تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله گالوانیزه آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله گالوانیزه 2  " 1/2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 332,120 1402/01/30
لوله گالوانیزه 2  " 3/4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 332,120 1402/01/30
لوله گالوانیزه 2  " 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 328,450 1402/01/30
لوله گالوانیزه 2  "1/2 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 326,610 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2  "1/4 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 326,610 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2  " 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 323,860 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 323,860 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 323,860 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2  " 4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 323,860 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 324,780 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  " 3/4   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 322,940 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  " 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 317,440 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 313,770 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 313,770 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  " 2   تهران  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 313,770 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 313,770 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 313,770 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  "4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 313,770 1401/05/02
لوله گالوانیزه 3  " 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 308,260 1401/05/02
لوله گالوانیزه 3  " 1/2 2   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 308,260 1401/05/02
لوله گالوانیزه 3  " 3   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 308,260 1401/05/02
لوله گالوانیزه 3  " 4   قزوین  صنعتی  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 308,260 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2  " 1/2   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 357,800 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2  " 3/4   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 357,800 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2  " 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 348,630 1401/05/02
لوله گالوانیزه سمنان 2 اینچ ضخامت 2.35 شاخه 6 متری 2 اینچ شاخه 6 متری 11,305,330 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  " 1/2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/2 اینچ کیلوگرم 6 متری 348,630 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  " 3/4   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 3/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 348,630 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  " 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 339,450 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 339,450 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  "1/2 1   تهران  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 339,450 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 339,450 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 339,450 1401/05/02
لوله گالوانیزه 2.5  " 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 339,450 1401/05/02
لوله گالوانیزه 3  " 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 333,030 1402/01/30
لوله گالوانیزه 3  "1/2 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ کیلوگرم 6 متری 333,030 1402/01/30
لوله گالوانیزه 3  "1/4 1   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1 1/4 اینچ کیلوگرم 6 متری 333,030 1401/05/02
لوله گالوانیزه 3  " 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 333,030 1401/05/02
لوله گالوانیزه 3  " 1/2 2   قزوین  تست آب  6متری کارخانه 1/2 2 اینچ کیلوگرم 6 متری 333,030 1402/01/30
لوله گالوانیزه 3  " 3   تهران  تست آب  6متری کارخانه 3 اینچ کیلوگرم 6 متری 333,030 1401/05/02
لوله گالوانیزه 3  " 4   تهران  تست آب  6متری کارخانه 4 اینچ کیلوگرم 6 متری 333,030 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771