جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان همیار فلز در تماس باشید: 09161185080
قیمت ها بدون ارزش افزوده هست

کپ آخرین بروزرسانی : 1403/03/23

عنوان نوع سایز حالت استاندارد واحد قیمت (ریال) تاریخ آخرین
تغییر قیمت
خرید
کپ "2 درزدار 600,000 1402/3/23
کپ "3/4 درزدار 14,400 1402/3/23
کپ "21/2 گالوانیزه 546,000 1402/3/23
کپ "11/2 درزدار 36,000 1402/3/23
کپ "1/2 درزدار 12,600 1402/3/23
کپ "1 درزدار 16,800 1402/3/23
کپ "11/4 درزدار 28,800 1402/3/23
کپ "4 درزدار 1,800,000 1402/3/23
کپ چسبی 75 UPVC 632,400 1402/3/23
کپ چسبی 63 UPVC 368,400 1402/3/23
کپ چسبی 90 UPVC 972,000 1402/3/23
کپ "2 گالوانیزه 402,000 1402/3/23
کپ 1 رده 40 348,000 1402/3/23
کپ 3 رده 40 1,260,000 1402/3/23
کپ 2 رده 40 504,000 1402/3/23
کپ 4 رده 40 1,680,000 1402/3/23
کپ "3/4 گالوانیزه 68,400 1402/3/23
کپ "4 گالوانیزه 1,284,000 1402/3/23
کپ "3 درزدار 948,000 1402/3/23
کپ "3 گالوانیزه 9,480,000 1402/3/23
کپ چسبی 50 UPVC 313,200 1402/3/23
کپ 21/2 رده 40 720,000 1402/3/23
کپ "21/2 درزدار 78,000 1402/3/23
کپ "11/4 گالوانیزه 210,000 1402/3/23
کپ "11/2 گالوانیزه 296,400 1402/3/23
کپ "1/2 گالوانیزه 50,400 1402/3/23
کپ "1 گالوانیزه 105,000 1402/3/23
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568