تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق گرم آخرین بروزرسانی : 1401/11/14

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق آجدار   3   گیلان  عرض 1000    رول  ST37  بنگاه تهران .. رول 220,650 1401/06/29
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 241,230 1401/06/29
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 234,410 1401/06/29
ورق آجدار   4   گیلان  عرض 1000    رول  ST37  بنگاه تهران .. رول 216,980 1401/06/19
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 227,070 1401/06/29
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 225,230 1401/06/29
ورق آجدار   5   گیلان  عرض 1000    رول  ST37  بنگاه تهران .. رول 216,980 1401/06/29
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 225,230 1401/06/29
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 225,230 1401/06/29
ورق آجدار   6   گیلان  عرض 1000    رول  ST37  بنگاه تهران .. رول 236,240 1401/06/29
ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 239,000 1401/06/29
ورق آجدار   8   فولاد مبارکه  1250    رول  ST37  بنگاه اصفهان .. رول 241,750 1401/06/29
ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران .. برش خورده 239,000 1401/06/29
ورق آجدار   10   فولاد مبارکه  1250    رول  ST37  بنگاه اصفهان .. رول 241,750 1401/06/23
ورق آجدار 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 248,170 1401/06/23
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران 201,380 1401/05/02
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 311,010 1401/11/13
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 301,010 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 311,010 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 بنگاه تهران رول 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 311,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 321,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 212,850 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 205,510 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 175,690 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 183,030 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 189,450 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*3000  برش خورده ST37 بنگاه تهران برش خورده 301,380 1401/11/13
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 331,380 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران رول 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 183,030 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 183,030 1401/11/13
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 کارخانه رول 334,510 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000  رول ST37 بنگاه تهران رول 209,640 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250  رول ST37 کارخانه رول 211,010 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 175,690 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 305,510 1401/11/13
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 344,040 1401/11/13
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 377,070 1401/11/13
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 427,070 1401/11/13
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000  فابریک بنگاه تهران فابريك 353,670 1401/11/13
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 377,070 1401/11/13
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 323,070 1401/11/13
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 344,040 1401/11/13
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه شیت 168,350 1401/11/13
ورق سیاه 10 گیلان 1250  رول ST37 کارخانه رول 164,230 1401/11/13
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 168,350 1401/05/12
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 172,940 1401/11/13
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 268,720 1401/11/13
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 248,170 1401/11/13
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 268,720 1401/11/13
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 264,720 1401/11/13
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 268,720 1401/11/13
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 244,960 1401/11/13
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 248,170 1401/11/13
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 168,350 1401/11/13
ورق سیاه 12 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 168,350 1401/11/13
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه شیت 168,350 1401/11/13
ورق سیاه 12 گیلان 1250  رول ST37 کارخانه رول 197,250 1401/11/13
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 244,960 1401/11/13
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 172,940 1401/11/13
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 بنگاه تهران رول 181,200 1401/11/13
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 248,170 1401/11/13
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,130 1401/11/13
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 190,370 1401/11/13
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 181,200 1401/11/13
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 203,670 1401/11/13
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 244,960 1401/05/12
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 248,170 1401/05/11
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 کارخانه شیت 168,350 1401/05/12
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 168,350 1401/05/12
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200  شیت ST37 بنگاه تهران شیت 171,560 1401/05/11
ورق سیاه 15 گیلان 1250  رول ST37 کارخانه رول 197,250 1401/05/02
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500  رول ST37 کارخانه رول 172,020 1401/05/11
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 244,960 1401/05/12
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 196,790 1401/05/12
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,130 1401/05/18
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 205,970 1401/05/12
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 190,370 1401/05/18
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده بنگاه تهران برش خورده 181,200 1401/05/12
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500  فابریک ST37 بنگاه تهران فابريك 193,120 1401/05/12
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 243,120 1401/05/02
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 249,090 1401/05/12
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 232,120 1401/05/12
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 200,000 1401/05/08
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,130 1401/05/18
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 205,970 1401/05/12
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 213,310 1401/05/18
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 232,120 1401/05/12
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 236,240 1401/05/18
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 229,360 1401/05/02
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 227,070 1401/05/18
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 200,000 1401/05/08
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,130 1401/05/18
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 209,180 1401/05/08
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 213,310 1401/05/18
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 229,360 1401/05/02
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 227,070 1401/05/18
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 200,000 1401/05/08
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 208,720 1401/05/08
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 209,180 1401/05/08
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 213,310 1401/05/18
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 236,700 1401/05/02
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 232,570 1401/05/11
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 230,280 1401/05/02
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 238,540 1401/11/13
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,130 1401/11/13
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 209,180 1401/11/13
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 213,400 1401/11/13
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 230,280 1401/11/13
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 227,070 1401/11/13
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 227,530 1401/05/02
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک کارخانه فابريك 200,000 1401/05/08
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250  فابریک بنگاه تهران فابريك 204,230 1401/11/13
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک کارخانه فابريك 209,180 1401/11/13
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500  فابریک بنگاه تهران فابريك 213,400 1401/11/13
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 227,530 1401/11/13
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 227,070 1401/11/13
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 230,280 1401/11/13
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 229,820 1401/11/13
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک کارخانه فابريك 247,710 1401/11/13
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 250,000 1401/11/13
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 247,710 1401/11/13
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 256,890 1401/11/13
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 250,000 1401/11/13
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 259,640 1401/11/13
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 266,610 1401/05/11
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک کارخانه فابريك 263,310 1401/11/13
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک بنگاه تهران فابريك 275,780 1401/11/13
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران شیت 296,340 1401/11/13
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه رول 296,340 1401/11/13
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه رول 185,330 1401/11/13
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران شیت 296,340 1401/11/13
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه رول 296,340 1401/11/13
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران شیت 184,410 1401/11/13
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A283 Gr C بنگاه تهران شیت 186,240 1401/11/13
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A283 Gr C کارخانه رول 176,150 1401/11/13
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران شیت 203,860 1401/11/13
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 1500  رول ST52 کارخانه رول 197,250 1401/11/13
ورق صنعتی 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه رول 197,250 1401/11/13
ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران شیت 205,780 1401/11/13
ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه فابريك 341,290 1401/11/13
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500  رول ST52 کارخانه رول 195,420 1401/11/13
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران شیت 215,970 1401/11/13
ورق ST52   12   اکسین اهواز  2000*6000    شیت  St52  کارخانه شيت 267,890 1401/05/02
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران شیت 201,840 1401/05/12
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500  رول ST52 کارخانه رول 199,090 1401/05/08
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500  رول ST52 کارخانه رول 201,840 1401/05/12
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500  شیت ST52 بنگاه تهران شیت 213,120 1401/05/12
ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه فابريك 270,650 1401/05/02
ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه فابريك 312,850 1401/11/13
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه فابريك 266,060 1401/05/02
ورق ST52 30 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه فابريك 276,150 1401/05/02
ورق ST52 35 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه فابريك 27,070 1401/05/02
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه فابريك 282,570 1401/11/13
ورق ST52 50 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  فابریک ST52 کارخانه فابريك 217,440 1401/11/13
ورق A516 6 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران برش خورده 213,120 1401/11/13
ورق A516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A516 Gr 70 کارخانه رول 206,430 1401/05/18
ورق A516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A516 Gr 70 کارخانه رول 344,960 1401/11/13
ورق A516 8 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران برش خورده 213,120 1401/11/13
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A516 Gr 70 کارخانه رول 206,430 1401/11/13
ورق A516 10 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران برش خورده 213,120 1401/11/13
ورق A516 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A516 Gr 70 کارخانه رول 203,670 1401/05/04
ورق صنعتی 12 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران شيت 216,890 1401/05/18
ورق A516 15 فولاد مبارکه 1500  رول A516 Gr 70 کارخانه رول 211,010 1401/05/18
ورق A516 15 فولاد مبارکه 6000*1500  برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران برش خورده 211,290 1401/05/08
ورق ضد سایش 10 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک ck 45 بنگاه تهران فابريك 368,790 1401/05/02
ورق ضد سایش   10   قطعات  6000*1200    فابریک  ck45  کارخانه فابريك 262,670 1401/05/02
ورق ضد سایش   10   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران شيت 831,560 1401/05/02
ورق ضد سایش 12 اکسین اهواز 2000*6000  فابریک ck 45 بنگاه تهران فابريك 368,790 1401/05/02
ورق ضد سایش   12   قطعات  6000*1200    فابریک  ck45  کارخانه فابريك 262,670 1401/05/02
ورق ضد سایش   12   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران شيت 831,560 1401/05/02
ورق ضد سایش 15 اکسین اهواز 2000*6000  فابریک ck 45 بنگاه تهران فابريك 368,790 1401/05/02
ورق ضد سایش   15   قطعات  6000*1200    فابریک  ck45  کارخانه فابريك 262,670 1401/05/02
ورق ضد سایش   15   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران شيت 831,560 1401/05/02
ورق ضد سایش 20 اکسین اهواز 2000*6000  فابریک ck 45 بنگاه تهران فابريك 364,160 1401/05/02
ورق ضد سایش   20   قطعات  6000*1200    فابریک  ck45  کارخانه فابريك 262,670 1401/05/02
ورق ضد سایش 25 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک ck 45 بنگاه تهران فابريك 387,330 1401/05/02
ورق ضد سایش   25   چینی  2000*6000    شیت  ضد ساییش  بنگاه تهران شيت 831,560 1401/05/02
ورق ضد سایش 30 اکسین اهواز 6000*2000  فابریک ck 45 بنگاه تهران فابريك 359,530 1401/05/02
ورق A283   8   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه  فابریک 346,790
ورق A283 8 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰  شیت بنگاه تهران شیت 353,220 1401/05/18
ورق A283   10   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  Gr C  کارخانه فابریک 243,120 1401/05/18
ورق A283   10   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران فابریک 248,630 1401/05/18
ورق A283   12   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه فابریک 246,790 1401/05/11
ورق A283   15   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران  فابریک 254,130
ورق A283   15   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه  فابریک 252,300
ورق A283   20   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران  فابریک 243,120 1401/05/10
ورق A283   20   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه  فابریک 236,700
ورق A283   25   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران  فابریک 234,870
ورق A283   25   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران  فابریک 234,870
ورق A283   30   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران  فابریک 234,870
ورق A283   30   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه  فابریک 227,530
ورق A283   35   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران  فابریک 233,030 1401/05/10
ورق A283   35   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه  فابریک 227,530
ورق A283   40   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران  فابریک 233,030 1401/05/10
ورق A283   40   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه  فابریک 224,780 1401/05/23
ورق A283   45   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران  فابریک 233,030 1401/05/10
ورق A283   50   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  بنگاه تهران  فابریک 255,050
ورق A283   50   اکسین اهواز  2000*6000    فابریک  A283  کارخانه  فابریک 244,960
ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران فابريك 309,180
ورق A516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول A516 Gr 70 بنگاه تهران رول 237,620
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 230,280
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 211,010
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 211,010
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 216,520
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 225,690
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 230,280
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 209,180
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 222,020
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 209,180
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 225,690
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 222,020
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 216,520
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 222,940
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 222,940
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 222,020
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 222,020
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 232,120
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 213,770
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 224,780
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 224,780
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 232,120
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 232,120
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 211,930
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 211,930
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 226,610
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 226,610
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 222,020
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 213,770
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 232,120
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 222,020