جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله جدار چاه آخرین بروزرسانی : 1403/03/23

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله جدار چاه  4  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  4  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  16 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  16 اینچ 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 357,800 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  16 اینچ  تهران شرق  st37  12 متری  کارخانه  16 اینچ 12 متری کیلوگرم 376,150 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  کیان پرشیا  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 370,650 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 364,230 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  10 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 355,050 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  12 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 355,050 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  14 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 364,230 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 364,230 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  10 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  10 اینچ 12 متری کیلوگرم 355,050 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  12 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  12 اینچ 12 متری کیلوگرم 355,050 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  14 اینچ  کالوپ  st37  12 متری  کارخانه  14 اینچ 12 متری کیلوگرم 364,230 1402/3/21
لوله جدار چاه  5  8 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدارچاه اصفهان 10 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری 10 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدارچاه اصفهان 12 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری 12 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدار چاه  6  8 اینچ  اصفهان  st37  12 متری  کارخانه  8 اینچ 12 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدار چاه اصفهان 10 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری 10 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدار چاه اصفهان 12 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری 12 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
لوله جدارچاه اصفهان 14 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری 14 اینچ 6 متری کیلوگرم 366,060 1402/3/21
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568