تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

ورق اسیدشویی آخرین بروزرسانی : 1401/11/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 230,280
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 211,010
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 211,010
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 216,520
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 225,690
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 230,280
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 209,180
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 222,020
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 209,180
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 225,690
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 222,020
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 216,520
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 227,530
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 222,940
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 222,940
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 222,020
ورق اسید شوئی   2.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 222,020
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 232,120
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 213,770
ورق اسید شوئی   3   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   4   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 220,190
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 224,780
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 224,780
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 232,120
ورق اسید شوئی   5   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 232,120
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 211,930
ورق اسید شوئی   2   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 211,930
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 226,610
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   3   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 226,610
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   4   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 218,350
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 222,020
ورق اسید شوئی   2   فولاد مبارکه  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 213,770
ورق اسید شوئی   3.5   فولاد مبارکه  1000    رول    بنگاه تهران  1000 .. رول 232,120
ورق اسید شوئی   5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 229,360
ورق اسید شوئی   4.5   فولاد غرب  1250    رول    بنگاه تهران  1250 .. رول 222,020
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771