تماس با همیار فلز : 09161185080

لوله

مانیسمان (بدون درز) ۸ اینچ ۱۱ میل ۶ متری

لوله ۳۲ اینچ ۴ سانت درز مستقیم

لوله ۳۲ اینچ ۲۵ میل درز دار درز مستقیم ۱۲ متری

36,000

لوله ۴۲ اینچ ۱۱.۵ میل درز دار درز مستقیم ۱۲ متری

35,000

لوله ۱۴ اینچ ۱۱ میل مانیسمان (بدون درز ) ۶ متری

40,000

لوله ۶ اینچ مانیسمان (بدون درز) ۸ میل ۱۲ متری

لوله ۳۶ اینچ ۱۱ میل درز مستقیم ۱۲ متری

35,000

لوله ۳۰ اینچ درز دار درز مستقیم ضخامت ۴ سانت

36,000

لوله ۲۴ اینچ درز مستقیم جوش ماهیچه

35,000

لوله ۱۰ اینچ مانیسمان بدون درز

لوله ۳۶ اینچ ۱۲ میل طول ۱۲ متری

لوله مانیسمان ۶ اینچ ۶ متری و ۱۲ متری

لوله ۲۰ اینچ ۹.۵ میل درز مستقیم

لوله ۴۸ اینچ ۱۲ میل ۱۲ متری

لوله 30 اینچ 40 میل درز مستقیم

34,000

لوله 24 اینچ درزدار درز مستقیم

35,000

لوله 40 اینچ ضخامت 12.7 طول 6 متر

23,000

لوله 46 اینچ ضخامت 40 میل

35,000

لوله 32 اینچ ضخامت 28 میل

32,000

لوله 24 اینچ ضخامت 18.7 میل کره ای

لوله 56 اینچ درز مستقیم ضخامت 15.8 ۱۲ متری

34,000

لوله 40 اینچ ضخامت های ۱۲.۷ میل و ۱۴.۳ میل آلیاژ x52

لوله مانیسمان از ۱ ۱/۲ اینچ تا ۱۸ اینچ

انواع لوله ضخیم بار

انواع لوله گوشت دار

لوله کیسینگ5اینج

لوله سوزنی5اینج

وزنه حفاری 8اینج

ورق لوله ١٢ ميل و ١٤.٣ عرض ١ متر طول ٦ متر

ورق لوله ١٢ ميل و ١٤.٣ عرض ١ متر طول ٦ متر

لوله ٦ اينچ و ٨ اينچ مانيسمان

جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید
09161185080