جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568

ورق

ورق هاردوکس ۵۰۰ چینی ضخامت۱۵ میل

ورق هاردوکس۵۰۰ چینی ضخامت۱۲ میل

ورق هاردوکس۵۰۰ چینی ضخامت ۱۰ میل

ورق هاردوکس ۵۰۰ چینی ضخامت ۸ میل

ورق هاردوکس سوئدی ضخامت ۱۵ میل

ورق هاردوکس سوئدی ضخامت ۱۵ میل

ورق هاردوکس سوئدی ضخامت ۱۲ میل

ورق هاردوکس سوئدی ضخامت ۱۰ میل

ورق هاردوکس سوئدی ضخامت ۸ میل

ورق ٥ ميل P355 NL2 مخصوص مخازن تحت فشار بالا

30,000

ورق ٤٥ ميل a516 عرض ٢ متر

23,000

ورق ١٨ ميل a516 عرض ٢ متر طول ٩متر

23,000

ورق ٣٢ ميل a516 عرض ٢متر

23,000

ورق لوله از ۶ میل تا ۲۰ میل

16,500

ورق st37 از ۶ میل تا ۴۰ میل

ورق st52 از 6 میل تا 40 میل

ورق a516 از ۶ میل تا ۴۰ میل

ورق آهن

ورق 6 میل عرض عرض 20 سانت

ورق 5 میل عرض 20 سانت

ورق 10 میل عرض 60

ورق 8 میل عرض 60 سانت

ورق a516 , st52 , st37

ورق a516 , st52 , st37

ورق استيل sa240 316l

جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568