جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید : 09121504568

شیرآلات

گلوب ولو (شیر سوزنی) سایز 12 اینچ

190,000

گلوب ولو (شیر سوزنی) سایز 8 اینچ

195,000

گیت ولو جکتی(جدار دار) سایز 3اینچ

180,000

گیت ولو (شیر کشویی) سایز 12 اینچ کلاس 600

180,000

گیت ولو (کشویی) سایز 4 اینچ کلاس 300

200,000

گیت ولو (کشویی) سایز 6 اینچ کلاس 300

200,000

گیت ولو (کشویی) سایز 6 اینچ کلاس 300

200,000

گیت ولو (کشویی) 10 اینچ کلاس 300

180,000

بال ولو (توپی) سایز 8 اینچ ردیوس کلاس 900

190,000

بال ولو 6 اینچ فول بور کلاس 300

200,000

بال ولو 2 اینچ ردیوس کلاس 2500

185,000

گیت ولو (کشویی) سایز 3/4 اینچ کلاس 1500

180,000

گیت ولو (کشویی) سایز 4 اینچ کلاس 300

180,000

بال ولو(توپی) سایز 8 اینچ ردیوس

190,000

بال ولو 6 اینچ فول بور کلاس 300

200,000

بال ولو 2 اینچ ردیوس کلاس 2500

180,000

شیر گیت ولو (کشویی) سایز 3/4

180,000

شیر گیت ولو(کشویی) سایز 2اینچ کلاس 1500

180,000

استراینر (صافی) سایز 4 اینچ کلاس 600

180,000

شیر پلاگ ولو سایز 8 اینچ کلاس 300

180,000

شیرگازی استیل نیپل دار کلاس 800

180,000

شیر پروانه ای فلنجدار سایز 24 اینچ

180,000

شیر پروانه ای فلنجدار سایز 28 اینچ

180,000

شیر گلوب ولو(سوزنی) سایز 8 اینچ کلاس 300

شیر گیت ولو (کشویی) سایز 8 اینچ کلاس 300

شیر بال ولو (توپی) جداردار(جکتی)سایز 2 اینچ

شیر گیت ولو (کشویی) سایز 10 اینچ کلاس 300 بدنه LC1

شیر گیت ولو (کشویی) سایز 12 اینچ کلاس 150 بدنه A216 WCB

شیر گیت ولو (کشویی) سایز 2اینچ کلاس 900 بدنه A216 WCB

شیرگیت ولو (کشویی) سایز 2اینچ کلاس 900 بدنه A216 WCB

شیر ۳/۴ اینچ کلاس ۸۰۰ بدنه f11

3,800,000

بال ولو ( توپی ) سایز 10 اینچ کلاس 150

180,000

شیر دابلکس

150,000

شیر 86 اینچ کلاس 150

100,000

گیت ولو سایز ۴ اینچ کلاس ۳۰۰

15,000,000

چک ولو سایز ۴ اینچ ۱۵۰ کلاس ۱۵۰

100,000,000

چک ولو سایز ۶ اینچ کلاس ۱۵۰ لب جوش

15,000,000

گیت ولو سایز ۳ اینچ کلاس ۹۰۰ بدنه wcb

18,000,000

شیر توپی (بال ولو ) سایز ۶ اینچ کلاس ۱۵۰ بدنه wcb

16,000,000

بال ولو (شیر توپی ) سایز ۶ اینچ کلاس ۱۵۰

25,000,000

گیت ولو سایز ۸ اینچ کلاس ۱۵۰ بدنه wcb

25,000,000

شیر کشویی (گیت ولو) سایز ۳ اینچ کلاس ۱۵۰۰

14,000,000

شیر کشویی ( گیت ولو ) سایز ۳ اینچ کلاس ۳۰۰

12,000,000

شیر سوزنی سایز ۳ اینچ کلاس ۳۰۰ بدنه wcb

13,000,000

شیر کشویی (گیت ولو ) ۲ اینچ کلاس ۳۰۰ لب جوش گردن بلند

100,000,000

پلاگ ولو ۴ اینچ ۱۵۰ بدنه wcb

6,000,000

شیر خودکار (چک ولو) سایز ۲ اینچ کلاس ۳۰۰

400,000,000

چک ولو سایز 2 اینچ کلاس 800 بدنه a105

2,000,000

چک ولو سایز 11/2 کلاس 800 بدنه a105

1,500,000

چک ولو 1 اینچ کلاس 150 بدنه a105

1,300

شیرآلات صنعتی

شیر ۲۰ اینچ کلاس ۳۰۰ ایتالیایی

بال ولو 10 اینچ کلاس 150 فول

بال ولو 8 اینچ کلاس 600 ردیوس جنس استیل

شیر پروانه ای 24 اینچ کلاس 300

گيت ولو ٤ اينچ كلاس ١٥٠٠

گيت ولو ١٠ اينچ كلاس ١٥٠

بال ولو ٨ اينج كلاس ١٥٠

بال ولو ١٠ اينچ كلاس ١٥٠

بال ولو ٨ اينچ كلاس ٦٠٠ رديوس

پروانه اي ٢٤ اينچ كلاس ٣٠٠

بال ولو ١٢ اينچ كلاس ٢٥٠٠

جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09121504568