق سیاه آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 363,310 1402/02/12
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 354,130 1402/02/12
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 352,300 1402/02/28
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 344,960 1402/02/28
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 344,960 1402/02/12
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 310,560 1402/02/09
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 بنگاه تهران رول 328,900 1402/02/28
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 322,480 1402/02/12
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 319,270 1402/02/28
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 355,510 1402/02/12
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 328,900 1402/02/28
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 319,270 1402/02/28
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 339,910 1402/02/12
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 326,150 1402/02/12
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 326,150 1402/02/12
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 319,270 1402/02/28
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 346,790 1402/02/28
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 328,900 1402/02/28
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*3000  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 319,270 1402/02/28
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 319,270 1402/02/28
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 339,910 1402/02/12
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران رول 346,790 1402/02/28
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 326,150 1402/02/12
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 319,270 1402/02/28
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 319,270 1402/02/28
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 366,060 1402/02/12
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 335,420 1402/02/09
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران رول 342,210 1402/02/28
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 326,150 1402/02/09
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 321,560 1402/02/12
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 326,150 1402/02/28
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 316,520 1402/02/28
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 344,040 1402/01/29
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 321,560 1402/02/12
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 316,520 1402/02/28
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000  فابریک بنگاه تهران فابريك 416,060 1402/02/28
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 326,150 1402/02/28
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 316,520 1402/02/28
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 383,490 1402/02/09
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه شیت 302,760 1402/02/28
ورق سیاه 10 گیلان 1250  رول ST37 کارخانه رول 324,410 1402/01/29
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 302,760 1402/02/28
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 321,560 1402/02/12
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 316,520 1402/02/28
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 349,090 1402/02/12
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 308,720 1402/02/12
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 316,520 1402/02/28
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 326,150 1402/02/28
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 351,380 1402/02/28
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 356,430 1402/02/28
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 301,380 1402/02/28
ورق سیاه 12 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 257,990 1402/01/29
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه شیت 301,380 1402/02/28
ورق سیاه 12 گیلان 1250  رول ST37 کارخانه رول 277,990 1402/01/29
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 344,960 1402/02/28
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 321,560 1402/02/12
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 316,520 1402/02/28
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 344,960 1402/02/28
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,130 1402/01/29
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 310,560 1402/01/29
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 316,520 1402/02/28
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 326,150 1402/02/28
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 344,960 1402/02/28
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 344,960 1402/02/28
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه شیت 301,380 1402/02/28
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 311,930 1402/02/28
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 301,380 1402/02/28
ورق سیاه 15 گیلان 1250  رول ST37 کارخانه رول 310,560 1402/02/09
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 321,560 1402/02/12
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 354,130 1402/02/28
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 302,760 1402/02/28
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 311,930 1402/02/28
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 324,320 1402/02/12
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 342,670 1402/02/09
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 316,520 1402/02/28
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 326,150 1402/02/28
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 354,130 1402/02/28
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 356,430 1402/02/28
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 283,490 1402/02/28
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 274,320 1402/02/28
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 282,570 1402/02/28
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 288,080 1402/02/28
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 297,710 1402/02/12
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 283,490 1402/02/28
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 294,960 1402/02/28
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 283,490 1402/02/28
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 294,960 1402/02/28
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 274,320 1402/02/28
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 282,570 1402/02/28
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 282,570 1402/02/28
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 297,710 1402/02/28
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 283,490 1402/02/28
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 294,960 1402/02/28
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 274,320 1402/02/28
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 282,570 1402/02/28
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 288,080 1402/02/28
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 297,710 1402/02/28
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 293,120 1402/02/28
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 302,760 1402/02/28
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 293,120 1402/02/28
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 274,320 1402/02/28
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 282,570 1402/02/28
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 288,080 1402/02/28
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 297,800 1402/02/28
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 293,120 1402/02/28
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 302,760 1402/02/28
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 302,760 1402/02/30
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 274,320 1402/02/30
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 282,670 1402/02/30
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 288,080 1402/02/30
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 297,800 1402/02/30
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 302,760 1402/02/30
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 321,560 1402/02/30
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 297,710 1402/02/30
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 307,340 1402/02/30
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 326,150 1402/02/30
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 328,900 1402/02/30
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 326,150 1402/02/30
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 316,980 1402/02/30
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 344,040 1402/02/30
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 305,970 1402/02/30
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 308,810 1402/02/30
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 305,970 1402/02/30
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 309,270 1402/02/30
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771