تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

نبشی آخرین بروزرسانی : 1401/11/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 156,890 1401/11/13
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 157,800 1401/11/13
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 150,920 1401/11/13
نبشی  8*80*80 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 80*80 کیلوگرم 6 متری 157,800 1401/11/13
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 100*100 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/11/13
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 120*120 کیلوگرم 6 متری 157,800 1401/11/13
نبشی  3*30*30 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 30*30 کیلوگرم 6 متری 165,140 1401/11/13
نبشی  4*40*40 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 156,890 1401/11/13
نبشی  5*50*50 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 156,890 1401/11/13
نبشی  6*60*60 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 156,890 1401/11/13
نبشی  8*80*80 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 80*80 کیلوگرم 6 متری 307,520 1401/11/13
نبشی  10*100*100 شکفته  6 متری  بنگاه تهران 100*100 کیلوگرم 6 متری 178,900 1401/11/13
نبشی  3*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 165,140 1401/11/13
نبشی  4*40*40 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 161,470 1401/11/13
نبشی  4*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/11/13
نبشی  4*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 162,390 1401/11/13
نبشی  5*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 163,310 1401/11/13
نبشی  5*60*60 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 160,560 1401/11/13
نبشی  7*70*70 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 70*70 کیلوگرم 6 متری 162,390 1401/11/13
نبشی  8*80*80 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 157,800 1401/11/13
نبشی  3*30*30 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 30*30 کیلوگرم 6 متری 178,900 1401/11/13
نبشی  4*40*40 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/11/13
نبشی  5*50*50 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/11/13
نبشی  6*60*60 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 163,310 1401/11/13
نبشی  8*80*80 ظهوریان  6 متری  بنگاه تهران 80*80 کیلوگرم 6 متری 156,430 1401/11/13
نبشی  4*40*40 منظومه  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/11/13
نبشی  5*50*50 منظومه  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/11/13
نبشی  6*60*60 منظومه  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 177,990 1401/11/13
نبشی  12  * 120*120  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 120*120 کیلوگرم 6 متری 155,970 1401/05/09
نبشی  3  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/05/09
نبشی  2.5  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 160,560 1401/05/09
نبشی  3  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 159,640 1401/05/09
نبشی  6  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 158,720 1401/05/09
نبشی  8  * 80*80  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 151,380 1401/05/09
نبشی  10  * 100*100  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 151,380 1401/05/09
نبشی  5  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 158,720 1401/05/09
نبشی  2/5  * 30*30  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 159,640 1401/05/05
نبشی  4  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 158,720 1401/05/09
نبشی  5  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 158,720 1401/05/09
نبشی  4*40*40 ابهر  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 165,140 1401/05/02
نبشی  4*40*40 زنجان  6 متری  بنگاه تهران 40*40 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/05/02
نبشی  5*50*50 زنجان  6 متری  بنگاه تهران 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/05/02
نبشی  6*60*60 زنجان  6 متری  بنگاه تهران 60*60 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/05/02
نبشی  5  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه 70*70 کیلوگرم 6 متری 157,340 1401/05/02
نبشی  7  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه 70*70 کیلوگرم 6 متری 150,000 1401/05/12
نبشی  3*40*40 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 163,310 1401/05/02
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 157,340 1401/05/02
نبشی  4*50*50 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 157,340 1401/05/02
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 157,340 1401/05/02
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 157,340 1401/05/02
نبشی  8*80*80 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 156,430 1401/05/02
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 156,430 1401/05/02
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  کارخانه 120*120 کیلوگرم 6 متری 156,430 1401/05/02
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری  بنگاه تهران 120*120 کیلوگرم 6 متری 174,320 1401/05/02
نبشی  3*30*30 شکفته  6 متری  کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 172,940 1401/05/02
نبشی  4*40*40 شکفته  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 172,020 1401/05/02
نبشی  5*50*50 شکفته  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/05/02
نبشی  6*60*60 شکفته  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 163,310 1401/05/02
نبشی  8*80*80 شکفته  12 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 163,310 1401/05/02
نبشی  10*100*100 شکفته  6 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 164,230 1401/05/02
نبشی  10*100*100 شکفته  12 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 12 متری 157,800
نبشی  6*50*50 ناب تبریز  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 163,310
نبشی  3*40*40 اسپیرال  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 164,590
نبشی  4*40*40 اسپیرال  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 162,390
نبشی  3*30*30 ظهوریان  6 متری  کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 155,050
نبشی  4*40*40 ظهوریان  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 155,050
نبشی  5*50*50 ظهوریان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 155,050
نبشی  6*60*60 ظهوریان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 155,050
نبشی  8*80*80 ظهوریان  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 155,050
نبشی  10*100*100 ظهوریان  6 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 156,890
نبشی  10  * 100*100  آونگان  6 متری  کارخانه 100*100 کیلوگرم 6 متری 153,670
نبشی  12  * 120*120  آونگان  6 متری  کارخانه 120*120 کیلوگرم 6 متری 153,670
نبشی  8  * 80 *80  آونگان  6 متری  کارخانه 80 *80 کیلوگرم 6 متری 153,670
نبشی  6  * 60*60  آونگان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 153,670
نبشی  5*50*50 منظومه  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 154,590
نبشی  6*60*60 منظومه  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 154,590
نبشی  8*80*80 منظومه  6 متری  کارخانه 80*80 کیلوگرم 6 متری 154,590
نبشی  4  * 40*40  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 163,950
نبشی  3  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 165,050
نبشی  4  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 162,300
نبشی  5  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 160,460
نبشی  5  * 50*50  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 164,040
نبشی  3*40*40 فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 176,190
نبشی  4*50*50 فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 165,000
نبشی  4  * 50*50  ماهان ذوب  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 154,590
نبشی  3  * 40*40  نستا  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 162,390
نبشی  4  * 40*40  ابهر  6 متری  کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 155,510
نبشی  4  * 50*50  زنجان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 154,130
نبشی  6  * 60*60  زنجان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 154,130
نبشی  5  * 60*60  زنجان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 154,130
نبشی  5  * 50*50  زنجان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 154,130
نبشی  5*50*50 زنجان  6 متری  کارخانه 50*50 کیلوگرم 6 متری 154,130
نبشی  5*60*60 زنجان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 154,130
نبشی  6*60*60 زنجان  6 متری  کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 154,130
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771