تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله آخرین بروزرسانی : 1401/11/14

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6متری 189,910 1401/06/15
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6متری 188,080 1401/06/15
لوله داربستی تهران کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6متری 188,080 1401/05/27
لوله داربستی اصفهان کارخانه "۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6متری 178,900 1401/06/15
لوله داربستی اصفهان "۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6متری 178,900 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 180,740 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۵ اینچ  رده ۱۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,984,550 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۴۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,984,550 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۴۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۸۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۸۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,205,050 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۸۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۴۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۱۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۰ اینچ  رده ۱۰ 10 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,252,990 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۲ اینچ  رده ۱۰ 12 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,396,790 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۸ اینچ  رده ۱۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,252,990 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۸۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۴۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/06/15
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۴۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۴۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۸۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۱۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۸۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,984,550 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۸۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۶ اینچ  رده ۱۰ 16 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,451,380 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۸۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳ اینچ  رده ۸۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ اینچ  رده ۴۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۱۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,211,700 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۲ اینچ  رده ۱۰ 12 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,307,570 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۰ اینچ  رده ۱۰ 10 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,259,640 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۶ اینچ  رده ۱۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,163,770 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۴۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۶ اینچ  رده ۴۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,163,770 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۴۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,211,700 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۱٫۴۸۴۱ ۵ اینچ  رده ۱۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 4,793,580 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۴۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,917,440 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 1,917,440 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۴۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۸۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۸۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,205,050 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۸۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۴۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۶ اینچ  رده ۱۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۰ اینچ  رده ۱۰ 10 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,252,990 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱۲ اینچ  رده ۱۰ 12 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,396,790 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۸ اینچ  رده ۱۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,252,990 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۸۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۴۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳ اینچ  رده ۴۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۴۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۵ اینچ  رده ۴۰ 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۸۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۱۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۴ اینچ  رده ۸۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,061,240 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۰۴ ۱ اینچ  رده ۸۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 2,128,350 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 2 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۴۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۴ اینچ  رده ۱۰ 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳ اینچ  رده ۱۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۱۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۶ اینچ  رده ۱۰ 16 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,451,380 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۴ اینچ  رده ۱۰ 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۸۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ اینچ  رده ۱۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۸۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳ اینچ  رده ۸۰ 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,115,830 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۲ اینچ  رده ۴۰ 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱/۲ اینچ  رده ۱۰ 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۱۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,211,700 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۲ اینچ  رده ۱۰ 12 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,307,570 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱۰ اینچ  رده ۱۰ 10 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,259,640 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۶ اینچ  رده ۱۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,163,770 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۳/۴ اینچ  رده ۴۰ 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۱ اینچ  رده ۴۰ 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,067,890 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۶ اینچ  رده ۴۰ 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,163,770 1401/05/02
لوله استنلس استیل صنعتی  ۳۱۶ ۸ اینچ  رده ۴۰ 8 اینچ کیلوگرم 6 متری 3,211,700 1401/05/02
لوله داربستی ۳  " ۱/۲ ۲   اصفهان    ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6متری 200,000 1401/05/02
رابط ۱۷ سانتی 233,030 1401/05/02
مغزی داربست 123,860 1401/05/02
رابط ۲۰سانتی 252,300 1401/05/02
بست داربستی سنگین 431,210 1401/05/02
بست تک پیچ 242,760 1401/05/02
بست داربستی سبک 374,690 1401/05/02
H بست 587,160 1401/05/02
بست گردون 572,480 1401/05/02
تخته  2.5  18  روسی    4 متری    18 عدد 4 متری 2,304,230 1401/05/02
تخته  5  30  روسی    4 متری    30 عدد 4 متری 7,719,140 1401/05/02
تخته  5  25  روسی    4 متری    25 عدد 4 متری 6,451,820 1401/05/02
تخته  5  28  روسی    4 متری    28 عدد 4 متری 7,258,300 1401/05/02
تخته  2.5  20  روسی    4 متری    20 عدد 4 متری 2,592,250 1401/05/02
تخته  2.5  15  روسی    4 متری    15 عدد 4 متری 1,958,590 1401/05/02
تخته  5  22  روسی    4 متری    22 عدد 4 متری 5,760,560 1401/05/02
تخته  5  20  روسی    4 متری    20 عدد 4 متری 5,184,500 1401/05/02
تخته  5  18  روسی    4 متری    18 عدد 4 متری 4,608,450 1401/05/02
تخته  5  30  روسی    6 متری    30 عدد 6 متری 11,521,110 1401/05/02
تخته  2.5  20  روسی    6 متری    20 عدد 6 متری 3,917,180 1401/05/02
تخته  2.5  15  روسی    6 متری    15 عدد 6 متری 2,880,280 1401/05/02
تخته  2.5  18  روسی    6 متری    18 عدد 6 متری 3,456,340 1401/05/02
تخته  5  20  روسی    6 متری    20 عدد 6 متری 7,719,140 1401/05/02
تخته  5  18  روسی    6 متری    18 عدد 6 متری 6,912,670 1401/05/02
تخته  5  22  روسی    6 متری    22 عدد 6 متری 8,525,620 1401/05/02
تخته  5  28  روسی    6 متری    28 عدد 6 متری 10,829,840 1401/05/02
تخته  5  25  روسی    6 متری    25 عدد 6 متری 9,677,730 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  1/2 2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 6 متری 5,275,230 1401/05/02
لوله درز مستقیم  2  1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری 2,568,810 1401/05/02
لوله درز مستقیم  2  1 1/4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 1/4 اینچ شاخه 6 متری 3,267,530 1401/05/02
لوله درز مستقیم  2  3 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 1/2 اینچ شاخه 6 متری 8,271,560 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 231,200 1401/05/02
لوله درزدار تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 255,050 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 1/2   تهران    6متری بنگاه تهران 1/2 اینچ شاخه 6 متری 1,746,790 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  3/4 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 255,050 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 231,200 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 3/4   تهران    6متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 6 متری 1,880,740 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 253,220 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 2   تهران    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 4,675,230 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم ۲  " ۳   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 3   تهران    6متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 6 متری 6,987,160 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 229,360 1401/05/02
لوله درز مستقیم  2.5  1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری 3,082,570 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم  2.5  4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری 10,737,620 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران    6متری بنگاه تهران 1 اینچ شاخه 6 متری 2,752,300 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 249,550 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 223,860 1401/05/02
لوله درزدار تست آب   " 1/2  ضخامت 2.5 میل   6متری 1/2 اینچ شاخه 6 متری 2,209,180 1401/05/02
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 249,550 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 223,860 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 3/4   تهران    6متری بنگاه تهران 3/4 اینچ شاخه 6 متری 2,568,810 1401/05/02
لوله درزدارتست آب 1اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/4 1 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درزدار 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری 1/4 1 اینچ شاخه 6 متری 4,110,100 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 2   تهران    6متری بنگاه تهران 2 اینچ شاخه 6 متری 5,754,130 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  1/2 2 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 247,710 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 2   تهران    6متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ شاخه 6 متری 7,192,670 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 1/2 3   تهران    6متری بنگاه تهران 1/2 3 اینچ شاخه 6 متری 9,386,240 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 3   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 3   تهران    6متری بنگاه تهران 3 اینچ شاخه 6 متری 7,706,430 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 5   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 5 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 5   تهران    6متری بنگاه تهران 5 اینچ شاخه 6 متری 13,357,800 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 6   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 6 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.5  " 6   تهران    6متری بنگاه تهران 6 اینچ شاخه 6 متری 15,137,620 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 277,530 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   تهران  صنعتی  6متری بنگاه تهران 1/2 اینچ شاخه 6 متری 2,201,840 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.8  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.8  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230 1401/05/02
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 277,530 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 275,230 1401/05/02
لوله درز مستقیم  3  4 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری 12,844,040 1401/05/02
لوله درز مستقیم  3  2 1/2 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  2 1/2 اینچ شاخه 6 متری 8,631,200 1401/05/02
لوله درز مستقیم  3  3 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری 10,480,740 1401/05/02
لوله درز مستقیم  3  1/4 1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری 4,932,120 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری کارخانه 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  تهران  صنعتی  6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری 3,699,090 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 222,020 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز خانگی  6متری بنگاه تهران 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 262,390 1401/05/02
لوله درز مستقیم 3  "1/2 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری