جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

فلنج آخرین بروزرسانی : 1403/03/23

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
فلنج گلودار سایز 3 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 3,120,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 10 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 15,000,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 2,700,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 5,760,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 2,400,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 6 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 7,776,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 4 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 3,720,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 2,232,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 8 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 9,120,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 3,720,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز1/2 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 3,120,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 4,920,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 9,000,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37 3,600,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 5 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 5,160,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 34,320,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 8 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 15,120,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37 4,320,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37 17,400,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 9,000,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 6,960,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37 9,360,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37 6,000,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 5,400,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37 14,820,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 28,320,000 1402/3/23
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 22,320,000 1402/3/23
فلنج اسلیپون سایز 2 اینچ رده ی 150 1,800,000 1402/3/23
فلنج اسلیپون سایز 1/2 2 اینچ رده ی 150 2,280,000 1402/3/23
فلنج اسلیپون سایز 4 اینچ رده ی 150 3,960,000 1402/3/23
فلنج اسلیپون سایز 8 اینچ رده ی 150 9,000,000 1402/3/23
فلنج اسلیپون سایز 6 اینچ رده ی 150 6,000,000 1402/3/23
فلنج اسلیپون سایز 10 اینچ رده ی 150 13,200,000 1402/3/23
فلنج اسلیپون سایز 5 اینچ رده ی 150 5,160,000 1402/3/23
فلنج اسلیپون سایز 3 اینچ رده ی 150 2,760,000 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568