جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

پروفیل Z آخرین بروزرسانی : 1403/02/02

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
پروفیلZ 2.5  Z*14   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*14 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*16   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*16 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*16   اصفهان    6 متری بنگاه اصفهان(پانچ) Z*16 6 متری کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*18   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*18 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*18   اصفهان    طول سفارشی Z*18 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*20   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*20   اصفهان    طول سفارشی Z*20 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*22   اصفهان    طول سفارشی Z*22 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 2.5  Z*22   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*22 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*14   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*14 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ تهران-۳-۶ متری– بنگاه تهران Z*16 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*16   اصفهان    6 متری بنگاه اصفهان Z*16 6 متری کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*18   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*18 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*18   اصفهان    طول سفارشی Z*18 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*20   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*20 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*20   اصفهان    طول سفارشی Z*20 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*22   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*22 6 متری کیلوگرم 334,870 1402/3/23
پروفیلZ 3  Z*22   اصفهان    طول سفارشی Z*22 طول سفارشی کیلوگرم 316,520 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568