تماس با همیار فلز : 021-56542509

علاقه مندی ها مقایسه قیمت
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

پروفیل ساختمانی آخرین بروزرسانی : 1401/11/19

عنوان سایز ضخامت عرض واحد رده حالت استاندارد نوسانات وضعیت قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
پروفیل ۵۰۷  ۲  کارخانه  ۶ متری 507 کیلوگرم 6 متری 187,160 1401/05/30
پروفیل ۵۰۸  ۲  کارخانه  ۶ متری 508 کیلوگرم 6 متری 187,160 1401/05/30
پروفیل ۵۰۹  ۲  کارخانه  ۶ متری 509 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل 10*20  2    6 متری 10*20 کیلوگرم 6 متری 195,420 1401/05/11
پروفیل 20*20  2    6 متری 20*20 کیلوگرم 6 متری 193,770 1401/05/11
پروفیل 20*30  2    6 متری 20*30 کیلوگرم 6 متری 193,220 1401/05/11
پروفیل 30*30  2    6 متری 30*30 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۴۰*۲۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 40*20 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل 40*40  2    6 متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۴۰*۸۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 40*80 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۵۰*۳۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 50*30 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۵۰*۵۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۶۰*۳۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 60*30 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۶۰*۶۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۸۰*۸۰  ۲  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 192,670 1401/05/11
پروفیل ۴۰*۴۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 40*40 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۵۰*۳۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 50*30 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۵۰*۵۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۶۰*۳۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 60*30 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۶۰*۶۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۷۰*۷۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۸۰*۸۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل 80*40  2.5    6 متری 80*40 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۹۰*۹۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰  ۲٫۵  کارخانه  ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۵۰*۵۰  ۳  کارخانه  ۶ متری 50*50 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل 60*60  3    6 متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل 70*70  3    6 متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۸۰*۸۰  ۳  کارخانه  ۶ متری 80*80 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۹۰*۹۰  ۳  کارخانه  ۶ متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰  ۳  کارخانه  ۶ متری 100*100 کیلوگرم 6 متری 183,490 1401/05/11
پروفیل 120*120  3    12متری 120*120 کیلوگرم 12متری 183,490 1401/05/11
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰  ۳  کارخانه  ۱۲متری 140*140 کیلوگرم 12متری 183,490 1401/05/11
پروفیل 60*60  4    6 متری 60*60 کیلوگرم 6 متری 215,600 1401/05/10
پروفیل 60*100  4    6 متری 60*100 کیلوگرم 6 متری 224,780 1401/05/02
پروفیل 70*70  4    6 متری 70*70 کیلوگرم 6 متری 215,600 1401/05/10
پروفیل 80*40  4    6 متری 80*40 کیلوگرم 6 متری 215,600 1401/05/10
پروفیل ۸۰*۶۰  ۴  کارخانه  ۶ متری 80*60 کیلوگرم 6 متری 215,600 1401/05/10
پروفیل 90*90  4    6 متری 90*90 کیلوگرم 6 متری 215,600 1401/05/10
پروفیل ۱۰۰*۵۰  ۴  کارخانه  ۶ متری 100*50 کیلوگرم 6 متری 224,780 1401/05/02
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰  ۴  کارخانه  ۱۲متری 120*120 کیلوگرم 12متری 215,600 1401/05/10
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰  ۴  کارخانه  ۱۲متری 140*140 کیلوگرم 12متری 215,600 1401/05/10
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
02156542509   - 02156540771