تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

پروفیل صنعتی آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
پروفیل صنعتی ۶۰*۶۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۷۰*۷۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۸۰*۸۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 357,800 1402/02/25
پروفیل صنعتی ۸۰*۴۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 80*40 کیلوگرم 6 متری 376,150 1402/01/29
پروفیل صنعتی ۵  ۸۰*۶۰   جهان    ۶ متری کارخانه 80*60 کیلوگرم 6 متری 376,150 1402/01/29
پروفیل صنعتی ۹۰*۹۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 357,800 1402/02/25
پروفیل صنعتی ۱۰۰*۵۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 100*50 کیلوگرم 6 متری 376,150 1402/01/29
پروفیل صنعتی ۵  ۱۰۰*۱۰۰   جهان    ۶ متری کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 357,800 1402/02/25
پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۲۰  ۵  کارخانه  ۱۲متری 120*120 کیلوگرم 12متری 357,800 1402/02/25
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۵  کارخانه  ۱۲متری 140*140 کیلوگرم 12متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۵۰*۱۰۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 150*100 کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۵  ۱۵۰*۱۵۰   جهان    ۱۲متری کارخانه 150*150 کیلوگرم 12متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 160*160 کیلوگرم 6 متری 385,330 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۰۰  ۵  کارخانه  ۶ متری 180*100 کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۵  کارخانه  ۱۲متری 180*180 کیلوگرم 12متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۰۰  ۵  کارخانه  ۱۲متری 200*100 کیلوگرم 12متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۵۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 200*150 کیلوگرم 12متری 376,150 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۶۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 200*160 کیلوگرم 12متری 376,150 1402/01/29
پروفیل صنعتی ۷۰*۷۰  ۶  کارخانه  ۶ متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۸۰*۸۰  ۶  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۶  ۹۰*۹۰   جهان    ۶ متری کارخانه 90*90 کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۶  ۱۰۰*۵۰   جهان    ۶ متری کارخانه 100*50 کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۰۰*۱۰۰  ۶  کارخانه  ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 371,560 1402/02/12
پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۲۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 120*120 کیلوگرم 12متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 140*140 کیلوگرم 12متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۶  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 140*140 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 366,980 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۵۰*۱۰۰  ۶  کارخانه  ۶ متری 150*100 کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۵۰*۱۵۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 150*150 کیلوگرم 12متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰  ۶  کارخانه  ۶ متری 160*160 کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰  ۶  بنگاه تهران  ۶ متری 160*160 کیلوگرم 6 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 180*180 کیلوگرم 12متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۶  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 180*180 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۰۰  ۶  کارخانه  ۱۲متری 200*100 کیلوگرم 12متری 380,740 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰  ۶  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 200*200 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 380,740 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۶  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 300*300 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 380,740 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 160*160 کیلوگرم 12متری 399,090 1402/01/29
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۵۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 200*150 کیلوگرم 12متری 399,090 1402/01/29
پروفیل صنعتی ۸۰*۸۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 408,260 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۹۰*۹۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 408,260 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۰۰*۱۰۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 408,260 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۲۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 120*120 کیلوگرم 6 متری 408,260 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۸  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 140*140 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 408,260 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 140*140 کیلوگرم 12متری 399,090 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۱۵۰*۱۰۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 150*100 کیلوگرم 6 متری 408,260 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۵۰*۱۵۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 150*150 کیلوگرم 12متری 408,260 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۰۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 180*100 کیلوگرم 6 متری 408,260 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۸  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 180*180 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 399,090 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 180*180 کیلوگرم 12متری 399,090 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۰۰  ۸  کارخانه  ۱۲متری 200*100 کیلوگرم 12متری 408,260 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰  ۸  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 200*200 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 399,090 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۲۵۰*۱۵۰  ۸  کارخانه  ۶ متری 250*150 کیلوگرم 6 متری 399,090 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۸  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 300*300 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 399,090 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۱۰  کارخانه  ۱۲متری 180*180 کیلوگرم 12متری 389,910 1402/01/29
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۶۰  ۱۰  کارخانه  ۱۲متری 200*160 کیلوگرم 12متری 389,910 1402/01/29
پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰  ۱۰  کارخانه  ۱۲متری 160*160 کیلوگرم 12متری 389,910 1402/01/29
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۱۵۰  ۱۰  کارخانه  ۱۲متری 200*150 کیلوگرم 12متری 389,910 1402/01/29
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰  ۱۰  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 140*140 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 399,090 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰  ۱۰  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 180*180 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 399,090 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰  ۱۰  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 200*200 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 399,090 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۱۰  کارخانه  ۶ متری / ۱۲ متری 300*300 کیلوگرم 6 متری / 12 متری 399,090 1402/02/28
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۱۲  کارخانه  ۱۲متری 300*300 کیلوگرم 12متری 408,260 1402/02/09
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۱۴  کارخانه  ۱۲متری 300*300 کیلوگرم 12متری 302,760 1401/11/13
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰  ۱۶  کارخانه  ۱۲متری 300*300 کیلوگرم 12متری 325,690 1401/11/13
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771