جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

چهارپهلو نرمال آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
چهارپهلو   10*10       نرمال بنگاه تهران 10*10 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   12*12       نرمال بنگاه تهران 12*12 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   14*14       نرمال بنگاه تهران 14*14 نرمال 284,410 1402/3/23
چهارپهلو   15*15       نرمال بنگاه تهران 15*15 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   16*16       نرمال بنگاه تهران 16*16 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   18*18       نرمال بنگاه تهران 18*18 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   20*20       نرمال بنگاه تهران 20*20 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   22*22       نرمال بنگاه تهران 22*22 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   28*28       نرمال بنگاه تهران 28*28 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   30*30       نرمال بنگاه تهران 30*30 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   30*50       نرمال بنگاه تهران 30*50 نرمال 311,930 1402/3/23
چهارپهلو   40*40       نرمال بنگاه تهران 40*40 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   50*50       نرمال بنگاه تهران 50*50 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   60*60       نرمال بنگاه تهران 60*60 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   70*70       نرمال بنگاه تهران 70*70 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   80*80       نرمال بنگاه تهران 80*80 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   80*50       نرمال بنگاه تهران 80*50 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   90*90       نرمال بنگاه تهران 90*90 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   100*100       نرمال بنگاه تهران 100*100 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   120*50       نرمال بنگاه تهران 120*50 نرمال 312,390 1402/3/23
چهارپهلو   120*80       نرمال بنگاه تهران 120*80 نرمال 313,310 1402/3/23
چهارپهلو   120*120       نرمال بنگاه تهران 120*120 نرمال 312,390 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568