تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لرزه گیر آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لرزه گیر   " ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 1 اینچ آکاردئونی 13,027,530 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 1 اینچ آکاردئونی 6,651,380 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 1 اینچ آکاردئونی 11,082,570 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 1/2 1 اینچ لاستیکی 10,853,220 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 2 اینچ آکاردئونی 18,174,320 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 2 اینچ آکاردئونی 16,238,540 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 2 اینچ آکاردئونی 8,330,280 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 1/2 2 اینچ لاستیکی 13,899,090 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۴ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 1/4 1 اینچ آکاردئونی 12,541,290 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۴ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 1/4 1 اینچ آکاردئونی 10,513,770 1401/05/02
لرزه گیر   " ۱/۴ ۱   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 1/4 1 اینچ لاستیکی 9,926,610 1401/05/02
لرزه گیر   " ۳/۴   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 3/4 اینچ آکاردئونی 5,908,260 1401/05/02
لرزه گیر   " ۳/۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 3/4 اینچ آکاردئونی 9,587,160 1401/05/02
لرزه گیر   " ۳/۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 3/4 اینچ آکاردئونی 11,669,730 1401/05/02
لرزه گیر   "۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 1 اینچ آکاردئونی 9,935,780 1401/05/02
لرزه گیر   "۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 1 اینچ آکاردئونی 12,137,620 1401/05/02
لرزه گیر   "۱   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 1 اینچ آکاردئونی 6,036,700 1401/05/02
لرزه گیر   "۱/۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 اینچ آکاردئونی 9,119,270 1401/05/02
لرزه گیر   "۱/۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 اینچ آکاردئونی 11,321,110 1401/05/02
لرزه گیر   "۱/۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 1/2 اینچ آکاردئونی 5,798,170 1401/05/02
لرزه گیر   "۱۰   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 10 اینچ آکاردئونی 48,697,250 1401/05/02
لرزه گیر   "۱۰   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 10 اینچ آکاردئونی 77,661,820 1401/05/02
لرزه گیر   "۱۰   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 10 اینچ لاستیکی 44,403,670 1401/05/02
لرزه گیر   "۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 2 اینچ آکاردئونی 13,660,560 1401/05/02
لرزه گیر   "۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 2 اینچ آکاردئونی 15,596,340 1401/05/02
لرزه گیر   "۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 2 اینچ آکاردئونی 6,889,910 1401/05/02
لرزه گیر   "۲   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 2 اینچ لاستیکی 12,844,040 1401/05/02
لرزه گیر   "۳   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 3 اینچ آکاردئونی 8,697,250 1401/05/02
لرزه گیر   "۳   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 3 اینچ آکاردئونی 17,495,420 1401/05/02
لرزه گیر   "۳   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 3 اینچ آکاردئونی 19,504,590 1401/05/02
لرزه گیر   "۳   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 3 اینچ لاستیکی 15,110,100 1401/05/02
لرزه گیر   "۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 4 اینچ آکاردئونی 23,183,490 1401/05/02
لرزه گیر   "۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 4 اینچ آکاردئونی 19,119,270 1401/05/02
لرزه گیر   "۴   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 4 اینچ آکاردئونی 10,128,450 1401/05/02
لرزه گیر   "۴   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 4 اینچ لاستیکی 17,183,490 1401/05/02
لرزه گیر   "۵   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 5 اینچ آکاردئونی 25,944,960 1401/05/02
لرزه گیر   "۵   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 5 اینچ آکاردئونی 18,458,720 1401/05/02
لرزه گیر   "۵   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 5 اینچ لاستیکی 21,990,830 1401/05/02
لرزه گیر   "۶   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 6 اینچ آکاردئونی 20,889,910 1401/05/02
لرزه گیر   "۶   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 6 اینچ آکاردئونی 37,770,650 1401/05/02
لرزه گیر   "۶   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 6 اینچ آکاردئونی 31,642,210 1401/05/02
لرزه گیر   "۶   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 6 اینچ لاستیکی 26,789,000 1401/05/02
لرزه گیر   "۸   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران 8 اینچ آکاردئونی 75,119,270 1401/05/02
لرزه گیر   "۸   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران 8 اینچ آکاردئونی 32,899,090 1401/05/02
لرزه گیر   "۸   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران 8 اینچ آکاردئونی 69,192,670 1401/05/02
لرزه گیر   "۸   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران 8 اینچ لاستیکی 32,348,630 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771