جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568

لوله درز مستقیم

لوله 48 اینچ 30 میل درز مستقیم

34,000

لوله 40 اینچ 12میل و 14 میل درز مستقیم

24,000

لوله ۲۸ اینچ ۱۵/۸جوش ماهیچه

38,000

لوله ۶۴ اینچ ۱۳ و۱۴ میل جوش ماهیچه درز مستقیم

35,000

لوله ۱۸ اینچ ۱۹میل

38,000

لوله ۲۴ اینچ ۲۵ میل

38,000

لوله ۲۸ اینچ۱۰میل جوش ماهیچه

47,000

لوله ۶۴ اینچ ضخامت ۱۴ میل

38,000

لوله 52 اینچ ضخامت 35 میل

45,000

لوله 52 اینچ ضخامت 12.7 میل

47,000

لوله 44 اینچ ضخامت 32 میل

45,000
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568