جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
شرکت های طرف قرارداد
 • شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران
 • شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی
 • شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان
 • شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شممال شرق
 • شرکت انتقال گاز ایران
 • شرکت ملی حفاری ایران
 • شرکت پتروشیمی بو علی سینا
 • شرکت پتروشیمی جم
 • شرکت پتروشیمی برزویه
 • شرکت پتروشیمی بندر امام
 • شرکت کالا پتروشیمی
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 • شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شرکت آب و فاضلاب مشهد
 • شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
 • شرکت آب و فاضلاب شهر ها و شهرک های غرب تهران
 • شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
 • شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
 • شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
 • شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
 • شرکت آب و فاضلاب استان ایلام
 • شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام
 • شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
 • شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری
 • شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
 • شرکت آب و فاضلاب کردستان
 • شرکت آب و فاضلاب استان البرز
 • شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان
 • سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
 • سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری
 • سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
 • گروه مهندسی صافات
 • شرکت مبین فولاد اسیا
 • سازمان آب و برق خوزستان
 • شرکت فولاد خوزستان
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568