جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568

انواع محصولات مفتولی

توری مرغی

سیم خاردار فولادی سوزنی

سیم خاردار حلقوی

توری فرنگی

توری حصاری

توری پرسی

مفتول آرماتوربندی

مفتول گالوانیزه گرم

مفتول فولادی نوع B82

مفتول فولادی نوع B42

مفتول فولادی نوع B46

مفتول فولادی نوع B68

مفتول فولادی نوع B72

گابیون چشمه 8*10 با مفتول گالوانیزه 1.50 الی 3.00 میلی متر

گابیون چشمه 6*8 با مفتول گالوانیزه 1.20 الی 2.00 میلی متر

گابیون چشمه 5*5 با مفتول گالوانیزه 1.20 الی 2.00 میلی متر

جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568