جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568

لوله

لوله مانیسمان ( بدون درز ) ۶ اینچ

24,000

لوله 48 اینچ 30 میل درز مستقیم

34,000

لوله 40 اینچ 12میل و 14 میل درز مستقیم

24,000

لوله ۲۸ اینچ ۱۵/۸جوش ماهیچه

38,000

لوله ۶۴ اینچ ۱۳ و۱۴ میل جوش ماهیچه درز مستقیم

35,000

لوله ۴۸ اینچ ۱۲/۸ میل ۱۲متری

38,000

لوله ۱۸ اینچ ۱۹میل

38,000

لوله ۱۲ اینچ ۱۰میل مانیسمان

50,000

لوله ۱۴ اینچ مانیسمان ۱۵ میل

50,000

لوله ۱۴ اینچ ۶ میل ۶ متری

45,000

لوله ۱۴ اینچ۱۰میل

45,000

لوله ۲۴ اینچ ۲۵ میل

38,000

لوله ۲۸ اینچ۱۰میل جوش ماهیچه

47,000

لوله ۶۴ اینچ ضخامت ۱۴ میل

38,000

لوله ۱۶ اینچ ضخامت ۲۰ میل

لوله ۱۶ اینچ مانیسمان (بدون درز)

لوله ۱۴ اینچ ضخامت ۱۶ میل

لوله 14 اینچ ضخامت ۱۰ میل

لوله 52 اینچ ضخامت 35 میل

45,000

لوله 52 اینچ ضخامت 12.7 میل

47,000

لوله 44 اینچ ضخامت 32 میل

45,000

مانیسمان (بدون درز) ۸ اینچ ۱۱ میل ۶ متری

لوله ۳۲ اینچ ۴ سانت درز مستقیم

لوله ۳۲ اینچ ۲۵ میل درز دار درز مستقیم ۱۲ متری

36,000

لوله ۴۲ اینچ ۱۱.۵ میل درز دار درز مستقیم ۱۲ متری

35,000

لوله ۱۴ اینچ ۱۱ میل مانیسمان (بدون درز ) ۶ متری

50,000

لوله ۶ اینچ مانیسمان (بدون درز) ۸ میل ۱۲ متری

لوله ۳۶ اینچ ۱۱ میل درز مستقیم ۱۲ متری

35,000

لوله ۳۰ اینچ درز دار درز مستقیم ضخامت ۴ سانت

36,000

لوله ۲۴ اینچ درز مستقیم جوش ماهیچه

35,000

لوله ۱۰ اینچ مانیسمان بدون درز

لوله ۳۶ اینچ ۱۲ میل طول ۱۲ متری

لوله مانیسمان ۶ اینچ ۶ متری و ۱۲ متری

لوله ۲۰ اینچ ۹.۵ میل درز مستقیم

لوله ۴۸ اینچ ۱۲ میل ۱۲ متری

لوله 30 اینچ 40 میل درز مستقیم

34,000

لوله 24 اینچ درزدار درز مستقیم

35,000

لوله 40 اینچ ضخامت 12.7 طول 6 متر

23,000

لوله 46 اینچ ضخامت 40 میل

35,000

لوله 32 اینچ ضخامت 28 میل

32,000

لوله 24 اینچ ضخامت 18.7 میل کره ای

لوله 56 اینچ درز مستقیم ضخامت 15.8 ۱۲ متری

34,000

لوله 40 اینچ ضخامت های ۱۲.۷ میل و ۱۴.۳ میل آلیاژ x52

لوله مانیسمان از ۱ ۱/۲ اینچ تا ۱۸ اینچ

انواع لوله ضخیم بار

انواع لوله گوشت دار

لوله کیسینگ5اینج

لوله سوزنی5اینج

وزنه حفاری 8اینج

ورق لوله ١٢ ميل و ١٤.٣ عرض ١ متر طول ٦ متر

ورق لوله ١٢ ميل و ١٤.٣ عرض ١ متر طول ٦ متر

لوله ٦ اينچ و ٨ اينچ مانيسمان

جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568