تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

زانو جوشی آخرین بروزرسانی : 1402/03/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
زانو جوشی   " ۱/۲ ۱   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 1/2 1 اینچ مانسمان 45 درجه 262,390 1402/01/30
زانو جوشی " ۱/۲ ۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 1/2 1 اینچ مانسمان 90 درجه 393,580 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۲ ۲  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن 1/2 2 اینچ مانسمان 45 درجه 847,710 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۲ ۲  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 1/2 2 اینچ مانسمان 90 درجه 1,261,470 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۴ ۱  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن 1/4 1 اینچ مانسمان 45 درجه 191,750 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۴ ۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 1/4 1 اینچ مانسمان 90 درجه 292,670 1401/05/02
زانو جوشی " ۳/۴  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 3/4 اینچ مانسمان 90 درجه 171,560 1401/05/02
زانو جوشی   " ۳/۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 3/4 اینچ مانسمان 45 درجه 111,010 1401/05/02
زانو جوشی "۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 1 اینچ مانسمان 90 درجه 191,750 1401/05/02
زانو جوشی "۱  مانسمان ۴۵ درجه   ۸۰   بنکن 1 اینچ مانسمان 45 درجه 131,200 1401/05/02
زانو جوشی   "۱/۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 1/2 اینچ مانسمان 45 درجه 90,830 1401/05/02
زانو جوشی   "۱/۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 1/2 اینچ مانسمان 90 درجه 141,290 1401/05/02
زانو جوشی "۱۰  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن 10 اینچ مانسمان 45 درجه 17,660,560 1401/05/02
زانو جوشی   "۱۰   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 10 اینچ مانسمان 90 درجه 29,266,060 1401/05/02
زانو جوشی   "۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 2 اینچ مانسمان 45 درجه 464,230 1401/05/02
زانو جوشی   "۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 2 اینچ مانسمان 90 درجه 605,510 1401/05/02
زانو جوشی   "۳   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 3 اینچ مانسمان 45 درجه 1,231,200 1401/05/02
زانو جوشی "۳  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 3 اینچ مانسمان 90 درجه 1,816,520 1401/05/02
زانو جوشی   "۴   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 4 اینچ مانسمان 90 درجه 3,330,280 1401/05/02
زانو جوشی   "۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 4 اینچ مانسمان 45 درجه 2,169,730 1401/05/02
زانو جوشی   "۵   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 5 اینچ مانسمان 45 درجه 3,633,030 1401/05/02
زانو جوشی "۵  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن 5 اینچ مانسمان 90 درجه 5,550,460 1401/05/02
زانو جوشی   "۶   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 6 اینچ مانسمان 90 درجه 8,577,990 1401/05/02
زانو جوشی   "۶   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 6 اینچ مانسمان 45 درجه 5,449,550 1401/05/02
زانو جوشی   "۸   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران 8 اینچ مانسمان 45 درجه 10,091,750 1401/05/02
زانو جوشی   "۸   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران 8 اینچ مانسمان 90 درجه 17,155,970 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۲ ۱  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 1/2 1 اینچ درز دار 90 درجه 154,130 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۲ ۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 1/2 2 اینچ درز دار 90 درجه 371,560 1401/05/02
زانو جوشی " ۱/۴ ۱  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 1/4 1 اینچ درز دار 90 درجه 119,270 1401/05/02
زانو جوشی " ۳/۴  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 3/4 اینچ درز دار 90 درجه 57,800 1401/05/02
زانو جوشی   "۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران 1 اینچ درز دار 90 درجه 66,980 1401/05/02
زانو جوشی "۱/۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 1/2 اینچ درز دار 90 درجه 36,700 1401/05/02
زانو جوشی "۱۰  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 10 اینچ درز دار 90 درجه 8,990,830 1401/05/02
زانو جوشی "۱۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 12 اینچ درز دار 90 درجه 14,678,900 1401/05/02
زانو جوشی   "۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران 2 اینچ درز دار 90 درجه 229,360 1401/05/02
زانو جوشی "۳  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 3 اینچ درز دار 90 درجه 477,070 1401/05/02
زانو جوشی "۴  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 4 اینچ درز دار 90 درجه 807,340 1401/05/02
زانو جوشی   "۵   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران 5 اینچ درز دار 90 درجه 1,807,340 1401/05/02
زانو جوشی "۶  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 6 اینچ درز دار 90 درجه 2,568,810 1401/05/02
زانو جوشی "۸  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال 8 اینچ درز دار 90 درجه 4,770,650 1401/05/02
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771