جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

زانو جوشی آخرین بروزرسانی : 1403/03/23

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
زانو 90 درجه 2 دنده ای 3000 فشار قوی 13,200,000 1402/3/23
زانو 90 درجه چسبس 63 UPVC 523,000 1402/3/23
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2*16 نیوپایپ 2,278,200 1402/3/23
زانو "11/2 مک 1,164,000 1402/3/23
زانو "2 مک 2,340,000 1402/3/23
زانو دیواری پرسی "1/2*16 نیوپایپ 1,297,680 1402/3/23
زانو "4 مک 7,260,000 1402/3/23
زانویی "11/2 مانسمان 468,000 1402/3/23
زانویی "2 درزدار 318,000 1402/3/23
زانویی "11/4 مانسمان 384,000 1402/3/23
زانو 45 درجه 50 پلی ران 256,170 1402/3/23
زانویی "6 مانسمان 8,820,000 1402/3/23
زانو "3 مک 4,320,000 1402/3/23
زانو "21/2 گالوانیزه 1,152,000 1402/3/23
زانو 45 درجه 110 پلی ران 871,820 1402/3/23
زانو 45 درجه چسبی 63 UPVC 571,200 1402/3/23
زانو "11/2 گالوانیزه 468,000 1402/3/23
زانو 45 درجه یکسر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 268,800 1402/3/23
زانو "3/4 گالوانیزه 152,400 1402/3/23
زانو 90 درجه 1 رده40 276,000 1402/3/23
زانو 45درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی 1,540,000 1402/3/23
زانو 45درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی 9,890,000 1402/3/23
زانو 45 درجه یکسر کوپله 50 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 186,000 1402/3/23
زانو 45 درجه یکسر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 453,600 1402/3/23
زانو 45 درجه چسبی 75 UPVC 1,188,000 1402/3/23
زانو "4 گالوانیزه 3,060,000 1402/3/23
زانو یکسر دنده 75*21/2 UPVC 3,576,000 1402/3/23
زانو 87/5 درجه یکسر 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 309,600 1402/3/23
زانو 87/5 درجه یکسر 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 457,200 1402/3/23
زانو "1 گالوانیزه 204,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 11/4 دنده ای 3000 فشار قوی 5,772,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 11/4 رده40 432,000 1402/3/23
زانو "11/4 گالوانیزه 342,000 1402/3/23
زانو 90درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی 1,848,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1 دنده ای 3000 فشار قوی 4,164,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 2 رده40 840,000 1402/3/23
زانو 90درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی 14,904,000 1402/3/23
زانو 87/5 درجه یکسر 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان 914,400 1402/3/23
زانو 90 درجه 6 رده40 مانسمان 12,600,000 1402/3/23
زانو 90 درجه چسبس 50 UPVC 484,000 1402/3/23
زانو 87/5 درجه یکسر 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 577,200 1402/3/23
زانو چپقی پرسی "1/2*16 نیوپایپ 1,889,040 1402/3/23
زانو چپقی پرسی "1/2*20 نیوپایپ 2,174,160 1402/3/23
زانو "1 مک 582,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی 1,572,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1/2 رده40 198,000 1402/3/23
زانو 45 درجه یکسر کوپله 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان 775,200 1402/3/23
زانو "3 گالوانیزه 1,584,000 1402/3/23
زانو "11/4 مک 900,000 1402/3/23
زانو 45 درجه یکسر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان 332,400 1402/3/23
زانو 90درجه 3/4 ساکت 3000 فشار قوی 1,752,000 1402/3/23
زانویی "3 مانسمان 2,030,400 1402/3/23
زانویی "5 درزدار 2,220,000 1402/3/23
زانویی "5 مانسمان 5,760,000 1402/3/23
زانو 90درجه 2 ساکت 3000 فشار قوی 9,960,000 1402/3/23
زانویی "8 مانسمان 21,000,000 1402/3/23
زانو "2 گالوانیزه 636,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 21/2 رده40 1,920,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 11/2 رده40 564,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1/4 دنده ای 3000 فشار قوی 1,392,000 1402/3/23
زانو 90درجه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی 1,392,000 1402/3/23
زانو 90درجه 3/4 ساکت 6000 فشار قوی 2,796,000 1402/3/23
زانو 45درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی 3,020,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 3/8 دنده ای 3000 فشار قوی 1,392,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 3/4 دنده ای 3000 فشار قوی 2,472,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی 1,980,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 11/2 دنده ای 3000 فشار قوی 9,960,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 1 دنده ای 6000 فشار قوی 6,504,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 2 دنده ای 6000 فشار قوی 28,656,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 3 رده40 مانسمان 2,640,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 3/4 رده40 252,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 8 رده40 مانسمان 26,400,000 1402/3/23
زانو یکسر دنده 50*11/2 UPVC 1,104,000 1402/3/23
زانو 90 درجه پرسی 32*32 نیوپایپ 4,261,200 1402/3/23
زانویی "11/4 درزدار 162,000 1402/3/23
زانویی "1/2 درزدار 58,800 1402/3/23
زانویی "11/2 درزدار 204,000 1402/3/23
زانویی "1/2 مانسمان 108,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 4 رده40 مانسمان 4,800,000 1402/3/23
زانویی "1 درزدار 111,600 1402/3/23
زانویی "21/2 مانسمان 1,500,000 1402/3/23
زانویی "2 مانسمان 912,000 1402/3/23
زانو 90 درجه 5 رده40 مانسمان 9,000,000 1402/3/23
زانو "3/4 مک 384,000 1402/3/23
زانو 90 درجه پرسی 16*16 نیوپایپ 1,743,600 1402/3/23
زانویی "6 درزدار 3,180,000 1402/3/23
زانویی "8 درزدار 6,240,000 1402/3/23
زانو 90 درجه پرسی 20*20 نیوپایپ 2,206,920 1402/3/23
زانویی "10 درزدار 12,600,000 1402/3/23
زانو 45 درجه چسبی 50 UPVC 478,000 1402/3/23
زانویی "3 درزدار 714,000 1402/3/23
زانویی "21/2 درزدار 516,000 1402/3/23
زانویی "4 مانسمان 3,600,000 1402/3/23
زانو 90 درجه پرسی 25*25 نیوپایپ 3,280,680 1402/3/23
زانو 90 درجه چسبس 75 UPVC 1,123,200 1402/3/23
زانو یکسر دنده 63*2 UPVC 1,548,000 1402/3/23
زانو "1/2 گالوانیزه 96,000 1402/3/23
زانو 45 درجه 75 پلی ران 396,900 1402/3/23
زانویی "1 مانسمان 180,000 1402/3/23
زانویی "3/4 مانسمان 144,000 1402/3/23
زانویی "4 درزدار 1,260,000 1402/3/23
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2*20 نیوپایپ 2,620,000 1402/3/23
زانو "21/2 مک 3,480,000 1402/3/23
زانو 90درجه 1 ساکت 3000 فشار قوی 2,472,000 1402/3/23
زانو 90درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی 4,716,000 1402/3/23
زانویی "10 مانسمان 33,000,000 1402/3/23
زانویی "3/4 درزدار 94,800 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568