تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

پروفیل مبلی آخرین بروزرسانی : 1402/03/12

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 10*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۰٫۷*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 10*25 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل  ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 30*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 80*40 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 20*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 30*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱  ۴۰*۸۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*80 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 10*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 20*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 20*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 30*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه 40*40 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری 80*40 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری 10*10 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 10*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 10*25 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 20*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰   شاخه ۶ متری 20*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵  شاخه ۶ متری 25*25 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل  ۱٫۵* ۳۰*۳۰   شاخه ۶ متری 30*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل  ۱٫۵* ۴۰*۲۰  شاخه ۶ متری 40*20 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 50*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*30 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری 80*40 کیلوگرم 6 متری 522,940 1402/02/28
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771