جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

لوله درز مستقیم گاز API آخرین بروزرسانی : 1403/03/23

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
لوله درز مستقیم  2.8  1/2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 3,851,210 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.8  1/2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 اینچ 6 متری تست گاز API 383,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  1/2  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "1/2 شاخه 6 متری تست گاز API 3,890,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز API 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 6,906,760 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3  1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 7,065,290 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.3  1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1 اینچ 6 متری تست گاز API 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1/2 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 10,111,630 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.7  1/2 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/2 1 اینچ 6 متری تست گاز API 12,253,920 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.7  1/2 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/2 1 اینچ 6 متری تست گاز API 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.2  1/4 1 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 8,397,790 1402/3/21
لوله درز مستقیم 3.6  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز API 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.7  1/4 1 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/4 1 اینچ 6 متری تست گاز API 10,402,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.9  2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 16,110,040 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.9  2 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه 2 اینچ 6 متری تست گاز API 380,740 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 15,019,710 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.9  1/2 2 اینچ  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ 6 متری تست گاز API 20,737,390 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  1/2 2 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  1/2 2 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 18,986,960 1402/3/21
لوله درز مستقیم  3.5  3 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  3 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 20,737,390 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  3  سپاهان  تست گاز API  6 متری  بنگاه تهران  3 6 متری تست گاز API 23,136,760 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.8  3/4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز API 4,455,980 1402/3/21
لوله درز مستقیم 2.9  3/4 اینچ   اصفهان  تست گاز API  6متری کارخانه "3/4 6 متری تست گاز API 383,410 1402/3/21
لوله درز مستقیم  2.9  3/4 اینچ  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  "3/4 شاخه 6 متری تست گاز API 5,004,400 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  4  سپاهان  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 31,363,160 1402/3/21
لوله درز مستقیم  4  4 اینچ  سپنتا  تست گاز API  شاخه 6 متری  بنگاه تهران  4 اینچ شاخه 6 متری تست گاز API 29,992,100 1402/3/21
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568