تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید : 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

میلگرد آخرین بروزرسانی : 1401/07/07

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
مش تهران ۶  چشمه۱۵*۱۵ 6 کیلوگرم چشمه15*15 173,400 1401/06/27
مش تهران ۶  چشمه۲۰*۲۰ 6 کیلوگرم چشمه20*20 173,400 1401/06/27
مش تهران ۶  چشمه۱۰*۱۰ 6 کیلوگرم چشمه10*10 173,400 1401/06/27
مش تهران ۶  چشمه ۳۰*۳۰ 6 کیلوگرم چشمه 30*30 173,400 1401/06/27
مش تهران ۸  چشمه۱۵*۱۵ 8 کیلوگرم چشمه15*15 153,220 1401/06/27
مش تهران ۸  چشمه۱۰*۱۰ 8 کیلوگرم چشمه10*10 153,220 1401/05/10
مش تهران ۸  چشمه۲۰*۲۰ 8 کیلوگرم چشمه20*20 153,220 1401/06/27
فولاد تهران 8  25*چشمه25 8 کیلوگرم 25*چشمه25 153,220 1401/06/27
مش تهران ۱۰  چشمه۱۰*۱۰ 10 کیلوگرم چشمه10*10 154,130 1401/06/27
فولاد تهران 10  چشمه15*15 10 کیلوگرم چشمه15*15 150,460 1401/06/27
مش تهران ۱۰  چشمه۲۰*۲۰ 10 کیلوگرم چشمه20*20 150,460 1401/06/27
رابیتس   مسعود  ۴۰۰gr    بنگاه تهران .. برگ 400gr 174,320 1401/06/27
رابیتس ۴۰۰gr  رابیتس تهران  نُه ستون    بنگاه تهران 400gr برگ 400gr 174,320 1401/06/27
رابیتس   مسعود  ۶۵۰gr    بنگاه تهران .. برگ 650gr 220,190 1401/05/02
رابیتس   مسعود  ۷۷۰gr    بنگاه تهران .. برگ 770gr 238,540 1401/06/27
رابیتس ۱۰۰۰gr  رابیتس تهران  ۱۰۰۰ gr    بنگاه تهران 1000gr برگ 1000 gr 339,450 1401/05/02
بولت ۲۰    ---    بنگاه تهران 20 کیلوگرم .. 201,840 1401/05/02
بولت ۲۲    ---    بنگاه تهران 22 کیلوگرم .. 201,840 1401/06/27
بولت ۲۵    ---    بنگاه تهران 25 کیلوگرم .. 201,840 1401/05/02
زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی 6 کیلوگرم سانتی 55 238,540 1401/05/02
زیگزاگ ۸ میل ۵۵ سانتی 8 کیلوگرم سانتی 55 211,010 1401/06/03
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/23
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/23
میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,540 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,420 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/29
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/23
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/23
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,130 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/06/27
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/06/22
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران 14 کیلوگرم شاخه 140,830 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/27
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران 16 کیلوگرم شاخه 146,790 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران 18 کیلوگرم شاخه 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,830 1401/06/27
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران 20 کیلوگرم شاخه 140,830 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران 22 کیلوگرم شاخه 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,830 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,830 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران 25 کیلوگرم شاخه 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران 28 کیلوگرم شاخه 140,830 1401/06/23
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,110 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/06/20
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,960 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,960 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 147,710 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/06/23
میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,120 1401/05/12
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,420 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه بنگاه تهران 12 کیلوگرم شاخه 147,250 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/06/21
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران 14 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران 16 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران 18 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران 20 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه بنگاه تهران 22 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه بنگاه تهران 25 کیلوگرم شاخه 144,040 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,770 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,320 1401/06/21
میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,260 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,260 1401/06/23
میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,260 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,920 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/01
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,170 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 136,340 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 136,340 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 136,340 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 136,700 1401/06/23
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 136,700 1401/06/23
میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,510 1401/06/23
میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 149,090 1401/06/23
میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 149,090 1401/06/01
میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/05/12
میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 144,040 1401/05/12
میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/05/12
میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/05/12
میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/06/01
میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/06/01
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/05/12
میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 142,670 1401/05/12
میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,890 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,970 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,460 1401/05/10
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,970 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 153,220 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 153,220 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/06/21
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 161,150 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 158,860 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,730 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,190 1401/05/11
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,190 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 153,220 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 151,380 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 151,380 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 147,710 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 147,710 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 147,710 1401/05/11
میلگرد آجدار حدید سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 147,710 1401/05/11
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 155,970 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,130 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,130 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار قائم 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,750 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار قائم 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,970 1401/05/10
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 148,630 1401/05/10
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 154,590 1401/05/10
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,760 1401/05/10
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,790 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 146,340 1401/05/09
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/08
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/08
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 139,450 1401/05/08
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 139,450 1401/05/08
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 139,450 1401/05/08
میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/05/12
میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/05/12
میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/05/12
میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/05/12
میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 152,300 1401/05/12
میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 138,080 1401/05/10
میلگرد آجدار ابرکوه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,420 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 143,580 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 141,290 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار ابرکوه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 کیلوگرم شاخه 12 متری 140,370 1401/05/09
میلگرد آجدار حسن رود 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,970 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 148,630 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 148,630 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/05/10
میلگرد آجدار حسن رود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 کیلوگرم شاخه 12 متری 145,880 1401/05/10
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 کیلوگرم شاخه 12 متری 155,050 1401/05/09
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/09
میلگرد آجدار بردسیر کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 کیلوگرم شاخه 12 متری 150,460 1401/05/09
میلگرد ساده ۵٫۵ کاشان کلاف کارخانه 5.5 کیلوگرم کلاف 205,510 1401/05/02
میلگرد ساده ۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه 6.5 کیلوگرم کلاف 205,510 1401/05/02
میلگرد ساده ۵٫۵  ابهر  کلاف    کارخانه 5.5 کیلوگرم کلاف 196,340 1401/05/02
میلگرد ساده ۶٫۵  ابهر  کلاف    کارخانه 6.5 کیلوگرم کلاف 196,340 1401/05/02
میلگرد ساده ۶٫۵ نطنز  کلاف    کارخانه 6.5 کیلوگرم کلاف 200,920 1401/05/02
میلگرد ساده ۶٫۵ نطنز  کلاف    تهران 6.5 کیلوگرم کلاف 200,920 1401/05/02
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  شاخه ۶ متری  A1  بنگاه تهران 10 کیلوگرم شاخه 6 متری 183,490 1401/05/02
میلگرد ساده ۱۲  فولاد متین  شاخه ۶ متری  A1  بنگاه تهران 12 کیلوگرم شاخه 6 متری 183,490 1401/05/02
میلگرد ساده ۱۴  فولاد متین  شاخه ۶ متری  A1  بنگاه تهران 14 کیلوگرم شاخه 6 متری 183,490 1401/05/02
میلگرد ساده ۱۶ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران 16 کیلوگرم شاخه 6 متری 183,490 1401/05/02
میلگرد ساده ۱۸ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران 18 کیلوگرم شاخه 6 متری 183,490 1401/05/02
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران 20 کیلوگرم شاخه 6 متری 183,490 1401/05/02
میلگرد ساده ۲۲  فولاد متین  شاخه    بنگاه تهران 22 کیلوگرم شاخه 183,490 1401/05/02
میلگرد ساده ۲۵  فولاد متین  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران 25 کیلوگرم شاخه 6 متری 183,490 1401/05/02
میلگرد ساده ۶٫۵ ملایر  کلاف    تهران 6.5 کیلوگرم کلاف 181,660 1401/05/02
توری مرغی ۶٫۵ کیلویی عدد 2,385,330 1401/05/02
توری مرغی ۷٫۵ کیلویی عدد 2,706,430 1401/05/02
توری پرسی ۵ چشمه ۵*۵ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۵*۵ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۵*۵ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۵*۵ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۲ چشمه ۲*۲ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۲*۲ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۴ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۴*۴ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۴*۴ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۴*۴ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۴*۴ کیلوگرم 206,430 1401/05/02
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۴ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۴ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۳ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۴ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ مترمربع 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۳ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ کیلوگرم 256,890 1401/05/02