تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق آلومینیوم آخرین بروزرسانی : 1401/11/14

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۳  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۳  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۳  ابعاد  عرض ۱۰۰۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۴  ابعاد  عرض ۱۰۰۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۴  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۴  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 1,066,150 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  عرض ۱۲۵۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  عرض ۱۰۰۰ رول 1,066,150 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  عرض ۱۲۰۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  عرض ۱۰۰۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۷  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۷  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۷  ابعاد  عرض ۱۲۵۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۷  ابعاد  عرض ۱۰۰۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۸  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۸  ابعاد  عرض ۱۲۵۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۸  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۸  ابعاد  عرض ۱۰۰۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 1,066,150 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  عرض ۱۰۰۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  عرض ۱۲۵۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۲۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۲۵  ابعاد  عرض ۱۲۵۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۲۵  ابعاد  عرض ۱۰۰۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۲۵  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۵  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۵  ابعاد  عرض ۱۰۰۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱٫۶  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 1,066,150 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲  ابعاد  عرض ۱۰۰۰ رول 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲٫۵  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲٫۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 992,760 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۳  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 1,001,930 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۳  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 1,001,930 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۴  ابعاد  ۱۲۵۰*۲۵۰۰ شیت 1,001,930 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۴  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 1,075,330 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۴  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۷  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۳  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۸  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۰٫۶  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۲  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۳  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 983,580 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ رول 1,102,850 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۶  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 1,102,850 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۷  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 1,102,850 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۸  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 1,102,850 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۰  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 1,102,850 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۲  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 1,194,590 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۴  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 1,194,590 1401/05/02
ورق آلومینیوم ضخامت  ۱۵  ابعاد  ۱۰۰۰*۲۰۰۰ شیت 1,194,590 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771